• Η φορολογική ηθική των νέων στην Ελλάδα 

      Ταρούσα, Αγγελίνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02-21)
      Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τη φορολογική ηθική των νέων Ελλήνων. Το θέμα αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διερεύνησης σε μια εποχή δύσκολης οικονομικής κατάστασης της χώρας. Η σημερινή κρίση είναι ...

      Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"