Now showing items 1-20 of 20

  • Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων από το 2009 έως το 2014 

   Σταματέλου, Ειρήνη Χρυσοβαλάντου (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-11-01)
   Στην εργασία που ακολουθεί θα αναλυθούν ορισμοί σχετικά με την φορολογία στην Ελλάδα και το σκοπό αυτής, καθώς και έννοιες, κατηγορίες και αντικείμενο των φόρων. Κύριο θέμα της εργασίας είναι οι μεταβολές στην φορολογία ...
  • Διαχρονικές αλλαγές στις διατάξεις του φορολογικού συστήματος όσο αφορά το εισόδημα των φυσικών προσώπων 

   Κωνσταντοπούλου, Κωνσταντίνα (ΤΕΙ Πειραιά, 2013-06)
   Στην παρούσα εργασία θα περιγραφούν όλες οι διαχρονικές αλλαγές στις διατάξεις του φορολογικού συστήματος που επιβάρυναν το εισόδημα των φυσικών προσώπων μετά την κρίση χρέους του 2009 έως σήμερα. Θα γίνει μια ανάλυση ...
  • Έμμεση φορολογία και οι επιπτώσεις της 

   Βασιλοπούλου, Αγγελική (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να εξετάσουμε την άμεση και έμμεση φορολογία καθώς αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων του κράτους, όχι μόνο στην Ελλάδα άλλα και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δυο αυτοί τρόποι ...
  • Εισαγωγή του ΦΠΑ στην εκπαίδευση: αναμενόμενες επιδράσεις 

   Γεωργόπουλος, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02-20)
   Σκοπός: Η φορολογία και οι διαφορές στα φορολογικά συστήματα μεταξύ χωρών σε όλο τον κόσμο είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα, όχι μόνο για τους οικονομολόγους και τους πολιτικούς, αλλά και για κάθε πολίτη που πληρώνει ...
  • Η σύγκριση του φορολογικού καθεστώτος Ελλάδας - Κύπρου 

   Αναστασιάδης, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-27)
   Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να εξοικειώσει τον αναγνώστη με τη φορολογία ως καθεστώς, ενώ παράλληλα θα διενεργηθούν αναλύσεις των φορολογικών συστημάτων της Ελλάδας και της Κύπρου για το φορολογικό έτος 2016 και στο ...
  • Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα 

   Φώτου, Ελένη; Τοπχαρά, Όλγα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-02-19)
   Έννοια της Φοροδιαφυγής- Ορισμός Πολλοί πολίτες προσπαθώντας να αποφύγουν τους φόρους, δημιουργούν το φαινόμενο της φοροδιαφυγής. Η φοροδιαφυγή αποτελεί ένα πρόβλημα για τα δημόσια οικονομικά κάθε χώρας. Μέτρα παίρνονται ...
  • Η φορολογία των Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) 

   Κοκόρια, Ευανθία; Γεωργάκη, Αικατερίνη (ΤΕΙ Πειραιά, 2010)
  • Μελέτη συστήματος φορολόγησης φυσικών προσώπων στην Κύπρο 

   Λαμπρινός, Γεώργιος; Λαβντρίμ Ζώταϊ, Ηλίας (ΤΕΙ Πειραιά, 2011)
  • Σύγκριση των φορολογικών συντελεστών της Ελλάδας με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

   Παρασκευά, Ανθή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-15)
   Η πτυχιακή εργασία πραγματώνεται τη σύγκριση των φορολογικών συντελεστών που εφαρμόζονται, από τα παλαιότερα χρόνια μέχρι και σήμερα, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την Ελλάδα. Για να επιτευχθεί, όμως, η ...
  • Τα νέα φορολογικά μέτρα και πως έχουν επηρεάσει την κοινωνία μας 

   Στεργιόπουλος, Γιώργος; Ζάχο, Μαρία (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
   Το 2010 παρουσιάστηκε στην Ελλάδα η μεγαλύτερη δημοσιονομική κρίση στη μεταπολεμική περίοδο. Οι δύο βασικές συνιστώσες της κρίσης αυτής, το υψηλό ποσοστό του ελλείμματος και του δημόσιου χρέους επί του ΑΕΠ οδήγησαν ...
  • Το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα 

   Καπίνοβα, Σοφία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05)
   Η παρακάτω εργασία δημιουργήθηκε με σκοπό την ανάλυση του Ελληνικού φορολογικού συστήματος της Ελλάδας . Συγκεκριμένα η εργασία επικεντρώνεται στην φορολογία και τους φόρους που επιβάλλονται στα φυσικά και νομικά πρόσωπα ...
  • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 

   Ζαββού, Έφη; Ιωαννάτου, Φωτεινή (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η πτυχιακή αυτή εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης διάφορα θέματα (μέρη) του ΦΠΑ. Αποτελείται από πέντε μέρη. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελείται από το αντικείμενο του φόρου, τα υποκείμενα και μη στο φόρο πρόσωπα, τα απαλλασσόμενα ...
  • Φορολογία 2012 

   Βλάχος, Ιωάννης; Κανελλόπουλος, Παναγιώτης - Ραφαήλ (ΤΕΙ Πειραιά, 2012)
  • Φορολογία ανώνυμων εταιρειών 

   Καρακώντης, Βασίλειος Μ.; Γιαννάκης, Γεράσιμος Α. (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
  • Φορολογία εισοδήματος ανωνύμων εταιρειών στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης 

   Κούστα, Βασιλική (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει το Σύστημα Φορολόγησης Εισοδημάτων των Ανωνύμων Εταιρειών που εδρεύουν τόσο στον ελληνικό χώρο όσο και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο ...
  • Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων 

   Μαούρης, Παναγιώτης (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-01)
  • Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων 

   Ζαφειράκος, Παναγιώτης (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
  • Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και οι αλλαγές για τα οικονομικά έτη 2013-2014 

   Λογοθέτη, Αμαλία - Άρτεμις (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Στόχος είναι η μελέτη της Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και των αλλαγών που παρατηρήθηκαν κατά τα Οικονομικά Έτη 2013 & 2014. Η εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι ...
  • Φορολογική συμμόρφωση τα χρόνια της κρίσης στην Ελλάδα 

   Καραβαράκη, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-04-26)
   Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάδειξη του επιπέδου της φορολογικής συμμόρφωσης στην Ελλάδα την περίοδο της οικονομικής κρίσης και ο εντοπισμός των παραγόντων που οδηγούν τους φορολογούμενους σε παραβατική συμπεριφορά ...
  • ΦΠΑ, τα δύσκολα στην πράξη 

   Κουβάρη, Λουκία; Ελευθερίου, Παναγιώτα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Το κυριότερο έσοδο του κράτους προέρχεται από το φόρο προστιθέμενης αξίας. Δ ιακρίνεται με βάση τον φόρο εισοδήματος, φόρο των δαπανών και στον φόρο της περιουσίας. Τον ΦΠΑ τον βρίσκουμε στις παραδόσεις των αγαθών, στη ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"