Now showing items 1-20 of 36

  • City logistics στο Θριάσιο πεδίο 

   Μιχαήλ, Σωτηρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   Οι εμπορευματικές μεταφορές στα αστικά κέντρα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην αλυσίδα των logistics. Η δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για την οικονομική και εμπορική ανάπτυξη των αστικών μεταφορών είναι άκρως ...
  • Logistics και οικονομική κρίση 

   Βασταρδής, Γεώργιος; Ταξιάρχης, Μηνές (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η προσέγγιση των logistics με επιστημονικούς όρους δεν έχει μακρά ιστορική πορεία αν και στον τρόπο λειτουργίας τους συναντώνται από την αρχαιότητα. Η επιλογή της μεταφοράς παραγόμενων αγαθών ή της αποθήκευσής τους για ...
  • Logistics: μελέτη περίπτωσης της DHL 

   Αντωνόπουλος, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-21)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία είναι βιβλιογραφικού τύπου και έχει ως σκοπό την ανάλυση και την αποσαφήνιση των όρων της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics.Έτσι, στην εργασία γίνεται εκτενής αναφορά στους ορισμούς που ...
  • Reverse logistics και ανακύκλωση αυτοκινήτων 

   Αγγελουδάκης, Ελευθέριος; Σταυριανού, Αικατερίνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-04-21)
   Είναι αποδεκτό και κατανοητό πως η υποβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος γίνεται ολοένα και πιο μεγάλη και αποτελεί σε μεγάλο βαθμό μια σημαντική απειλή για τον ανθρώπινο οργανισμό. Δυστυχώς, οι δράσεις της εφοδιαστικής ...
  • Αλλαγή της εφοδιαστικής αλυσίδας και των λειτουργιών logistics 

   Παραθυράς, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-18)
   Η παρούσα εργασία αναπτύσσει τη στρατηγική σημασία και το ρόλο της εφοδιαστικής αλυσίδας, η οποία σαν μία λειτουργική δραστηριότητα έχει σκοπό την υποστήριξη της επιχειρηματικής και κατά συνέπεια της επιχειρησιακής ...
  • Βελτιστοποίηση logistics στα είδη ζαχαροπλαστικής 

   Αλεξανδρή, Βασιλική (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10)
  • Διαχείριση αποθέματος και μοντέλα agrologistics 

   Κοντομίχαλου, Μαρία-Ραφαέλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-02)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αναλύθηκε ο αγροδιατροφικός τομέας, πιο συγκεκριμένα τα agrologistics και η διαχείριση αποθεμάτων στον τομέα αυτό. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των logistics σε έναν τομέα που ...
  • Διαχείριση αποθεμάτων σε επιχείρηση εμπορίας εξοπλισμού ιστιοπλοΐας 

   Δελαβίνια, Φανουρία-Ειρήνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03-29)
   Στην παρούσα μελέτη με θέμα «Διαχείριση Αποθεμάτων σε Επιχείρηση Εμπορίας Εξοπλισμού Ιστιοπλοΐας» γίνεται μια προσπάθεια μελέτης εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης αποθεμάτων (Logistics) σε εταιρεία εμπορίας εξοπλισμού ...
  • Διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας στα ευπαθή και μη ευπαθή προϊόντα 

   Ζαννιάς, Παρασκευάς (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05)
   Οι διαδικασίες των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης όπως προμήθειες, στρατηγική, διακίνηση υλικών, συσκευασία, αποθήκευση, κανάλια διανομής, αγορές, ...
  • Εφοδιαστική αλυσίδα γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ελλάδα 

   Κολοτούρου, Νίκη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-12)
   Στις μέρες μας δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην ύπαρξη μιας καλής και αποτελεσματικής εφοδιαστικής αλυσίδας όχι μόνο στο χώρο των επιχειρήσεων αλλά και στους οργανισμούς. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να ...
  • Η επέκταση των ειδικών τελωνειακών καθεστώτων για την βελτιστοποίηση των εφαρμογών logistics 

   Στεφανή, Δήμητρα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2020-02)
   Οι εξελίξεις στον τομέα των Logistics και στο περιβάλλον των λιμένων έχουν δημιουργήσει την ανάγκη στο να γίνουν τα λιμάνια μέρος του δικτύου της εφοδιαστικής αλυσίδας ώστε να παρέχουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.[7] ...
  • Η εφαρμογή των υπηρεσιών logistics από τις επιχειρήσεις παραγωγής αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων 

   Κουκούλας, Αθανάσιος; Μπικόπουλος, Χαράλαμπος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-06)
   Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και έως τις μέρες μας, ο κλάδος των Logistics στην χώρα μας χαρακτηρίζεται από εκείνους με τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης. Θα πρέπει κάποιος να γνωρίζει ότι μιλώντας για Logistics, ...
  • Η συνεισφορά των logistics στην ικανοποίηση των πελατών των e-shop 

   Σκηνιώτη, Κωνσταντίνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-07-18)
   Η ανάπτυξη της τεχνολογίας των πληροφοριών τα τελευταία χρόνια έχει προωθήσει την επέκταση των OnLine λιανικών πωλήσεων σε πολλές χώρες. Η online λιανική αγορά επιτρέπει στους εμπόρους να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως νέο ...
  • Ιχνηλασία σε προϊόντα σοκολατοβιομηχανίας 

   Τσιλίκουνας, Αναστάσιος; Μερτινός, Εμμανουήλ-Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03)
   Τα συστήματα ιχνηλασιμότητας αποσκοπούν στη συνεχή και σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση της πορείας των αγαθών και προϊόντων εντός της ακολουθούμενης εφοδιαστικής αλυσίδας, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η δυνατότητα για ...
  • Ιχνηλασία στην εφοδιαστική αλυσίδα αγροτικών προιόντων 

   Ζάττας, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017)
   Σε αυτήν την εργασία θα προσπαθήσουμε να αναφέρουμε τις τεχνικές και τις μεθόδους στην ιχνηλασία της εφοδιαστικής αλυσίδας αγροτικών προϊόντων.
  • Ιχνηλασιμότητα στα αγροτικά προϊόντα (εστίαση στα παγκόσμια πρότυπα) 

   Ντόβλα, Φλορίκα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-03)
   Στη σύγχρονη εποχή, η διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των τροφίμων με στόχο την ανίχνευση και την αποτροπή των κινδύνων για την ασφάλεια των τροφίμων καθώς και τη διαφύλαξη της ταυτότητας και της υγιεινής των νέων τροφίμων ...
  • Ιχνηλασιμότητα: αξιοποίηση προτύπων με την χρήση τεχνολογιών στα αγροτικά προϊόντα 

   Σγαντζόνυχα, Στέλλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-03-28)
   Η επίτευξη των στόχων της ποιότητας των τροφίμων εξαρτάται από την ιχνηλασιμότητα σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού. Η ιχνηλασιμότητα είναι ένα μέσο για την επίτευξη αποτελεσματικής διαχείρισης της προσφοράς, τη διαφοροποίηση ...
  • Καινοτομίες στον αγροδιατροφικό τομέα 

   Μονιού, Καλλιόπη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-02)
   Το θέμα που έχει επιλεχθεί προς ανάλυση είναι ο αγροδιατροφικός τομέας και οι καινοτομίες του. Η εργασία αναφέρεται στην συμβολή του αγροδιατροφικού τομέα στην Ελληνική οικονομία μέσω των αγροτικών προϊόντων. Αναφέρονται ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"