Now showing items 1-20 of 29

  • Python vs Matlab 

   Μηλιώνη, Ιωάννα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-02-29)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζονται η γλώσσα προγραμματισμού Python και το πρόγραμμα, που αποτελεί και γλώσσα προγραμματισμού, Matlab. Η παρουσίαση αυτή έχει ως σκοπό να βοηθήσει στον εντοπισμό των διαφορών ανάμεσα ...
  • Research and development of autonomous vessel 

   Μουστής, Παναγιώτης; Σεϊνταρίδης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   In the present study, the construction of an autonomous - unmanned vessel is presented. Several innovative technologies have been used for its implementation, each has a great amount of advantages and potentials. First of ...
  • Stock prices forecasting using machine learning techniques 

   Λουκαΐδης, Εμμανουήλ-Ανδρέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-11-06)
   Predicting stock behavior is an issue that has been studied by many scientists and engineers, and it forms today's cutting-edge research. Great interest can be found in the combination of the financial science and the IT ...
  • Ανάπτυξη εργαστηριακών εφαρμογών σε python για επεξεργασία μεγάλων δεδομένων 

   Ζουλός, Αλκιβιάδης-Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07-27)
   Με την τεράστια ανάπτυξη της τεχνολογίας και την όλο και μεγαλύτερη διάδοση του παγκοσμίου ιστού και των Social media έχει δημιουργηθεί η ανάγκη επεξεργασίας αλλά και ανάλυσης όλο και μεγαλύτερου όγκου δεδομένων και ...
  • Ανάπτυξη εφαρμογής με σκοπό την διαχείριση και επεξεργασία πολλαπλών αρχείων csv, με την χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Python 

   Ηλιόπουλος, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07)
   Όσο η τεχνολογία αναπτύσσεται, τόσο επεκτείνονται και οι δυνατότητες λειτουργίας και απόδοσης των συστημάτων και των εγκαταστάσεων (μηχανήματα κ.λπ.) που χρησιμοποιούνται στην σύγχρονη βιομηχανία. Τα συστήματα αυτομάτου ...
  • Ανάπτυξη παιγνίου με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Python 

   Ανδρεάτος, Παντελεήμων (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-07-15)
   Η εργασία έχει ως θέμα την ανάπτυξη ενός παιχνιδιού με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Python, για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
  • Αναγνώριση διέλευσης ατόμων και ανάλυση της κίνησής τους 

   Γαμβρουλάς, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09-26)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα ασχοληθούμε με την αναγνώριση διέλευσης ατόμων και την ανάλυση της κίνησης τους. Αρχικά θα εξετάσουμε τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση της εργασίας, όπως το Raspberry Pi και ...
  • Ανίχνευση κίνησης αντικειμένων με raspberry- pi και python 

   Λιακόπουλος, Αθανάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη αλγορίθμων - μοντέλων σε κώδικα Python και την εφαρμογή αυτών στην συσκευή Raspberry Pi 3 για την πολλαπλή ανάλυση και ανίχνευση αντικειμένων συγκεκριμένου ...
  • Αυτόματη αναγνώριση χρωματιστών αντικειμένων με την βοήθεια ρομποτικού βραχίονα 

   Αντώνης, Σκάρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-12-18)
   Στόχος της πτυχιακής εργασίας αποτελεί η λειτουργία του ρομποτικού βραχίονα OWI - 535 μέσω του RaspberryPi3. Για την υλοποίηση θα χρειαστούν: 5 DCMotors \που περιέχονται στον OWI 535, μια RpiCameraπου συνδέεται στο RPi ...
  • Αυτόνομη πλοήγηση οχήματος 

   Καβαλιέρος, Ευάγγελος; Μουρτζούνης, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-08)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την πλοήγηση ενός αυτόνομου οχήματος και στόχος αυτής είναι η περιήγηση κι η παραμονή του εντός της διαμορφωμένης πίστας. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσω του υπολογιστή Raspberry ...
  • Αυτόνομο όχημα - Αποφυγή εμποδίων με την χρήση Raspberry Pi 

   Πούλας, Αριστείδης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07-12)
   Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό την ανάπτυξη συστημάτων για αυτοματοποιημένο έλεγχο της κίνησης ενός αυτοκινήτου, κάτι το οποίο θα συμβάλει στη διευκόλυνση της χρήσης του καθώς και σε τομείς που θα απέτρεπαν τροχαία ατυχήματα ...
  • Αυτόνομο όχημα - Αυτόματο parking με τη χρήση Raspberry Pi 

   Βασιλόπουλος, Χρήστος; Αναγνωστάκης, Αντώνιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07-12)
   Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό την ανάπτυξη συστημάτων για αυτοματοποιημένο έλεγχο της κίνησης ενός αυτοκινήτου, κάτι το οποίο θα συμβάλει στη διευκόλυνση της χρήσης του καθώς και σε τομείς που θα απέτρεπαν τροχαία ατυχήματα ...
  • Αυτόνομο όχημα κινούμενο με την αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας 

   Ξενικάκης, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05-25)
   Στη παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται η υλοποίηση ενός αυτόνομου οχήματος τεσσάρων τροχών το οποίο αναπτύχθηκε πάνω σε μια πλατφόρμα «Raspberry Pi 2 Model B». Πάνω στο όχημα υπάρχει μια κάμερα με την οποία γίνεται και ...
  • Αυτοκινούμενο όχημα με raspberry pi και line camera 

   Φαρμάκης, Φώτιος; Τσατσαρώνης, Θεοφάνης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-25)
   Η διπλωματική εργασία έχει σκοπό την ανάπτυξη ενός ρομποτικού συστήματος όπου θα ακολουθεί μια μαύρη γραμμή διαγραμμένη στο δάπεδο. Ο σκοπός αυτός πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια τριών βασικών στοιχείων: 1. Την χρήση δύο ...
  • Δημιουργία ηλεκρονικού καταστήματος με την πλατφόρμα Prestashop 

   Πύλιος, Γρηγόρης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-01)
   The present work aims to present the creation of an e-shop with one of the available platforms that have been developed over the past few years, Prestashop. Also this thesis provides useful information about top e-commerce ...
  • Έλεγχος ηλεκτρομηχανικών διατάξεων με το σύστημα Raspberry Pi 

   Κωνσταντόπουλος, Νικόλαος; Σαγώνας, Ελευθέριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06-16)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η υλοποίηση συστημάτων ελέγχου κινητήρων συνεχούς τάσης με χρήση του μικροϋπολογιστικού συστήματος Raspberry Pi. Η εργασία θα περιλαμβάνει μια περιγραφή του συστήματος Raspberry Pi και ...
  • Επεξεργασία εικόνας και αναγνώριση προτύπων με το raspberry pi 

   Παπαδάκος, Πέτρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   Η επεξεργασία εικόνας και η αναγνώριση προτύπων είναι δυο επιστημονικοί κλάδοι, οι οποίοι έχουν γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη. Αλγόριθμοι επεξεργασίας εικόνας ξεκίνησαν να χρησιμοποιούνται στο κομμάτι της μετάδοσης εικόνων στη ...
  • Επικοινωνία πάνω από το διαδίκτυο των πραγμάτων με χρήση διεπαφών τύπου REST περίπτωση χρήσης: παρακολούθηση δεδομένων αισθητήρων σε περιβάλλον νεφοϋπολογισμού 

   Πολυχρονάκη, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-10)
   Ο τομέας του Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΔτΠ), αποτελεί αναμφίβολα έναν από τους πιο ανερχόμενους τομείς της σύγχρονης εποχής. Αυτό συμβαίνει διότι αποτελεί τη συμβολή πολλών συστατικών, όπως το λογισμικό (π.χ. εφαρμογές), ...
  • Ευφυή συστήματα στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και πρόβλεψη της ροής επιβατών σε σταθμό του μετρό 

   Καρούσος, Κωνσταντίνος-Μανούσος; Μάρος, Γρηγόριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-01-29)
   Ο σκοπός της πτυχιακής εργασίας ήταν η παρουσίαση τεχνολογιών ευφυών συστημάτων που έχουν εφαρμοστεί και λειτουργούν στα Μ.Μ.Μ. της Αθήνας και πως αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα για την βελτιστοποίηση του συνόλου ...
  • Εφαρμογές ρομποτικής ορασης 

   Τερζάκης, Παναγιώτης; Γκαγκάρας, Σπυρίδων-Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-07-09)
   Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται δύο συστήματα ρομποτικής όρασης. Το πρώτο σύστημα αφορά την ανίχνευση και την αναγνώριση προσώπου σε πραγματικό χρόνο. Το δεύτερο σύστημα αφορά την ανίχνευση και τον έλεγχο της στάθμης ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"