Now showing items 1-20 of 62

  • Flocafe. Marketing - Management 

   Διαμαντοπούλου, Ελένη (ΤΕΙ Πειραιά, 2012)
  • Franchise 

   Φαμελιάδη, Γεωργία (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-05)
   Η επιλογή να εξετάσω και να επιλέξω το Franchise ως θέμα της πτυχιακής συνέβη γιατί όλο και περισσότερες εταιρίες στους καιρούς μας λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Ένιωθα ότι θέλω να παρατηρήσω περισσότερο την ιδεολογία ...
  • Franchise εταιρείες: Η περίπτωση του Φροντιστηρίου Πουκαμισάς 

   Πετροπούλου, Λαμπρινή (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
  • Offshore εταιρείες και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος 

   Μαυρούλη - Λυσσαίου, Παρασκευή; Χαρίτου, Χρυσάνθη (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
   Οι υπεράκτιες εταιρείες -offshore companies-ανθούν σε παγκόσμιο επίπεδο, και αυξάνονται με ραγδαίο ρυθμό στη χώρα μας αλλά και σε πολλές άλλες χώρες εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πλέον ιδιαίτερα διαδεδομένες ...
  • Ανάλυση βασικών μορφών εταιρειών για εφαρμογή εμπορικής δραστηριότητας 

   Παπαδάκη, Αγγελική; Παπαδάκη, Παναγιώτα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-06)
  • Ανάλυση μορφών εταιρειών: ΑΕ,ΕΠΕ,ΙΚΕ 

   Χαρίτου, Φλώρα; Ψωμά, Ιφιγένεια (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
  • Ανάλυση των Τιτάν και Χάλυψ για τα έτη 2014-2017 

   Παργινός, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-07-18)
   Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τη χρήση αριθμοδεικτών του κλάδου της ελληνικής τσιμεντοβιομηχανίας. Ανάλυση των Τιτάν και Χάλυψ για τα έτη 2014-2017
  • Αξιολόγηση της στρατηγικής του ομίλου "Folli Follie" 

   Παπαδήμα, Ερμιόνη (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Ο όμιλος Folli Follie (FF Group) ιδρύθηκε το 1986 και έχει καταφέρει μέσα στα 30 τελευταία χρόνια να βρίσκεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες εμπορικές ελληνικές επιχειρήσεις με παγκόσμια δραστηριότητα. Δραστηριοποιείται ως ...
  • Αποτύπωση και αξιολόγηση επιχείρησης ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε. 

   Καραλή, Ευαγγελία (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-03)
  • Γυναικεία και νεανική επιχειρηματικότητα 

   Γούνα, Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2021-05-10)
   Γυναικεία και Νεανική επιχειρηματικότητα. Δύο έννοιες που εάν αξιοποιηθούν σωστά μπορούν να προσφέρουν περάστια οφέλη στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Οι δύο αυτές μορφές έχουν κάνει σημαντικά βήματα τις τελευταίες ...
  • Διαδικασίες ίδρυσης ΑΕ στα Βαλκάνια 

   Ντίσα, Φλάιντερ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-12)
   Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η περιγραφή της διαδικασίας ίδρυσης μιας Ανώνυμης Εταιρείας στα βαλκάνια. Πριν παρουσιαστούν λεπτομερώς οι διαδικασίες που ακολουθούνται ανά χώρα είναι Σκόπιμο να αναφερθούμε ...
  • Δομή και οργάνωση εταιρείας MART Hellas (Τομέας Σπονδυλικής Στήλης) 

   Ευαγγέλου, Νικηφόρος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η παρακάτω Πτυχιακή Εργασία παρουσιάζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της εταιρείας MART HELLAS και γίνεται ειδική μνεία στο τμήμα της Σπονδυλικής Στήλης. Για την εκπόνηση της Εργασίας οι πληροφορίες αντλήθηκαν από ...
  • Εισαγωγή στην ΙΚΕ 

   Πολίτη, Στυλιανή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05-18)
   Μία καινούργια σελίδα στο χώρο του εταιρικού δικαίου και του επιχειρείν ξεκινά. Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, είναι η νέα μορφή εταιρείας, η οποία εισάγεται στο εμπορικό γίγνεσθαι της χώρας με τον πρόσφατο νόμο ...
  • Εμπορικές εταιρείες 

   Κώνστα, Βασιλική (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
  • Επένδυση στο Virtualization και στο cloud 

   Μπεζάνης, Μάριος; Κάλλης, Ελευθέριος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-06)
   Στη συγκεκριμένη πτυχιακή θα ασχοληθούμε με την λειτουργία των επιχειρήσεων, το πως είναι, πως λειτουργούν και πως τις επηρεάζει η τεχνολογία. Η εξέλιξη της τεχνολογίας μέσα στις επιχειρήσεις είναι ραγδαία. Ήδη οι δυνατότητες ...
  • Επιχειρηματική μοντελοποίηση 

   Καλέτσης, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-02)
   Η Επιχειρησιακή Μοντελοποίηση (ΕΜ) αποτελεί τη διαδικασία της σχηματικής αναπαράστασης των διεργασιών μιας επιχείρησης ώστε αυτές να μπορούν να αναλυθούν αλλά και να βελτιωθούν. Η ΕΜ χρησιμοποιείται στους τομείς της ...
  • Επιχειρησιακή στρατηγική και πολιτική: Εκπαιδευτικού Κέντρου Ο.Τ.Ε. 

   Κυρίτση, Φλώρα; Κυριακούλη, Φιλίππα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα την επιχειρησιακή στρατηγική και πολιτική καθώς επίσης και τη σημασία της εκπαίδευσης του προσωπικού των επιχειρήσεων και πιο συγκεκριμένα της εταιρίας OteAcademy. Η στρατηγική που θα ...
  • Εσωτερικός έλεγχος των επιχειρήσεων και η σχέση του με τη λογιστική επιστήμη 

   Αποστόλου, Αναστάσιος; Χειράκης, Αλέξανδρος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-03-07)
  • Εταιρική διακυβέρνηση 

   Βαξαβανέλλη, Αικατερίνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία συντάχθηκε με σκοπό την ανάλυση της έννοιας της Εταιρικής Διακυβέρνησης, η οποία πρωτοεμφανίστηκε στις αγγλοσαξονικές χώρες, στις αρχές του 20ου αιώνα, με την ανάπτυξη του καπιταλισμού. Η Εταιρική ...
  • Εταιρική πτώχευση στα πλαίσια της ελληνικής οικονομίας 

   Αραβίδου, Αναστασία (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"