Now showing items 1-20 of 38

  • City logistics στο Θριάσιο πεδίο 

   Μιχαήλ, Σωτηρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   Οι εμπορευματικές μεταφορές στα αστικά κέντρα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην αλυσίδα των logistics. Η δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για την οικονομική και εμπορική ανάπτυξη των αστικών μεταφορών είναι άκρως ...
  • City Logistics: νέες τάσεις και πρακτικές 

   Ζαχαρία, Στυλιανή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-07)
   Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η θεωρητική προσέγγιση των city logistics ή αλλιώς των αστικών εμπορευματικών μεταφορών, στα πλαίσια της βιώσιμης αστικής κινητικότητας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής ...
  • Logistics και οικονομική κρίση 

   Βασταρδής, Γεώργιος; Ταξιάρχης, Μηνές (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η προσέγγιση των logistics με επιστημονικούς όρους δεν έχει μακρά ιστορική πορεία αν και στον τρόπο λειτουργίας τους συναντώνται από την αρχαιότητα. Η επιλογή της μεταφοράς παραγόμενων αγαθών ή της αποθήκευσής τους για ...
  • Logistics: μελέτη περίπτωσης της DHL 

   Αντωνόπουλος, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-21)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία είναι βιβλιογραφικού τύπου και έχει ως σκοπό την ανάλυση και την αποσαφήνιση των όρων της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics.Έτσι, στην εργασία γίνεται εκτενής αναφορά στους ορισμούς που ...
  • Reverse logistics και ανακύκλωση αυτοκινήτων 

   Αγγελουδάκης, Ελευθέριος; Σταυριανού, Αικατερίνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-04-21)
   Είναι αποδεκτό και κατανοητό πως η υποβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος γίνεται ολοένα και πιο μεγάλη και αποτελεί σε μεγάλο βαθμό μια σημαντική απειλή για τον ανθρώπινο οργανισμό. Δυστυχώς, οι δράσεις της εφοδιαστικής ...
  • Utilization of alternative fuels in ports 

   Μούτσιος, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2020-02)
   H παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Αξιοποίηση Εναλλακτικών Καυσίμων σε Λιμένες», εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. ...
  • Αλλαγή της εφοδιαστικής αλυσίδας και των λειτουργιών logistics 

   Παραθυράς, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-18)
   Η παρούσα εργασία αναπτύσσει τη στρατηγική σημασία και το ρόλο της εφοδιαστικής αλυσίδας, η οποία σαν μία λειτουργική δραστηριότητα έχει σκοπό την υποστήριξη της επιχειρηματικής και κατά συνέπεια της επιχειρησιακής ...
  • Βελτιστοποίηση logistics στα είδη ζαχαροπλαστικής 

   Αλεξανδρή, Βασιλική (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10)
  • Διαχείριση αποθέματος και μοντέλα agrologistics 

   Κοντομίχαλου, Μαρία-Ραφαέλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-02)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αναλύθηκε ο αγροδιατροφικός τομέας, πιο συγκεκριμένα τα agrologistics και η διαχείριση αποθεμάτων στον τομέα αυτό. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των logistics σε έναν τομέα που ...
  • Διαχείριση αποθεμάτων σε επιχείρηση εμπορίας εξοπλισμού ιστιοπλοΐας 

   Δελαβίνια, Φανουρία-Ειρήνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03-29)
   Στην παρούσα μελέτη με θέμα «Διαχείριση Αποθεμάτων σε Επιχείρηση Εμπορίας Εξοπλισμού Ιστιοπλοΐας» γίνεται μια προσπάθεια μελέτης εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης αποθεμάτων (Logistics) σε εταιρεία εμπορίας εξοπλισμού ...
  • Διαχείριση κινδύνου στην εφοδιαστική αλυσίδα 

   Τσαπατώρη, Ιουλία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-21)
   Τα τελευταία χρόνια, η παγκοσμιοποίηση έχει γίνει πιο έντονη και οι παραδοσιακές αλυσίδες εφοδιασμού έχουν γίνει ευρύτερες, πιο πολύπλοκες και έχουν μεταμορφωθεί σε πολυεθνικά δίκτυα, τα οποία εξελίσσονται δυναμικά στο ...
  • Διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας στα ευπαθή και μη ευπαθή προϊόντα 

   Ζαννιάς, Παρασκευάς (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05)
   Οι διαδικασίες των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης όπως προμήθειες, στρατηγική, διακίνηση υλικών, συσκευασία, αποθήκευση, κανάλια διανομής, αγορές, ...
  • Εφοδιαστική αλυσίδα γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ελλάδα 

   Κολοτούρου, Νίκη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-12)
   Στις μέρες μας δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην ύπαρξη μιας καλής και αποτελεσματικής εφοδιαστικής αλυσίδας όχι μόνο στο χώρο των επιχειρήσεων αλλά και στους οργανισμούς. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να ...
  • Η επέκταση των ειδικών τελωνειακών καθεστώτων για την βελτιστοποίηση των εφαρμογών logistics 

   Στεφανή, Δήμητρα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2020-02)
   Οι εξελίξεις στον τομέα των Logistics και στο περιβάλλον των λιμένων έχουν δημιουργήσει την ανάγκη στο να γίνουν τα λιμάνια μέρος του δικτύου της εφοδιαστικής αλυσίδας ώστε να παρέχουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.[7] ...
  • Η εφαρμογή των υπηρεσιών logistics από τις επιχειρήσεις παραγωγής αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων 

   Κουκούλας, Αθανάσιος; Μπικόπουλος, Χαράλαμπος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-06)
   Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και έως τις μέρες μας, ο κλάδος των Logistics στην χώρα μας χαρακτηρίζεται από εκείνους με τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης. Θα πρέπει κάποιος να γνωρίζει ότι μιλώντας για Logistics, ...
  • Η εφοδιαστική αλυσίδα των εξαγωγών φρέσκων φρούτων και λαχανικών σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης: προβλήματα και προοπτικές 

   Τσαμουσσιάν, Αρσαλούις (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελεί μία μελέτη της ελληνικής εφοδιαστικής αλυσίδας των εξαγωγών φρέσκων φρούτων και λαχανικών σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Μέσα από την παρούσα έρευνα γίνεται μία προσπάθεια μελέτης των ...
  • Θαλάσσιες μεταφορές στον τομέα των υγρών καυσίμων 

   Ψιακή, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-02-27)
   Η Εμπορική Ναυτιλία εξυπηρετεί τις ανάγκες του εθνικού και του διεθνούς εμπορίου, μεταφέροντας πάσης φύσεως φορτία δια θαλάσσης, η μεταφορά των οποίων πραγματοποιείται μόνο όταν δημιουργηθεί η ανάγκη για κατανάλωση αυτών. ...
  • Ιχνηλασία σε προϊόντα σοκολατοβιομηχανίας 

   Τσιλίκουνας, Αναστάσιος; Μερτινός, Εμμανουήλ-Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03)
   Τα συστήματα ιχνηλασιμότητας αποσκοπούν στη συνεχή και σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση της πορείας των αγαθών και προϊόντων εντός της ακολουθούμενης εφοδιαστικής αλυσίδας, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η δυνατότητα για ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"