Now showing items 1-20 of 25

  • Ανάπτυξη εφαρμογών αυτοματισμού με το λογισμικό STEP 7 

   Δημητρακόπουλος, Παναγιώτης-Νεκτάριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-01)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη εφαρμογών αυτοματισμού με την χρήση του λογισμικού Simatic Step 7 της εταιρείας Siemens. Πάνω σε αυτό το πεδίο, έχουν στηριχθεί αρκετοί σύγχρονοι αυτοματισμοί που ...
  • Ανάπτυξη συστήματος ελέγχου εναέριας κάμερας 

   Ζώτο, Άλφρεντ; Λουράντος, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-13)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τον απομακρυσμένο έλεγχο εναέριας κάμερας μέσω ενός παράλληλου ρομποτικού συστήματος . Το εκκρεμές αυτό ρομποτικό σύστημα προέρχεται από μία κατηγορία παράλληλων μηχανισμών οδηγούμενα ...
  • Ανάπτυξη συστήματος μέτρησης του μονοξειδίου του άνθρακα και καταχώρηση των δεδομένων σε datalogger 

   Σταμάτης, Ευστάθιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-01-08)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία, μέσω του πρακτικού αλλά και του θεωρητικού της μέρος, πραγματεύεται την ανάπτυξη συστήματος μέτρησης του μονοξειδίου του άνθρακα καθώς και την καταχώρηση των δεδομένων μέσω καταχωρητή ...
  • Απομακρυνσμένος έλεγχος και επίβλεψη οικιακού περιβάλλοντος με χρήση μικροεπεξεργαστή 

   Ζαρογιάννης, Δημήτριος; Κόκκορης, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-12-16)
   Η παρούσα μελέτη ασχολήθηκε με την δημιουργία ενός απομακρυσμένα ελεγχόμενου περιβάλοντος που βασίζεται σε μία διάταξη ενός μικροελεγκτή.Για την ακρίβεια δημιουργήθηκε ένα εικονικό οικιακό περιβάλον στο οποίο ο χρήστης θα ...
  • Αποστολή μετρήσεων σε βάση δεδομένων με χρήση μικροελεγκτή arduino 

   Βεϊσλλάρι, Αλκέρτ; Παντελιός, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11)
   Στην συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία σκοπός μας είναι να στέλνουμε δεδομένα σε μια βάση δεδομένων μέσω Arduino. Ο αισθητήρας ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το Arduino θα παίρνει μετρήσεις και αυτό με τη σειρά του θα τις ...
  • Αρχιτεκτονικές για το ψηφιακό αριθμητικό υλικό 

   Δουλγκέρης, Κομνηνός (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-06)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται η ανάπτυξη λογικών αριθμητικών μονάδων που βρίσκονται σε κάθε υπολογιστή. Αρχικά θα ασχοληθούμε με τη θεωρία της αριθμητικής που εφαρμόζεται στην επιστήμη των υπολογιστών, αλλά ...
  • Ασύρματος έλεγχος οικιακών συσκευών με μικροελεγκτή μέσω μηνυμάτων 

   Αντύπας, Θεόδωρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-04-05)
   Στη παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζουμε μια εφαρμογή, που ασύρματα, είναι δυνατή η ενεργοποίηση και η απενεργοποίηση οποιασδήποτε οικιακής συσκευής όπως παραδείγματος χάρη ένα κύκλωμα φωτισμού, ψυγείο, ηλεκτρική κουζίνα ...
  • Αυτόματο παράλληλο παρκάρισμα με χρήση μικροελεγκτή και παράλληλη απεικόνιση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή 

   Ιωάννου, Βασίλειος (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
   Σε αυτήν την εργασία θα σχεδιαστεί και θα αναλυθεί η δημιουργία ενός αυτοκινήτου, τo οποίο θα είναι σε θέση να κάνει έλεγχο του περιβάλλοντος του, με σκοπό την εύρεση θέσης πάρκινγκ αρκετά μεγάλη για ro μέγεθός του. ...
  • Έλεγχος ρομποτικού oχήματος με Arduino Uno 

   Μπέλεσης, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία βασίζεται στο Arduino Uno κι ασχολείται με την κατασκευή ρομποτικού οχήματος που να κινείται μόνο του στο χώρο, να ελέγχεται η κίνησή του με την τεχνολογία Bluetooth μέσω android εφαρμογής, να ...
  • Έξυπνο σπίτι 

   Αρκουλής, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2014-09)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός «Έξυπνου σπιτιού». Ο κύριος σκοπός της είναι η περιγραφή της εγκατάστασης και του τρόπου λειτουργίας ενός συστήματος για την εξ αποστάσεως διαχείριση ...
  • Ενσωματωμένα συστήματα 

   Κωστοπούλου, Αγορίτσα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-12-13)
   Σκοπός της Εργασίας είναι να κατανοήσουν οι αναγνώστες τον ορισμό του ενσωματωμένου συστήματος. Σημαντικό, επίσης, είναι να κατανοήσουν και να συνειδητοποιήσουν τα προβλήματα στη σχεδίαση συστημάτων ...
  • Ενσωματωμένα συστήματα στη βιομηχανία 

   Καφετζηδάκης, Αντώνιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-12-19)
   Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας αποτελεί η μελέτη και η ανάλυση των ενσωματωμένων συστημάτων (embedded systems), καθώς και η ανασκόπηση της εφαρμογής αυτών στη βιομηχανία. Στόχο της εν λόγω εργασίας αποτελεί ...
  • Η εξέλιξη των μικροελεγκτών βασισμένων στον 8051 

   Αντιπάτης, Γεώργιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
   Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να παρουσιάσει ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά μικροελεγκτών. Ξεκινάει από τον 8051 της lntel, ο οποίος ήταν ένας εμβληματικός μικροελεγκτής για τη δεκαετία του '80 και έθεσε ...
  • Καταγραφικό βαρομετρικής πίεσης 

   Δέτσης, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09-29)
   Η βαροµετρική πίεση είναι η πίεση που ασκεί η ατµόσφαιρα µε το βάρος της στην επιφάνεια της γης και η οποία µεταβάλλεται µε τις εναλλαγές του καιρού και του υψόµετρου. Η παρούσα διπλωµαική εργασία ασχολείται µε την ανάπτυξη ...
  • Κατασκευή programmer - εφαρμογή μικροελεγκτών 

   Γκίκας, Νικόλαος Σ. (ΤΕΙ Πειραιά, 2013-06)
   Σε αυτήν την Πτυχιακή εργασία πραγματοποιείται μια κατασκευή ενός Pic Programmer για τον έλεγχο και την καύση των Pic Microcontrollers της εταιρίας Microchip. Στο 1ο Κεφάλαιο αναφέρομαι στην Ιστορική αναδρομή ...
  • Μελέτη και έλεγχος εναέριας κάμερας 

   Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος; Αντωνόπουλος, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-13)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με έλεγχο εναέριας κάμερας μέσω ρομποτικού συστήματος. Το εκκρεμές αυτό συστημα είναι μία κατηγορία παράλληλων μηχανισμών οδηγούμενα από καλώδια για τη διαχείριση αντικειμένων . Ένα ...
  • Πλατφόρμα ανάπτυξης και εφαρμογής κανόνων για την αυτόνομη λειτουργία συστημάτων αισθητήρων 

   Αδαμόπουλος, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-08)
   Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία μελετήθηκε και κατασκευάστηκε ένα σύστημα αυτοματισμού για την απομακρυσμένη επιτήρηση συσκευών βασισμένο σε ένα σύστημα ανοικτού κώδικα. Πιο συγκεκριμένα με τη χρήση Raspberry Pi και ...
  • Πλήρης διαδικτυακός έλεγχος οικίας 

   Γωνιωτάκης, Γεώργιος; Παπαζιάν, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-02)
   Στην σημερινή εποχή όπου οι καθημερινές ανθρώπινες ανάγκες πολλαπλασιάζονται δημιουργείται η ανάγκη η κατοικία μας να αποκτάει συνεχώς μεγαλύτερη λειτουργικότητα έτσι ώστε να μας καλύπτει. Γι` αυτό τον λόγο διάφορες εταιρίες ...
  • Σχεδίαση δικτύου αισθητήρων για την μέτρηση και την καταγραφή συνθηκών περιβάλλοντος σε μουσεία με τη χρήση του Arduino 

   Σγουρούδης, Κωνσταντίνος; Λαμπρόπουλος, Ηλίας (ΤΕΙ Πειραιά, 2012-07)
   Η παρούσα πτυχιακή μελέτη εστιάζεται στον μικροελεγκτή Arduino για τη μέτρηση και καταγραφή συνθηκών περιβάλλοντος σε μουσεία. Αρχικά θα αναφερθούμε σε open source hardware. Το ελεύθερο λογισμικό και το λογισμικό ανοικτού ...
  • Σχεδίαση και υλοποίηση ασύρματου δικτύου αισθητήρων με ενεργειακά αυτόνομες μονάδες μικροελεγκτών – miniPCs 

   Καραβίδας-Λιανός, Βασίλειος; Τζούρης, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τους κόμβους ενός ασύρματου δικτύου αισθητήρων. Στόχος είναι η κατασκευή κόμβων που ο καθένας αποτελεί ενεργειακά αυτόνομη μονάδα με μικροϋπολογιστή για την καταγραφή και μετάδοση ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"