Now showing items 1-20 of 69

  • H εφαρμογή προτύπων ποιότητας ως εργαλείων οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ. H περίπτωση του Δήμου Κορυδαλλού 

   Μανιάτη, Αμαλία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02-22)
   Η δημόσια διοίκηση είναι απαραίτητο να διαπνέεται από την αρχή της εξυπηρέτησης των πολιτών, έχοντας κυρίαρχο στόχο την παροχή υπηρεσιών ποιότητας. Η άσκηση της δημόσιας διοίκησης θα πρέπει να διασφαλίζει την τήρηση της ...
  • N.4412/2016 νέος νόμος προμηθειών και εφαρμογή του στον τομέα της υγείας: μελέτη περίπτωσης 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου 

   Ταχμιτζόγλου, Δήμητρα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-04-28)
   Η αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών αποτελούσε αναγκαιότητα αφενός για τη συμμόρφωση της χώρας μας στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου για ...
  • O σύγχρονος ρόλος και οι μελλοντικές προοπτικές της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης 

   Χουρμούζης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03-15)
   Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθεί ο σύγχρονος ρόλος και οι μελλοντικές προοπτικές της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Για το σκοπό αυτό η εργασία δομείται μεθοδολογικά σε θεωρητική βάση, με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία ...
  • Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Δήμου Αχαρνών με χρήση αριθμοδεικτών, οικ. ετών 2006-2011 

   Παπαδοπούλου, Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   Η παρακάτω εργασία βασίζεται στην ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμών) έξι συνεχόμενων οικονομικών ετών (2006-2011) , του Δήμου Αχαρνών, με τη χρήση αριθμοδεικτών. Σκοπός είναι η ερμηνεία, καθώς και η ...
  • Ανάπτυξη Δήμου Κηφισιάς 

   Σαββόγλου, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-12)
   Σκοπός αυτής της εργασίας είναι μία ουσιαστική μελέτη του Δήμου Κηφισιάς. Το αποτέλεσμα βασίζεται στη διεξοδική έρευνα των πληροφοριών και οικονομικών στοιχείων καθώς και του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης που παραχωρήθηκαν ...
  • Αξιολόγηση και στρατηγική ανάλυση του δήμου Γλυφάδας 

   Σουλελέ, Σταυρούλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09)
   Στόχος της διπλωματικής είναι να διερευνήσουμε το βαθμό ικανοποίησης των πολιτών - δημοτών του δήμου, από τις υπηρεσίες που παρέχει ο δήμος, με γνώμονα πάντα τις προσδοκίες των πολιτών του. Ψάχνουμε να βρούμε τα προβλήματα ...
  • Αξιολόγηση προσωπικού στο δημόσιο τομέα 

   Αναγνώστου, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-12-07)
   Σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο περιβάλλον, όπου βασική ανάγκη κάθε οργανισμού είναι η ταχύτερη προσαρμογή στις νέες ανάγκες της εποχής, πρωταρχικό ρόλο διαδραματίζει ο ίδιος ο άνθρωπος. Είναι, λοιπόν, κατανοητή η στροφή προς ...
  • Αξιολόγηση της απόδοσης των υπαλλήλων στο Ελληνικό Δημόσιο. Κριτική ανασκόπηση υφιστάμενων διαδικασιών και κατευθύνσεις – δυνατότητες για την επόμενη μέρα 

   Λιάσκου, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02-22)
   Ο τρόπος λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα και οι δημόσιοι υπάλληλοι ως φορείς αυτής υπόκεινται σε έντονη κριτική. Η «αξιολόγηση της απόδοσης» είναι μία σύνθεση διεργασιών, απαραίτητη ως «εργαλείο» για την ...
  • Δήμος Σαρωνικού 

   Ζεκάκος, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-01)
   Στην παρούσα εργασία, στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται μία γνωριμία με το Δήμο Σαρωνικού. Αναλύονται και παρουσιάζονται θέματα σχετικά με τη διοίκηση, τις υπηρεσίες και το νομικό πλαίσιο κοινωνικής αλληλεγγύης, πολιτισμού ...
  • Δημόσιες δαπάνες και κοινωνική ασφάλιση 

   Ιωακειμίδης, Σωτήριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-30)
   Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να διερευνηθούν οι δημόσιες δαπάνες καθώς και η σχέση τους με την κοινωνική ασφάλιση. Μέσα από την ανάλυση, ο αναγνώστης μπορεί να εκφέρει μια άποψη για το πώς κατανέμονται οι ...
  • Διοίκηση και δομή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων υγείας στην Ελλάδα: Ένα μοντέλο βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

   Κρίνα, Ιωάννα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2017-02)
   Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο απόκτησης μεταπτυχιακού διπλώματος στη διοίκηση μονάδων υγείας και πρόνοιας. Επικεντρώνεται στην μελέτη των διοικητικών χαρακτηριστικών και της δομής των ιδιωτικών και δημόσιων ...
  • Εξέλιξη του δήμου Κεφαλλονιάς 

   Βανδώρος, Γεράσιμος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό την ανάδειξη των αναγκαίων πληροφοριών που αφορούν και περιγράφουν, την εξέλιξη του Δήμου Κεφαλλονιάς με τη χρήση δημοσιευμένων στοιχείων, ισολογισμών, του επιχειρησιακού προγράμματος, ...
  • Επιχειρησιακός προγραμματισμός στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Η περίπτωση του Δήμου Αχαρνών 

   Τριάντης, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-01-27)
   Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η έννοια της τοπικής ανάπτυξης και του τοπικού προγραμματισμού, έχει καλλιεργηθεί αρκετά στην Ελλάδα. Ένα βασικό αναπτυξιακό εργαλείο είναι τα επιχειρησιακά προγράμματα που χρησιμοποιούνται ...
  • Εργασιακή ικανοποίηση στις ΔΕΚΟ 

   Αθανασάκος, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-21)
   Τις τελευταίες δεκαετίες οι συνθήκες εργασίας έχουν επιδεινωθεί σε πολλά επίπεδα με αποτέλεσμα τη μείωση της εργασιακής ικανοποίησης. Σε πολλές επιχειρήσεις επικρατεί εργασιακή ανασφάλεια, πραγματοποιούνται περικοπές δαπανών ...
  • Η ανάπτυξη του Δήμου Αλίμου 

   Παπαβασιλείου, Ευάγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017)
   Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό την παρουσίαση της εξελικτικής πορείας του Δήμου Αλίμου. Βασικός άξονας για τη λήψη πληροφοριών πάνω στο συγκεκριμένο θέμα αποτέλεσε το πενταετές επιχειρηματικό σχέδιο του ...
  • Η ανάπτυξη του δήμου Δωρίδος 

   Καναρά, Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-01-18)
   Η παρoύσα πτυχιακή έχει ως στόχo τƞv µελἑτƞ τoυ πρoυπoλoγισµoύ τoυ Δήµoυ Δωρίδoς. Ʃυγκεκριµἑvα θα εστιἁσει τo πώς λειτoυργεί τo oικovoµικό κoµµἁτι και πoιες είvαι oι διεργασίες πoυ γίvovται. Аvαλυτικἁ: Ʃτo πρώτo κεφἁλαιo ...
  • Η ανάπτυξη του δήμου Κορυδαλλού 

   Τζόλλι, Σιντορέλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-09-13)
   Η Παρούσα Πτυχιακή Εργασία, με τίτλο «Η Ανάπτυξη του Δήμου Κορυδαλλού», αναφέρεται στην υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου σε όλους τους τομείς ενώ εξειδικεύεται στην Οικονομική Πορεία της Κοινότητας
  • Η ανάπτυξη του Δήμου Μαραθώνα 

   Ίσσαρη, Βαρβάρα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02-08)
   Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η προβολή της ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνα, η εξέλιξη του από κοινότητα σε αυτοδύναμο Δήμο, καθώς και οι αλλαγές που υπέστη με το πέρασμα των ετών. Γίνεται ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων ...
  • Η ανάπτυξη του δήμου Νέας Ιωνίας 

   Λυκογεώργος, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-24)
   Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η προβολή της ανάπτυξης του Δήμου Νέας Ιωνίας, η εξέλιξη του από οικισμό σε αυτοδύναμο Δήμο, καθώς και οι αλλαγές που υπέστη με το πέρασμα των ετών. Γίνεται ανάλυση των οικονομικών ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"