Πλοήγηση ανά Θέμα "TPSH::Κοινωνικές Επιστήμες::Δημόσια Διοίκηση"

Ιδρυματικό Αποθετήριο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

 

Πλοήγηση ανά Θέμα "TPSH::Κοινωνικές Επιστήμες::Δημόσια Διοίκηση"

Ταξινόμηση κατά: Σειρά: Αποτελέσματα:

 • Χουρμούζης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03-20)
  Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθεί ο σύγχρονος ρόλος και οι μελλοντικές προοπτικές της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Για το σκοπό αυτό η εργασία δομείται μεθοδολογικά σε θεωρητική βάση, με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία ...
 • Παπαδοπούλου, Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09-20)
  Η παρακάτω εργασία βασίζεται στην ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμών) έξι συνεχόμενων οικονομικών ετών (2006-2011) , του Δήμου Αχαρνών, με τη χρήση αριθμοδεικτών. Σκοπός είναι η ερμηνεία, καθώς και η ...
 • Σαββόγλου, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01-17)
  Σκοπός αυτής της εργασίας είναι μία ουσιαστική μελέτη του Δήμου Κηφισιάς. Το αποτέλεσμα βασίζεται στη διεξοδική έρευνα των πληροφοριών και οικονομικών στοιχείων καθώς και του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης που παραχωρήθηκαν ...
 • Σουλελέ, Σταυρούλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-02)
  Στόχος της διπλωματικής είναι να διερευνήσουμε το βαθμό ικανοποίησης των πολιτών - δημοτών του δήμου, από τις υπηρεσίες που παρέχει ο δήμος, με γνώμονα πάντα τις προσδοκίες των πολιτών του. Ψάχνουμε να βρούμε τα προβλήματα ...
 • Αναγνώστου, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-12-20)
  Σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο περιβάλλον, όπου βασική ανάγκη κάθε οργανισμού είναι η ταχύτερη προσαρμογή στις νέες ανάγκες της εποχής, πρωταρχικό ρόλο διαδραματίζει ο ίδιος ο άνθρωπος. Είναι, λοιπόν, κατανοητή η στροφή προς ...
 • Ιωακειμίδης, Σωτήριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-07-04)
  Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να διερευνηθούν οι δημόσιες δαπάνες καθώς και η σχέση τους με την κοινωνική ασφάλιση. Μέσα από την ανάλυση, ο αναγνώστης μπορεί να εκφέρει μια άποψη για το πώς κατανέμονται οι ...
 • Ζεκάκος, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02-13)
  Στην παρούσα εργασία, στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται μία γνωριμία με το Δήμο Σαρωνικού. Αναλύονται και παρουσιάζονται θέματα σχετικά με τη διοίκηση, τις υπηρεσίες και το νομικό πλαίσιο κοινωνικής αλληλεγγύης, πολιτισμού ...
 • Κρίνα, Ιωάννα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2017-05-29)
  Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο απόκτησης μεταπτυχιακού διπλώματος στη διοίκηση μονάδων υγείας και πρόνοιας. Επικεντρώνεται στην μελέτη των διοικητικών χαρακτηριστικών και της δομής των ιδιωτικών και δημόσιων ...
 • Παπαβασιλείου, Ευάγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09-12)
  Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό την παρουσίαση της εξελικτικής πορείας του Δήμου Αλίμου. Βασικός άξονας για τη λήψη πληροφοριών πάνω στο συγκεκριμένο θέμα αποτέλεσε το πενταετές επιχειρηματικό σχέδιο του ...
 • Καναρά, Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-01-24)
  Η παρoύσα πτυχιακή έχει ως στόχo τƞv µελἑτƞ τoυ πρoυπoλoγισµoύ τoυ Δήµoυ Δωρίδoς. Ʃυγκεκριµἑvα θα εστιἁσει τo πώς λειτoυργεί τo oικovoµικό κoµµἁτι και πoιες είvαι oι διεργασίες πoυ γίvovται. Аvαλυτικἁ: Ʃτo πρώτo κεφἁλαιo ...
 • Ίσσαρη, Βαρβάρα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02-08)
  Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η προβολή της ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνα, η εξέλιξη του από κοινότητα σε αυτοδύναμο Δήμο, καθώς και οι αλλαγές που υπέστη με το πέρασμα των ετών. Γίνεται ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων ...
 • Πολλάτου, Γεωργία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-05-30)
  Με τη σύνταξη της παρούσας πτυχιακής εργασίας γίνεται μία προσπάθεια να εξετασθούν οι παράγοντες που αφορούν και μάλιστα καθορίζουν την εξελικτική πορεία του Δήμου Πετρούπολης. Για την απόσπαση πληροφοριών, σχετικά με ...
 • Αλεφραγκή, Ειρήνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01-12)
  Οι αναγνώστες του περιοδικού Travel and Leisure σε ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε την ανέδειξαν το ομορφότερο νησιωτικό προορισμό του κόσμου. Τα τελευταία χρόνια την επισκέπτονται κάθε καλοκαίρι περίπου στα 2 εκατομμύρια ...
 • Γάκης, Σταύρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-07-01)
  Η εργασία αναφέρεται στους παράγοντες που βοήθησαν στην ανάπτυξη του Νομού Θεσπρωτίας. Στην της εργασίας περιγράφεται η περιφέρεια και οι νομοί της Ηπείρου και στην συνέχεια επικεντρώνεται στον Νομό Θεσπρωτίας και καταγράφονται ...
 • Ρότσι, Τζόνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-09-21)
  Η εργασία αυτή αναλύει τον ρόλο του δημόσιου τομέα, και το ενιαίο μισθολόγιο που εφαρμόζεται σε αυτό και ποιο συγκεκριμένα δίνει ποιο πολύ βάση στις τελευταίες μεταρρυθμίσεις που υπέστη ο τομέας αυτός. Διευκρινίζει με ...
 • Μπαλαμπάνη, Ιωάννα; Αργυρούδη, Αναστασία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-29)
  Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι η εξερεύνηση και παρουσίαση για την εξέλιξη που έχει ο νομός της Χίου. Μέσα από την παρουσίαση αυτή θα δοθεί μια γενική εικόνα σε κάποιον αναγνώστη που δεν γνωρίζει το νησί να μάθει για ...
 • Καζάκος, Ευάγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-07-10)
  Στην Ελλάδα της κρίσης, της ανέχειας και της απαξίωσης των αξιών, ένας καθοριστικός παράγοντας ο οποίος θα προσφέρει άνθιση στην ανάπτυξη της οικονομίας στη χώρα μας, είναι να βρούμε ο καθένας μας ξεχωριστά το θάρρος να ...
 • Κολιούκου, Γαρυφαλλιά (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-05-12)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει στόχο να παρουσιάσει την εξέλιξη του δήμου Γραβιάς και το σχέδιο Καλλικράτη με το οποίο περιήλθε στο δήμο των Δελφών. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται αναφορά και ανάλυση των προϋπολογισμών του και ...
 • Δρακάτου, Αγγελική-Ευφροσύνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03-03)
  Η παρούσα εργασία αποτυπώνει την σημασία της αξιολόγησης της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας του δήμου Κεφαλληνίας ,µέσω του επιχειρησιακού σχεδίου και των ισολογισμών, προκειμένου να εκπληρωθούν οι στόχοι του.