Now showing items 1-20 of 59

  • Αλγόριθμοι προγραμματισμού βιομηχανικών εγκαταστάσεων 

   Λούλης, Απόστολος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-01-21)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη , ανάλυση, επεξήγηση και τελικά δημιουργία ενός αλγόριθμου αυτομάτου ελέγχου μέσω ενός μικροεπεξεργαστή - μικροελεγκτή με σκοπό την προσομοίωση του σε ένα περιβάλλον βιομηχανίας ...
  • Ανάπτυξη εφαρμογών αυτοματισμού με το λογισμικό STEP 7 

   Δημητρακόπουλος, Παναγιώτης-Νεκτάριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-01)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη εφαρμογών αυτοματισμού με την χρήση του λογισμικού Simatic Step 7 της εταιρείας Siemens. Πάνω σε αυτό το πεδίο, έχουν στηριχθεί αρκετοί σύγχρονοι αυτοματισμοί που ...
  • Ανάπτυξη και έλεγχος μη επανδρωμένου ελικοφόρου αεροσκάφους 

   Σοφτζόγλου, Νικόλαος; Κυρούσης, Φώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06-15)
   O τομέας των Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΜΕΑ) έχει απασχολήσει εδώ και καιρό την Επιστήμη. Τα πρώτα ΜΕΑ είχαν καθοδήγηση μέσω τηλεχειρισμού, ενώ με την βελτίωση των μικροελεγκτών μπορούν να είναι αυτόνομα. Μέσω του ...
  • Ανάπτυξη συστήματος αυτοματισμού για τον έλεγχο υδροπονικού θερμοκηπίου 

   Καραμάνης, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-07)
   Η παρούσα διατριβή δημιουργήθηκε ύστερα από την διαπίστωση ότι σε πολλές Ευρωπαϊκές και όχι μόνο χώρες παρατηρείται μια στροφή προς την αστική γεωργία και τις οικιακές καλλιέργειες υδροπονικού τύπου. Η υδροπονία είναι ...
  • Ανίχνευση θέσης & πορείας οχήματος με χρήση μονάδων GPS-Arduino-GSM 

   Τάχος, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05-08)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία εισαγωγή στους μικροελεγκτές και ειδικότερα στους μικροελεγκτές της οικογένειας Arduino. Στο δεύτερο κεφάλαιο μελετάμε τόσο την ...
  • Αντικλεπτικό σύστημα με εντοπισμό (GPS) 

   Γεωργάκης, Κωνσταντίνος; Καμπίτσης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06)
   Η εν λόγω πτυχιακή εργασία παρουσιάζει ένα αντικλεπτικό σύστημα οχημάτων το οποίο διαθέτει Παγκόσμιο Σύστημα Στιγματοθέτησης (GPS) και ενημερώνει το χρήστη με αντίστοιχα μηνύματα μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
  • Αντιστάθμιση επιτραπέζιας επιφάνειας με υδραυλικά έμβολα 

   Νταγκίνης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-10-24)
   Στην πτυχιακή αυτή εργασία παρουσιάζονται εκτενέστατα τα βασικά μέρη ενός υδραυλικού κυκλώματος καθώς και τα μέρη του σύστημα ελέγχου που το χειρίζονται (αισθητήρια, PID controlrer) με σκοπό, μια επιφάνεια να παραμένει ...
  • Απομακρυσμένος έλεγχος PLC 

   Μίτα, Κλαούντιο (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-09-03)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα παρουσιασθούν δυο μέθοδοι με τους οποίους ο αυτοματιστής θα μπορεί να πετύχει τον απομακρυσμένο έλεγχο ενός PLC. Πιο συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθεί μια ενσωματωμένη λειτουργία που προσφέρουν ...
  • Ασφάλεια και Scada στα πλοία 

   Κουράκος, Θωμάς; Κουρουνάρχης, Αντώνης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05)
  • Αυτόματη διαδικασία πρόσδεσης πλοίου 

   Αθανάσογλου, Χαράλαμπος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-02)
   Ο αυτοματισμός (ή αυτοματοποίηση) αφορά δύο έννοιες μη σχετιζόμενες μεταξύ τους. Αρχικά, σημαίνει την τυποποίηση μίας διαδικασίας μέσω της εύρεσης καλώς ορισμένων βημάτων τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν για να παραχθεί ...
  • Αυτόματη μηχανή πλήρωσης μπουκαλιών ελεγχόμενη από PLC. 

   Νικολακάκης, Αλέξανδρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05)
  • Αυτοκινούμενο όχημα εύρεσης βέλτιστης διαδρομής λαβυρίνθου 

   Νικολουδάκος, Βασίλειος; Ευδαίμων, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-04)
   Το θέμα της παρούσης πτυχιακής εργασίας είναι η εύρεση και επίλυση της βέλτιστης διαδρομής ενός λαβυρίνθου, χρησιμοποιώντας ένα ρομποτικό αμαξάκι το οποίο είναι προγραμματισμένο με βάση το μικροελεγκτή Arduino
  • Αυτοματισμός σε κινητήρα ανεμογεννήτριας-ανάλυση λειτουργίας φρένου και υπέρτασης 

   Ιωάννου, Άγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-10-01)
   Η παρούσα εργασία αναφέρεται στον αυτόματο έλεγχο σε κινητήρα ανεμογεννήτριας (Wind Turbine Automation).Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθεται μια εισαγωγή για την αιολική ενέργεια ,την οποία ακολουθεί η ιστορική εξέλιξη των ...
  • Αυτοματοποίηση της λειτουργίας γερανογέφυρας σε μία εγκατάσταση ηλεκτρόλυσης αλουμίνας με χρήση PLC 

   Μάρκος, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09)
   Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μετατροπή του κλασικού αυτοματισμού της γερανογέφυρας που τροφοδοτεί με αλουμίνα τα σιλό των λεκανών, χρησιμοποιώντας προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή PLC Zelio Logic SR3 ...
  • Αυτοματοποιημένη μηχανή πρεσαρίσματος και πακεταρίσματος ελατηρίων κρεβατιού 

   Θεοδώρου, Πλούταρχος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-09)
   Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι τα PLC (Programmable Logic Controller – Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές). Θέμα της εργασίας μου είναι η αναλυτική μελέτη για τον έλεγχο και τη λειτουργία μίας ...
  • Αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου εισροών - εκροών υγρών καυσίμων σε πρατήριο 

   Μπέλεση, Αργυρώ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-09-05)
   Η πτυχιακή μου εργασία έχει ως θέμα την μελέτη και την ανάλυση ενός συστήματος Εισροών-Εκροών υγρών και αέριων καυσίμων σε ένα πρατήριο. Επέλεξα αυτό το θέμα διότι θεώρησα ότι το συγκεκριμένο σύστημα είναι σημαντικό για ...
  • Βασικές λειτουργίες έξυπνου σπιτιού 

   Αγγελοπούλου, Σοφία; Τσελαρίδου, Χριστίνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-11-25)
   Στη παρούσα πτυχιακή εργασία θα αναφερθούμε στις δυνατότητες που προσφέρουν οι αυτοματισμοί σ’ ένα έξυπνο σπίτι. Έχοντας σαν γνώμονα την μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας σε συνδυασμό με την άνεση, την ασφάλεια και την ...
  • Βελτιστοποίηση PID και ασαφών ελεγκτών σε πραγματικό χρόνο. Extremum seeking και Big Bang-Big Crunch 

   Δαράκης, Αναστάσιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2013-05)
   Η πτυχιακή αυτή εργασία αποτελεί την κορύφωση των σπουδών μου στο Α.Τ.Ε.Ι Πειραιά, τμήμα Αυτοματισμού και αποτελεί εργασία έρευνας και καταγραφής αποτελεσμάτων, που περιγράφουν την διαδικασία βελτιστοποίησης των παραμέτρων ...
  • Βιομηχανική χρήση και αυτόματος έλεγχος υδραυλικών συστημάτων 

   Αλειφτήρας, Ανδρέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-10)
   Το Θέμα της πτυχιακής αφορά τα υδραυλικά συστήματα όπως έμβολα και μοτέρ. Αρχικά αναλύει τον τρόπο λειτουργίας αυτών αλλά και άλλων εξαρτημάτων που είναι απαραίτητα για τα υδραυλικά κυκλώματα, όπως βαλβίδων ελέγχου και ...
  • Δομή και λειτουργία των PLC 

   Ακρίδας, Αντώνιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-05)

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"