Πλοήγηση ανά Θέμα "TPSH::Τεχνολογία::Ηλεκτρολογία::Ηλεκτρικές Μετρήσεις"

Ιδρυματικό Αποθετήριο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

 

Πλοήγηση ανά Θέμα "TPSH::Τεχνολογία::Ηλεκτρολογία::Ηλεκτρικές Μετρήσεις"

Ταξινόμηση κατά: Σειρά: Αποτελέσματα:

 • Ζεκολλάρι, Αινέα; Σταθόπουλος, Βασίλειος-Βαλεντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09-12)
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται ενδελεχής μελέτη του τρόπου βαθμονόμησης των οργάνων μέτρησης. Το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες στη ζωή του ανθρώπου, καθώς τόσο από τη μεριά ...
 • Βουγιούκας, Θεόδωρος; Μάγος, Βασίλης (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-04-25)
 • Γερασόπουλος, Στέργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-07)
  Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η επίλυση του προβλήματος της βέλτιστης τοποθέτησης Μονάδων Μέτρησης Φασιθετών (PMUs) με στόχο την πλήρη παρατηρησιμότητα των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η βέλτιστη ...
 • Σταματάκης, Σταμάτιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05-11)
  Οι ηλεκτρικές μετρήσεις, χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και επομένως για τη σωστή και αποδοτική λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των ηλεκτρικών εξαρτημάτων και των ηλεκτρικών μηχανών. Κατά τις ηλεκτρικές μετρήσεις ...
 • Αμοργιανός, Στυλιανός (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02-21)
  Μέρος 1ο: Η πλήρη ενημέρωση σε σημαντικα θέματα μετρήσεων και βασικών σχέσεων έτσι ώστε ο αναγνώστης αυτού , να αποκτήσει μία ολοκληρωμένη και λεπτομερη εικόνα σχετικά με την εργασία που εκτελεί ένας Μετρητής Φερράρι. Η ...
 • Μπουγιούκος, Ιωάννης (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-08-25)
  Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος καταγραφής και επεξεργασίας των δεδομένων του εργαστηριακού συστήματος και για το σκοπό αυτό προμηθεύτηκε μία κάρτα καταγραφής δεδομένων η οποία συνδέεται με ...
 • Κωστόπουλος, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-11)
  Στόχος των ηλεκτρονικών – έξυπνων μετρητών είναι να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε την ενεργειακή κατανάλωση του εκάστοτε καταναλωτή. Οι μετρητές αυτοί θα αλλάξουν τις ενεργειακές συνήθειες των καταναλωτών βραχυπρόθεσμα ...
 • Μπουσιούτας, Γιώργος; Γορανίτης, Κλεόβουλος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-11-22)