Now showing items 1-15 of 15

  • Ανάπτυξη εφαρμογής συστήματος μέτρησης και ελέγχου οικιακής εγκατάστασης με χρήση έξυπνων τεχνολογιών 

   Χάσκας, Απόστολος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06)
   Το συγκεκριμένο εγχείρημα ξεκίνησε με σκοπό να δώσει μία άλλη λύση για την αυτοματοποίηση των καθημερινών μας αναγκών με τα μέσα μίας τυπικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στα πλαίσια του smart home, η οποία διαφοροποιείται ...
  • Διακρίβωση ηλεκτρικών οργάνων εργαστηρίου του Τ.Ε.Ι. Πειραιά 

   Ζεκολλάρι, Αινέα; Σταθόπουλος, Βασίλειος-Βαλεντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09-11)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται ενδελεχής μελέτη του τρόπου βαθμονόμησης των οργάνων μέτρησης. Το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες στη ζωή του ανθρώπου, καθώς τόσο από τη μεριά ...
  • Έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης μέσω μετρήσεων και δοκιμών 

   Ανδρεόπουλος, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-10-31)
   Η πτυχιακή εργασία αφορά τον επανέλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης μιας μέσης βιομηχανίας , του οποίου τα αποτελέσματα θα πρέπει να τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία του Ελληνικού κράτους. Αρχικά γίνεται παρουσίαση της ...
  • Έξυπνοι μετρητές 

   Βουγιούκας, Θεόδωρος; Μάγος, Βασίλης (ΤΕΙ Πειραιά, 2011-03)
  • Έξυπνοι μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας 

   Καραβέλλας, Αινείας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-19)
   Στην εν λόγω πτυχιακή εργασία πρόκειται να ασχοληθούμε με τους Έξυπνους Μετρητές Ηλεκτρικής Ενέργειας. Σκοπός μας είναι να αναλύσουμε τον τρόπο λειτουργίας του συγκεκριμένου τύπου μετρητών, τη δομή τους καθώς επίσης και ...
  • Εφαρμογές βελτιστοποίησης σε Ευφυή Δίκτυα (Βέλτιστη τοποθέτηση μετρήσεων - Phasors - για την παρατηρησιμότητα του δικτύου) 

   Γερασόπουλος, Στέργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-02)
   Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η επίλυση του προβλήματος της βέλτιστης τοποθέτησης Μονάδων Μέτρησης Φασιθετών (PMUs) με στόχο την πλήρη παρατηρησιμότητα των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η βέλτιστη ...
  • Ηλεκτρικές μετρήσεις και έξυπνοι μετρητές ενέργειας 

   Σταματάκης, Σταμάτιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02-14)
   Οι ηλεκτρικές μετρήσεις, χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και επομένως για τη σωστή και αποδοτική λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των ηλεκτρικών εξαρτημάτων και των ηλεκτρικών μηχανών. Κατά τις ηλεκτρικές μετρήσεις ...
  • Κατασκευή ψηφιακού πολυμέτρου 

   Σταμούλης, Νικόλαος; Κόκκαλης, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-03-29)
  • Μετατροπή ηλεκτρονικού υπολογιστή σε παλμογράφο 

   Γεωργούλιας, Βασίλειος; Μπατζάκης - Λιανός, 'Εκτορας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06)
   Η επινόηση αυτής της πτυχιακής εργασίας μας ήρθε κατά της διάρκεια φοίτησης μας στο τμήμα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ. Με την εμβάθυνση μας στο αντικείμενο μέσα από τα εργαστήρια ανακαλύπτουμε ότι ένα ...
  • Μετρητικές διατάξεις & έξυπνοι μετρητές 

   Αμοργιανός, Στυλιανός (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-01-31)
   Μέρος 1ο: Η πλήρη ενημέρωση σε σημαντικα θέματα μετρήσεων και βασικών σχέσεων έτσι ώστε ο αναγνώστης αυτού , να αποκτήσει μία ολοκληρωμένη και λεπτομερη εικόνα σχετικά με την εργασία που εκτελεί ένας Μετρητής Φερράρι. Η ...
  • Στατιστική επεξεργασία ηλεκτρικών μετρήσεων: εφαρμογή στο περιβάλλον Matlab 

   Ζύκα, Έλις (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-03-07)
   Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάλυση, μέσω του υπολογιστικού περιβάλλοντος MATLAB, πακέτων μετρήσεων. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται διάφορες στατιστικές κατανομές.
  • Συστήματα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων μετρήσεων 

   Μπουγιούκος, Ιωάννης (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-03)
   Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος καταγραφής και επεξεργασίας των δεδομένων του εργαστηριακού συστήματος και για το σκοπό αυτό προμηθεύτηκε μία κάρτα καταγραφής δεδομένων η οποία συνδέεται με ...
  • Σχεδίαση και κατασκευή ευφυούς κεραίας για δίκτυα ασύρματων αισθητήρων 

   Απέργης, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-03)
   Ο σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας ήταν η σχεδίαση κεραιών που θα χρησιμοποιηθούν ως ευφυείς κεραίες σε κόμβους που προορίζονται για τεχνολογίες δικτύων όπως τα IoT και WSN δίκτυα, στην συχνότητα λειτουργίας των 868 ...
  • Τηλεμέτρηση μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης 

   Κωστόπουλος, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-07)
   Στόχος των ηλεκτρονικών – έξυπνων μετρητών είναι να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε την ενεργειακή κατανάλωση του εκάστοτε καταναλωτή. Οι μετρητές αυτοί θα αλλάξουν τις ενεργειακές συνήθειες των καταναλωτών βραχυπρόθεσμα ...
  • Ψηφιακοί μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας 

   Μπουσιούτας, Γιώργος; Γορανίτης, Κλεόβουλος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10)

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"