Now showing items 1-20 of 23

  • MEMS (Micro Electro Mechanical Systems). Μικρο - Ηλεκτρο - Μηχανικά Συστήματα 

   Γεωργίου, Δημήτριος Α. (ΤΕΙ Πειραιά, 2011-05)
  • Oπτικός απαριθμητής εισόδου-εξόδου μελισσών 

   Κανακάκης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-11-20)
   Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής είναι η σχεδίαση, ανάπτυξη και κατασκευή ενός οπτικού απαριθμητή εισερχόμενων και εξερχόμενων μελισσών σε ένα μελίσσι, σε πραγματικό χρόνο. H διάταξη προσαρμόζεται στην είσοδο της κυψέλης, ...
  • Άτομα κωφά / βαρήκοα και τεχνολογία 

   Κατσικάκη, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06)
   Τα άτομα με προβλήματα ακοής αντιμετωπίζουν εκτός από σωματικές ψυχολογικές κοινωνικές και επαγγελματικές δυσκολίες.Η βαρηκοΐα πλήττει μεγάλο αριθμό ατόμων (1 στους τρεις άνω των 60 ετών), έτσι η τεχνολογική εξέλιξη σε ...
  • Αλγόριθμος αμοιβαίας περικοπής χρέους για μία ομάδα χωρών 

   Μουστάκη, Κυριακή; Θεοδωσουλάκης, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-11-26)
   Τα τελευταία χρόνια η χρηματοοικονομική συζήτηση έχει εστιάσει στο εθνικό χρέος των χωρών. Αυτά τα χρέη αποτελούνται από διαφορετικά χρέη προς τράπεζες, ιδρύματα και άλλες χώρες. Στην τρέχουσα εργασία διερευνούμε μια μέθοδο ...
  • Ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 σε εταιρεία παραγωγής ηλεκτρονικών 

   Κατρακάζας, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10)
   Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της χρηματοπιστωτικής κρίσης που διανύουμε, ο ανταγωνισμός των επιχειρήσεων είναι πολύ σκληρός. Καμία επιχείρηση ή οργανισμός δεν μπορεί να επιβιώσει και να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό, ...
  • Ανάπτυξη εφαρμογών με Arduino 

   Κετσεμενίδης, Ελευθέριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-12)
   Όπως το περιγράφει ο δημιουργός του, το Arduino είναι μια «ανοικτού κώδικα» πλατφόρμα «πρωτοτυποποίησης» ηλεκτρονικών βασισμένη σε ευέλικτο και εύκολο στη χρήση hardware και software που προορίζεται για οποιονδήποτε έχει ...
  • Αυτόματος μηχανισμός ψαρέματος 

   Βασιλείου, Χρήστος; Σκυλουράκης, Σπύρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-09)
   Αυτή η πτυχιακή εργασία ασχολείται με την κατασκευή ενός αυτόματου μηχανισμού ψαρέματος ειδικά για βάρκες. Ειδικότερα ασχολείται με την ανάλυση του ηλεκτρονικού, μηχανολογικού και προγραμματιστικού μέρους της κατασκευής. ...
  • Βαθμονόμηση και πειραματική μελέτη αισθητήρα FBG για την μέτρηση μηχανικής καταπόνησης 

   Κϊτσιος, Αριστείδης; Παπασωτηρίου, Γιώργος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-07-02)
   Στα πλαίσια της πτυχιακής αυτής θα μελετήσουμε τον αισθητήρα FBG, ο οποίος αποτελεί αισθητήρα οπτικών ινών. Για το λόγο αυτό, θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά στις αρχές λειτουργίας των οπτικών ινών και πως καταφέρνουμε να ...
  • Βιοϊατρικές συσκευές: χρήση των ηλεκτρονικών στην ιατρική διάγνωση 

   Μάρταλης, Μιχαήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-12-06)
   Με τη συνεχή εξέλιξη και πρόοδο των θετικών επιστημών, η επιστήμη της βιοϊατρικής τεχνολογίας βρίσκεται στο απόγειό της, καθορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η διάγνωση αλλά και η θεραπεία ποικίλων ασθενειών. ...
  • Έλεγχος οικιακών συσκευών με τη χρήση Bluetooth Low Energy 

   Γεωργούλης, Ιωάννης-Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-12)
   Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να μπορούμε να ελέγχουμε τις οικιακές μας συσκευές απομακρυσμένα. Αυτό το πετυχαίνουμε χρησιμοποιώντας στη συγκεκριμένη περίπτωση κατάλληλους αισθητήρες και την τεχνολογία BLE ( ...
  • Έξυπνα ενεργειακά δίκτυα 

   Θάνος, Ανδρέας; Τερζής, Αλέξιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06)
   Το θέμα της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση των τεχνολογιών και του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού των έξυπνων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Με αφορμή την ταχεία ανάπτυξη των τεχνολογιών και τον πολλαπλασιασμό των ανθρώπινων ...
  • Εμφυτεύσιμα ηλεκτρονικά 

   Κεβάνι, Φραντζέσκα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-14)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο «Εμφυτεύσιμα ηλεκτρονικά» εκπονήθηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και αποτελεί την κορύφωση των σπουδών μου στο τμήμα των Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών . Κύριο ερέθισμα για ...
  • Μελέτη και εφαρμογές των drones, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

   Βρανάκης, Στυλιανός; Γκιόκα, Άουρελ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-07)
   Στην παρούσα πτυχιακή θα ασχοληθούμε γενικά με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Αρχικά θα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και την νομοθεσία πτήσης στην Ελλάδα. Έπειτα θα αναφερθούμε ...
  • Μελέτη και κατασκευή ηλεκτρονικού φίλτρου παραμόρφωσης ήχου τύπου Wah, ηλεκτρικής κιθάρας 

   Μακρυπούλιας, Ματθαίος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-03-22)
   Η παρούσα πτυχιακή αφορά την μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή ηλεκτρονικού φίλτρου παραμόρφωσης ήχoυ τύπου Wah για ηλεκτρική κιθάρα. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη φυσική του ήχου και στα χαρακτηριστικά του. Στο ...
  • Ναυτιλιακά ηλεκτρονικά 

   Καλλίγερου, Παρασκευή; Κόκα, Χαρίλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03-03)
   Η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς τομείς ανάπτυξης και βασικό πυλώνα στήριξης της ελληνικής οικονομίας και εν γένει της ελληνικής κοινωνίας. Ο κλάδος της ναυτιλίας όπως και οι υπόλοιποι επιχειρηματικοί ...
  • Σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα στη ναυσιπλοϊα 

   Παρασκευόπουλος, Περικλής; Αναγνωστόπουλος, Φώτιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-12-18)
   Το θέμα της πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη και εφαρμογή σύγχρονων ηλεκτρονικών αυτοματισμών στην πλοήγηση πλωτών μέσων. Τελικός στόχος της εργασίας είναι η κατασκευή ενός πρωτοτύπου (πλωτού μέσου) ικανού να προσεγγίζει ...
  • Συγκριτική μελέτη και δοκιμές σε φυσικό περιβάλλον των λειτουργικών χαρακτηριστικών διαφορετικών τύπων φωτοβολταϊκών πλαισίων 

   Κόλλιας, Ιωάννης; Καρανάνος, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-02)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παραθέσει μέσω μετρήσεων που θα πάρουμε πειραματικά από διαφορετικούς τύπους φωτοβολταϊκών πάνελ τα αποτελέσματα απόδοσης τους σε διαφορετικές φυσικές συνθήκες (ακαθαρσίες πτηνών,χώμα,κλαδί ...
  • Συστήματα αυτομάτου ελέγχου και κατασκευή αναλογικού υπολογιστή 

   Κουμερτάς, Σταμάτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-11-05)
   Ένας αναλογικός υπολογιστής είναι μια μορφή υπολογιστή που χρησιμοποιεί συνεχή φυσικά φαινόμενα όπως ηλεκτρικές, μηχανικές, ή υδραυλικές ποσότητες, για να μοντελοποιήσει το πρόβλημα που λύνει. Οι αναλογικοί υπολογιστές, ...
  • Σχεδίαση και ανάπτυξη phased array χοανοκεραιών για χρήση με σύστημα HPM 

   Τσαντήλας, Στέφανος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10)
   Στην παρούσα εργασία αναπτύχθηκε μία μέθοδος σχεδιασμού γραμμικών στοιχειοκεραιών αποτελούμενων από κεραίες χοάνης. Οι κεραίες χοάνης έχουν εκ φύσεως μεγάλη κατευθυντικότητα επομένως παράγουν ένα σχετικά στενό εύρος δέσμης. ...
  • Σχεδίαση και υλοποίηση αναλογικού οκτα-κάναλου συστήματος διασύνδεσης και οδήγησης αναλογικών αισθητήρων για τον υπολογιστή τσέπης Raspberry Pi3 

   Λιοσάτος, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07)
   Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη, η σχεδίαση και υλοποίηση ενός τυπωμένου κυκλώματος επέκτασης (pcb shield) για τον καινοτόμο υπολογιστή τσέπης Raspberry Pi 3Β, που αφορά την διασύνδεση και οδήγηση ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"