Now showing items 1-20 of 32

  • Ανάλυση συστήματος ανάρτησης μοτοσυκλετών τύπου PDS 

   Σπηλιόπουλος, Αθανάσιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2012-05)
   Γενικά, η σημερινή εποχή διακρίνεται από τις έντονες - άμεσες τεχνολογικές ανακαλύψεις σε συνάρτηση πάντα με την οικονομοτεχνική σκοπιμότητα . Σήμερα, αρχικά ένα προϊόν - εξάρτημα σχεδιάζεται σε πρόγραμμα τρισδιάστατης ...
  • Ανάπτυξη αυτοματισμών για εφαρμογές ελέγχου οχημάτων με χρήση λογισμικού προσομοίωσης συστημάτων 

   Λίγδας, Δημήτριος; Σπανογιάννης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-07-14)
   Ο όρος αυτοματισμός έχει διπλή σημασία: χρησιμοποιείται για μηχανές, οι οποίες «αυτοελέγχονται» έχουν δηλαδή την ικανότητα να διορθώνουν αυτόματα τη συμπεριφορά της λειτουργίας τους σύμφωνα με κάποια επιθυμητή συνθήκη αλλά ...
  • Ανάπτυξη εφαρμογής με ABS 

   Καββουσανός, Αντώνιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-11-29)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία είχε σκοπό την υλοποίηση του συστήματος ABS (Anti-Block Braking System) με την χρήση ηλεκτρομαγνητικού φρένου απάνω σε τηλεκατευθυνόμενο όχημα κλίμακας 1:10 ως κύριο φρένο. Είναι ένα αντικείμενο ...
  • Αντιρρυπαντική τεχνολογία και εξοικονόμηση καυσίμων στα οχήματα 

   Μουτσάτσος, Κωνσταντίνος (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
   Η προστασία του περιβάλλοντος μέσω μεθόδων αντιρρύπανσης στην αυτοκινητοβιομηχανία, δεν είναι μια έννοια καινούρια. Αντιθέτως, τις τελευταίες 3 δεκαετίες γίνονται συντονισμένες και αρκετά επιτυχημένες προσπάθειες, ώστε οι ...
  • Ασύρματος χειρισμός οχήματος μέσω χειριστηρίου παιχνιδομηχανής 

   Τζίφας, Γεώργιος; Παππάς, Σωτήρης (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
   Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η μελέτη και η τροποποίηση ενός οχήματος μοντελισμού, με στόχο τον ασύρματο χειρισμό του, μέσω ενός ασύρματου χειριστηρίου, που χρησιμοποιείται από γνωστή παιχνιδομηχανή (Ps2). Το τροποποιημένο ...
  • Δίαυλοι επικοινωνιών και δίκτυα σύγχρονων οχημάτων 

   Γούλας, Αθανάσιος Α. (ΤΕΙ Πειραιά, 2012)
   Η αυξανόμενη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων στα οχήματα, έναντι μηχανικών και υδραυλικών μερών έχε ι να προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως η συνολική μείωση του βάρους και του κόστους του μηχανικού συνόλου παρέχοντας ...
  • Διάταξη μεταφοράς οχημάτων σε εσωτερικούς χώρους 

   Γκιόκας, Σταμάτιος; Κουτσοθόδωρος, Αθανάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-10-15)
   Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν μερικές ιδέες σχεδίασης μιας διάταξης ώστε να γίνει εύκολη μεταφορά οχημάτων μέσα σε εσωτερικούς χώρους. Συνοπτικά η πρώτη ιδέα, αποτελείται από τέσσερις βραχίονες όπου θα έχουν την ...
  • Δοκιμές απόδοσης αναρτήσεων οχημάτων, πρότυπα-εξοπλισμός 

   Ποταμίτης, Χρήστος-Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-07-23)
   Στην παρούσα εργασία γίνεται η ανασκόπηση των μεθόδων δοκιμής αναρτήσεων. Αρχικά αναπτύσσεται το πρόβλημα των δονήσεων ενός οχήματος ενώ στην συνέχεια γίνεται η παρουσίαση των κύριων τύπων αναρτήσεων και περιγράφεται ο ...
  • Δυναμικό μοντέλο ανάρτησης ελαστικού 

   Κατσιαρίμπας, Αναστάσιος; Πασαλόπουλος, Σταμάτιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2012-01)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αναφορά ορισμένων συστημάτων τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά καθώς και η ανάλυση δύο μαθηματικών μοντέλων με την βοήθεια σχεδιαστικών-μαθηματικών προγραμμάτων. Αφού μοντελοποιήσουμε ...
  • Επισκόπηση στην εξέλιξη των αυτό-οδηγούμενων οχημάτων εδάφους 

   Τσινάλης, Χρήστος-Ανάργυρος; Βενιζέλος, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019)
   Τα αυτο-oδηγούμενα οχήματα εδάφους (UGV) αναμένεται να φέρουν μια επανάσταση στις μετακινήσεις, εφόσον έρχονται να απαλείψουν την ανάγκη ύπαρξης του ανθρώπου οδηγού εντός του οχήματος. Συνεπώς, δεν προκαλεί απορία το ...
  • Εφαρμογή εργαλείων διαχείρισης ποιότητας για την αξιολόγηση τεχνικών βλαβών σε επιβατικά οχήματα 

   Ματσάκη, Αναστασία; Τσεβάς, Αναστάσιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2012-02-02)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την σύνταξη εντύπων καταγραφής στοιχείων σχετικών με τις τεχνικές βλάβες που εμφανίζονται σε επιβατικά οχήματα. Συνέπεια της ενδελεχούς μελέτης των παραπάνω στατιστικών στοιχείων ...
  • Κίνηση οχήματος με raspberry pi και line camera 

   Αλεξανδράκης, Παύλος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02-03)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τον σχεδιασμό και υλοποίηση ενός αυτοκινήτου το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να κινείται αυτόνομα πάνω σε μία χρωματιστή κόκκινη γραμμή με τη χρήση κάμερας USB και του υπολογιστή ...
  • Μέθοδοι αντιμετώπισης της παραποίησης των μετρήσεων των εκπομπών ρύπων σε οχήματα 

   Διαμαντάρας, Σπυρίδων (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2020-02)
   Ιδιαίτερα επιτακτική κρίνεται η ανάγκη της μείωσης των ρίπων, οι οποίοι μολύνουν την ατμόσφαιρα που παρατηρείται στις μέρες μας. Επιπλέον, παρατηρείται μια διαρκής προσπάθεια του ανθρώπου να εισάγει τεχνολογικές λύσεις ...
  • Μελέτη αξιολόγησης συστημάτων με ABS 

   Πατέλης, Ζαχαρίας; Πριμηκύριος, Ελευθέριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-12)
   Η παρούσα πτυχιακή αποτελεί μια αξιολόγηση του συστήματος ABS με την χρήση ηλεκτρομαγνητικού φρένου, αντί του κοινού μηχανικού φρένου, ελεγχόμενο από μικροελεγκτή. Θεωρήθηκε απαραίτητο αρχικά να γίνει μια εκτενής αναφορά ...
  • Μελέτη αστοχίας διαφορικού υπό συνθήκες μηχανικής φόρτισης 

   Σμοΐλης, Νικόλαος; Ζουμπουνέλλης, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία συνιστά το αποτέλεσμα της τετραετούς φοίτησής μας στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά και αποτελεί το τελευταίο στάδιο των σπουδών μας για την απόκτηση του προπτυχιακού τίτλου σπουδών στο ...
  • Μελέτη ασφάλειας και υγιεινής σε κέντρο ελέγχου επιβατηγών και βαρέων οχημάτων 

   Λαζάρου, Νικόλαος (ΤΕΙ Πειραιά, 2013-09)
   Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη ασφάλειας και υγιεινής σε ένα κέντρο τεχνικού ελέγχου επιβατηγών και βαρέων οχημάτων . Αρχικά, γίνεται μία περιγραφή για τους διάφορους τύπους μηχανημάτων που υπάρχουν ...
  • Μελέτη και επιλογή ηλεκτρικών στοιχείων για το ηλεκτρικό-υβριδικό αυτοκίνητο 

   Γκυρτής, Δανιήλ; Γαλανόπουλος, Γαβριήλ -Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09)
   Σκοπός της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη και η επιλογή των καταλληλότερων στοιχείων για την κατασκευή ενός ηλεκτρικού υβριδικού αυτοκινήτου, επίσης γίνεται αναφορά στην χρησιμότητα και στην ιστορία του ...
  • Μελέτη, σχεδιασμός και κατασκευή ποδηλάτου με σύστημα (μηχανικό) αποθήκευσης ενέργειας 

   Λαδένης, Βασίλης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-01-11)
   Σε αυτή την εργασία αναζητείται ο καλύτερος δυνατός τρόπος για να αποθηκεύσουμε μηχανική ενέργεια, αρχικά επιλέγοντας το βέλτιστο υλικό και την βέλτιστη γεωμετρία. Στην συνέχεια δημιουργούμε ένα μοντέλο δοκιμαστικού ...
  • Οχήματα αυτόματης οδήγησης 

   Βλάχος, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-23)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται μεθοδική ανάλυση των Οχημάτων Αυτόματης Οδήγησης (AGV). Η εργασία απαρτίζεται από οκτώ κεφάλαια. Συγκεκριμένα, παρατίθενται η ιστορία, οι τύποι και λειτουργίες των οχημάτων, καθώς και ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"