Αποτελέσματα 21-40 από 299

   Λίστα θεμάτων
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Εξυπηρέτηση Πελατών - Ποιοτικός Έλεγχος [6]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Επικοινωνία στους Οργανισμούς [1]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Εργασιακό Στρες [2]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Εταιρείες [52]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Εφοδιαστική (Logistics) [27]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Ηγεσία [4]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Καταναλωτές [8]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Κίνητρο Εργαζομένου [2]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Κοινωνική Ευθύνη της Επιχείρησης [10]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Λογιστική [40]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Λογιστική::Ελεγκτική [17]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Λογιστική::Ενοποίηση και Συγχώνευση Εταιρειών [9]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Λογιστική::Εταιρείες - Λογιστική [46]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Λογιστική::Κοστολόγηση [12]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Λογιστική::Λογιστική - Πρότυπα [25]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Λογιστική::Λογιστική - Προγράμματα Υπολογιστή [8]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Λογιστική::Λογιστικό Σχέδιο, Γενικό [3]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Λογιστική::Μετοχές [2]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Λογιστική::Ξενοδοχεία - Λογιστική [1]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Λογιστική::Οικονομικές Καταστάσεις [158]

    Βιβλιοθήκη A.E.I. Πειραιά Τ.Τ.
    Επικοινωνήστε μαζί μας
    Αποστολή Σχολίων
    Created by ELiDOC
    Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"