• 49ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας 

   Τσιβόλας, Βασίλειος Χρ. (ΤΕΙ Πειραιά, 2008)
  • Aerodynamic analysis of Rotor 37 using CFD 

   Γεωργακοπούλου, Ζωή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10)
   Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι η αεροδυναμική ανάλυση της γεωμετρίας του ρότορα 37 όπως αναπτυχθηκε από τη NASA. Αυτή η γεωμετρία αποτελεί μια εκτενώς μελετημένη περίπτωση γεωμετρίας συμπιεστή, για αυτό το λόγο και ...
  • Augmented reality: incident recording application 

   Τζιταμίδης, Αλέξανδρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01)
   In the scope of this thesis, Extended Reality technologies are researched and studied upon, as well as any software and hardware packages that are supported by each technology. The aim is to make an Augmented Reality ...
  • Aνάλυση της ασφάλειας στις υποδομές του νέφους από την σκοπιά του τελικού χρήστη και του παρόχου υπηρεσιών 

   Γκιώνης, Αργύριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   Στην σύγχρονη εποχή, η πληροφορία και ο εξοπλισμός πληροφορικής αποτελούν περιουσιακό στοιχείο για τον κάθε οργανισμό και χρήζουν προστασίας. Το αντικείμενο που διαπραγματεύεται η εργασία, είναι το θέμα που αφορά την ...
  • Aξιολόγηση προγράμματος Erasmus+ του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. 

   Τελεκφάλβι, Γκαμπριέλα; Ουκπέμπορ, Σοφία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-07-12)
   Το θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας αφορά στη μελέτη της ικανοποίησης των εισερχόμενων φοιτητών Erasmus+ όσον αφορά το Γραφείο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, τις εγκαταστάσεις του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ...
  • Bitcoin 

   Σαμπατακάκη, Σταματούλα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Το Bitcoin είναι πιθανώς η μεγαλύτερη αλλαγή στο χρηματοοικονομικό σύστημα εδώ και έναν αιώνα. Μεγαλύτερη, ενδεχομένως και από την πρώτη εμφάνιση των πιστωτικών καρτών. Το Bitcoin είναι θα λέγαμε ένα εξελικτικό άλμα μπροστά ...
  • Boiler controller panel 

   Μαραγκός, Βίκτωρ; Διαμαντόπουλος, Γεράσιμος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-16)
   Η εργασία παρουσιάζει τις λειτουργίες του καυστήρα καθώς και τον τρόπο χρήσης στο πλοίο. H παρουσίαση αυτή, λοιπόν, γίνεται πιο κατανοητή και παραστατική παραθέτοντας σχήματα και πίνακες για την κάθε λειτουργία ή εξάρτημα ...
  • Bungalows στη Λακωνία 

   Κρατημένου, Διαμάντω; Στρατηγοπούλου, Δήμητρα (ΤΕΙ Πειραιά, 9999)
  • DC κινητήρες υβριδικά οχήματα 

   Κόλλιας, Σπυρίδων (ΤΕΙ Πειραιά, 2010)
   Η πτυχιακή αυτή εργασία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα των διαδικασιών ελέγχου υβριδικών οχημάτων και των διαφόρων κλασσικών και σύγχρονων εφαρμογών του κινητήρα συνεχούς ρεύματος σε αυτά. Η ύλη της συγκεκριμένης μελέτης ...
  • Design and construction of a bridge for noise-protection-walls 

   Konstantinidi, Dafni (ΤΕΙ Πειραιά, 2011-08-16)
   In the world of today bridges are part of everyday life; their use facilitates the daily routine of people. Since antiquity mankind began to construct bridges imitating nature and the natural passages created by fallen ...
  • Design of Landslide Mitigation Measures in the Ionian Islands 

   Γουρνοπάνος, Κωνσταντίνος (ΤΕΙ Πειραιά, 2013-10)
  • E-Banking 

   Μπαρτσώτα, Νίκη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03-01)
   Στην παρούσα εργασία θα καταγράψουμε τους ορισμούς που έχουν δοθεί για το e-banking και στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην εξέλιξη της ηλεκτρονικής τραπεζικής τόσο στη χώρα μας όσο και παγκοσμίως.Εν συνεχεία θα διακρίνουμε ...
  • E-commerce κατάστημα ηλεκτρολογικού υλικού 

   Γκουλούντ, Σάλουα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2015-12-10)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τη σχεδίαση και δημιουργία ιστοσελίδας Ηλεκτρονικού Εμπορίου, ευρέως γνωστό ως e-commerce όπου το εμπόριο παροχής αγαθών και υπηρεσιών πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά ...
  • EDI - Ηλεκτρονικές συναλλαγές και ηλεκτρονική τιμολόγηση 

   Μαστραντώνη, Ευβούλη (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
  • Enhanced VOF-based CFD simulations of droplet impact 

   Vontas, Konstantinos (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06)
  • Firewall επιχειρησιακής τεχνολογίας εντός βιομηχανικής εγκατάστασης 

   Καρελάς, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01-17)
   Οι επιχειρήσεις προσπαθούν να αποφύγουν και να αντιμετωπίσουν σε καθημερινή βάση, διάφορες απειλές για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων τους. Οι απειλές αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τον οικονομικό κίνδυνο, τον ...
  • Flocafe. Marketing - Management 

   Διαμαντοπούλου, Ελένη (ΤΕΙ Πειραιά, 2012)
  • Franchise 

   Φαμελιάδη, Γεωργία (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-05)
   Η επιλογή να εξετάσω και να επιλέξω το Franchise ως θέμα της πτυχιακής συνέβη γιατί όλο και περισσότερες εταιρίες στους καιρούς μας λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Ένιωθα ότι θέλω να παρατηρήσω περισσότερο την ιδεολογία ...

   Βιβλιοθήκη A.E.I. Πειραιά Τ.Τ.
   Επικοινωνήστε μαζί μας
   Αποστολή Σχολίων
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"