• Διαχείριση κινδύνου στην εφοδιαστική αλυσίδα 

   Τσαπατώρη, Ιουλία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-21)
   Τα τελευταία χρόνια, η παγκοσμιοποίηση έχει γίνει πιο έντονη και οι παραδοσιακές αλυσίδες εφοδιασμού έχουν γίνει ευρύτερες, πιο πολύπλοκες και έχουν μεταμορφωθεί σε πολυεθνικά δίκτυα, τα οποία εξελίσσονται δυναμικά στο ...
  • Διαχείριση κινδύνων και ανάλυση παραμέτρων στις κατασκευές 

   Τζαχρήστας, Αριστοτέλης (ΤΕΙ Πειραιά, 2013-09)
   Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση της διαχείρισης του κινδύνου σαν έννοιας, το πώς αυτή μεταφράζεται σε μια επιχείρηση (εταιρεία) και τέλος η ανάλυση των σημαντικότερων παραμέτρων που υπάρχουν στον κατασκευαστικό ...
  • Μάνατζμεντ και στρατηγική της εταιρίας General Mills Ελλάς Α.Ε. 

   Σπαή, Χριστίνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-12-21)
   Στην εργασία αυτή θα εξετάσουμε τη μεγαλύτερη εταιρεία από άποψη μεριδίου αγοράς στον κλάδο των τροφίμων. Στο πρώτο μέρος της πτυχιακής εργασίας θα αναφέρουμε βασικά στοιχεία όπως η ιστορία της, το ανθρώπινο δυναμικό, η ...
  • Μέθοδοι και τεχνικές αξιολόγησης και διαχείρισης χρηματοπιστωτικού κινδύνου εξαγωγικών επιχειρήσεων 

   Μαρκάκης, Βασίλειος-Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-01)
   Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την έρευνα και ανάλυση της έννοιας του χρηματοπιστωτικού κινδύνου εξαγωγικών επιχειρήσεων, και ιδιαίτερα τις μεθόδους και τις τεχνικές διαχείρισης τους. Αρχικά, θα επιχειρηθεί να οριστεί ...

   Βιβλιοθήκη A.E.I. Πειραιά Τ.Τ.
   Επικοινωνήστε μαζί μας
   Αποστολή Σχολίων
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"