Οργάνωση και διοίκηση ξενοδοχειακών μονάδων: η ικανοποίηση των πελατών από παρεχόμενες υπηρεσίες

Ιδρυματικό Αποθετήριο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

 

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές