Show simple item record

Πως επηρεάζεται η απόδοση και συμπεριφορά των εργαζομένων στις επιχειρήσεις από το εργασιακό περιβάλλον

dc.contributor.advisorΠαπαγρηγορίου, Αριστείδης
dc.contributor.authorΜουλλάϊ, Χελένα
dc.contributor.authorΑθανασιάδου, Βαρβάρα
dc.date.accessioned2016-11-22T09:35:36Z
dc.date.available2016-11-22T09:35:36Z
dc.date.issued2016-11-04
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/3082
dc.description.abstractΗ παρούσα εργασία έχει ως βασικό στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη περιγραφή στον επηρεασμό της απόδοσης και της συμπεριφοράς των εργαζομένων στις επιχειρήσεις από το εργασιακό περιβάλλον. Η εργασία και το εργασιακό περιβάλλον είναι ένα σημαντικό μέρος της καθημερινότητας ενός εργαζομένου. Το εργασιακό περιβάλλον είναι ο χώρος είτε εσωτερικός είτε εξωτερικός στον οποίο βρισκόμαστε όταν εργαζόμαστε και αποτελείται από τους εργαζόμενους. Η εργασία μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική πηγή ικανοποίησης, αλλά και δυσαρέσκειας. Αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση των εργαζομένων, όπως, ο μισθός, το ωράριο, η υγεία, η ασφάλεια του εργαζομένου, αλλά και σε μεγάλο βαθμό το άγχος στην εργασία μέσα στο εργασιακό περιβάλλον. Ακόμα και σήμερα η ισότητα των δύο φύλλων στην εργασία έχει διαφορετική αντιμετώπιση και πολλές φορές διαφορετική ανταμοιβή. Η κρίση σε συνδυασμό με τη μικρή εξέλιξη που έχουμε σαν χώρα, δημιουργούν ένα καταστροφικό δίδυμο για την Ελλάδα, έχοντας φτάσει τα ποσοστά της ανεργίας στα ύψη. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε περιόδους κρίσης, είναι όπως στη περίοδο που διανύουμε τώρα, που καταλήγει σε αρνητικές επιπτώσεις και κοινωνικό αποκλεισμό που μπορεί να οδηγήσει σε μακροχρόνια ανεργία, δηλαδή μπορεί να ξεπεράσει τους 12 μήνες χωρίς εργασία, εάν όμως υπάρχει είδη η εργασία, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι το άγχος, το οποίο επηρεάζει τους εργαζόμενους και κατ’ επέκταση την απόδοση τους. Ένας ικανός manager με μία σωστή διοίκηση προσωπικού, με μία σωστή επικοινωνία και διατηρώντας αίσθημα δικαιοσύνης και ισότιμης μεταχείρισης, θα καταφέρει να έχει ικανοποιημένους εργαζόμενους, και αυτό με τη σειρά του θα του προσφέρει μεγαλύτερη απόδοση και κατ’ επέκταση αυτό θα του προσφέρει μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα της απεργίας για να πιέσουν τον εργοδότη και να επιτύχουν ορισμένες απαιτήσεις ή ακόμα και να εκφράσουν μερικά παράπονα. .el
dc.format.extent115 σελ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.el
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectTPSH::Κοινωνικές Επιστήμες::Εργασία::Εργασία και Εργαζόμενοιel
dc.subjectTPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Κίνητρο Εργαζομένουel
dc.titleΠως επηρεάζεται η απόδοση και συμπεριφορά των εργαζομένων στις επιχειρήσεις από το εργασιακό περιβάλλονel
dc.title.alternativeHow the performance and behavior of employees affected business from the workplaceel
dc.typeΠτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeΧαλικιάς, Μιλτιάδης
dc.contributor.committeeΚαλαντώνης, Πέτρος
dc.contributor.departmentΤμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
dc.contributor.facultyΣχολή Διοίκησης και Οικονομίαςel
dc.subject.keywordΕργασιακές σχέσειςel
dc.subject.keywordΑνθρώπινες σχέσειςel
dc.subject.keywordΕργασιακό περιβάλλονel
dc.subject.keywordΕργασίαel
dc.subject.keywordΕργαζόμενοιel
dc.subject.keywordΑνεργίαel
dc.subject.keywordΙκανοποίηση εργαζομένωνel
dc.subject.keywordΚίνητρα απόδοσηςel
dc.description.abstracttranslatedThis work has as main objective the best possible description in influencing the performance and behavior of workers in companies from the workplace. The work and the working environment is an important part of everyday life of a worker. The work environment is the space in which we find ourselves when we work (office, home), and consists of employees. The work can be an important source of satisfaction, and dissatisfaction. This depends largely on the factors affecting the performance of employees, such as wages, working hours, health and safety of workers, but also largely work – related stress in the workplace. Even today the equality of both sexes at work has adifferent approach and often a different reward. The crisis in combination with the small progress we have as a country, creating a devastating duo in Greece, having reached unemployment rates soaring. One of the biggest problems we face in times of crisis, is like the period we are now, which leads to negative consequences and social exclusion can lead to long – term unemployment, which may exceed 12 months without work, but if there is a species of the work, one of the biggest problems is stress, which affects workes and there fore their performance. A skilled manager with a correct administration staff, a proper communication, maintaining sense of justice and fairness, he managed to have satisfied employees, and this in turn will provide greater efficiency, and this in turn offers more productivity. Employees have the right to strike to pressure the employer to meet some requirements or even to express complaints.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"