Now showing items 1-20 of 64

  • Control and modeling of an industrial robotic arm 

   Μανής, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά την μοντελοποίση και τον απομακρυσμένο έλεγχο μέσω διακομιστή ενός ρομποτικού βραχίονα, ονόματι UR5, η οποία έλαβε χώρα στο Πανεπιστήμιο του Cranfield σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο ...
  • Υποβοήθηση επιβίωσης ηλικιωμένων μέσω εφαρμογής Android 

   Αντωνάτος, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02)
   Με την ραγδαία εξάπλωση και ανάπτυξη της αγοράς φορητών έξυπνων συσκευών, μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει γίνει κοινωνός αυτής της τεχνολογίας, την οποία ενέταξε με πολύ μεγάλη ταχύτητα και προθυμία στη ζωή του. Αυτό έχει ...
  • Έξυπνο σπίτι 

   Μάρκελλος, Ανδρέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη ενός συστήματος το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες αυτοματισμού σε ένα σπίτι, έτσι ώστε να ελέγχονται η θερμοκρασία η υγρασία η ποιότητα του αέρα και ο φωτισμός έκτακτης ...
  • Ελεγκτής συσκευών με τεχνολογία GSM 

   Καραγκούνης, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02-17)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη ενός προϊόντος το οποίο θα χρησιμοποιεί το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ώστε να μπορεί να ελέγξει απομακρυσμένα ηλεκτρικές συσκευές εντός του χώρου όπου πρόκειται να ...
  • Κίνηση ρομποτικού βραχίονα με χειραψίες 

   Αγιοπετρίτης, Χριστόδουλος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05-25)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τον έλεγχο ενός ρομποτικού βραχίονα πέντε βαθμών ελευθερίας, μέσω της κίνησης των δαχτύλων του χεριού μας τα οποία αναγνωρίζονται από την Pi Camera που είναι εγκατεστημένη στο ...
  • Ανάπτυξη web εφαρμογών με χρήση Apache Wicket 

   Σκαρπέτης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   Στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι να γίνουν γνωστά στον αναγνώστη η δομή, η φιλοσοφία και οι λειτουργίες που διέπουν το εργαλείο κατασκευής διαδικτυακών εφαρμογών Apache Wicκet. Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μια ...
  • Πλατφόρμα ανάπτυξης και εφαρμογής κανόνων για την αυτόνομη λειτουργία συστημάτων αισθητήρων 

   Αδαμόπουλος, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-08)
   Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία μελετήθηκε και κατασκευάστηκε ένα σύστημα αυτοματισμού για την απομακρυσμένη επιτήρηση συσκευών βασισμένο σε ένα σύστημα ανοικτού κώδικα. Πιο συγκεκριμένα με τη χρήση Raspberry Pi και ...
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη περιβάλλοντος υποστήριξης δικτυακών πειραμάτων 

   Σιγάλας, Αρτέμιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09-08)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη περιβάλλοντος υποστήριξης δικτυακών πειραμάτων. Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να διεξάγει πειράματα με σκοπό να ελέγξει τις γνώσεις και ...
  • Καταγραφικό βαρομετρικής πίεσης 

   Δέτσης, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09-29)
   Η βαροµετρική πίεση είναι η πίεση που ασκεί η ατµόσφαιρα µε το βάρος της στην επιφάνεια της γης και η οποία µεταβάλλεται µε τις εναλλαγές του καιρού και του υψόµετρου. Η παρούσα διπλωµαική εργασία ασχολείται µε την ανάπτυξη ...
  • Ιστότοπος καταγραφής μεταπτυχιακών φοιτητών 

   Ζαφειροπούλου, Μαγδαληνή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-09)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την κατασκευή ενός διαδικτυακού τόπου για την καταγραφή αποφοίτων του Mεταπτυχιακού Προγράμματος Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα. Για το σκοπό αυτό, έχει χρησιμοποιηθεί ...
  • Ανάπτυξη φορητού μετεωρολογικού σταθμού με Arduino και αποστολή των μετρήσεων σε συσκευή Android 

   Γρηγορόπουλος, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-24)
   Για την παρατήρηση των καιρικών φαινομένων έχουν κατασκευαστεί ποικίλα μετεωρολογικά συστήματα τα οποία κυμαίνονται σε ένα ευρύ φάσμα τιμών και δυνατοτήτων. Αυτές οι λύσεις μπορεί να είναι από μια απλή απεικόνιση των ...
  • Έξυπνο σπίτι ενεργειακά αυτόνομο με τη χρήση φωτοβολταϊκού συστήματος 

   Τσικριτσής, Αντώνιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-27)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την κατασκευή ενός αυτόνομου ενεργειακά έξυπνου σπιτιού χωρίς σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο με την χρήση ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος. Αρχικά γίνεται παρουσίαση ενός ...
  • Matlab για την Μέση και Ανώτατη Εκπαίδευση 

   Τουρναβίτης, Στέργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-28)
   Η παρούσα Μεταπτυχιακή Εργασία έχει δύο σκέλη. Το 1ο αφορά την παρουσίαση ενός χρήσιμου λογισμικού όπως είναι το MATLAB, τις εντολές του, μέσω και της συγγραφής απλών προγραμμάτων (Scripts). To 2o σχετίζεται με το πως αυτό ...
  • Classification using hyper-spectral imagery 

   Δημόπουλος, Ηλίας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-12)
   The subject of this dissertation is the study of concepts and principles of Remote Sensing focusing on the analysis and processing of Hyperspectral Images. Hyperspectral imaging as a tool for monitoring, detection and ...
  • Αλγόριθμοι χρονοπρογραμματισμού σε μεταγωγείς ευρυζωνικών δικτύων. Υλοποίηση και προσομοίωση σε γραφικό περιβάλλον 

   Καφόπουλος, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τους αλγορίθμους χρονοπρογραμματισμού στα ευρυζωνικά δίκτυα, την υλοποίησή τους σε μια γλώσσα προγραμματισμού και την προσομοίωσή τους σε γραφικό περιβάλλον. Αλγόριθμοι χρονοπρογραμματισμού ...
  • Εκπαιδευτικό υλικό σε Android Studio για τη μέση εκπαίδευση 

   Καρδαρά, Μαρία-Λεμονιά (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01-24)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία σχετίζεται με μία ενότητα του βιβλίου του μαθήματος «Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών», το οποίο διδάσκεται στη Γ’ τάξη του τομέα Πληροφορικής του Επαγγελματικού Λυκείου, της ...
  • Ευφυή συστήµατα μέτρησης και διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας 

   Λαμπρόπουλος, Λάμπρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01-24)
   Η ανάγκες των καταναλωτών για μέτρηση του ηλεκτρικού ρεύματος ήταν πάντοτε μεγάλες. Σήμερα τα δεδομένα έχουν εξελιχθεί έτσι ώστε να είναι ορατή η ανάγκη τόσο των διαχειριστών όσο και των καταναλωτών για αναλυτικότερες ...
  • Μελέτη εγκατάστασης κεντρικού συστήματος ελέγχου του κτιριακού συγκροτήματος ΤΕΙ Πειραιά 

   Αναγνώστου, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-02)
   Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η μελέτη, εγκατάσταση και λειτουργία του Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου – BMS (Building Management System) του Κτιριακού Συγκροτήματος Διοίκησης των Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά, περιγράφοντας τους ...
  • Υλοποίηση μετεωρολογικού σταθμού και καταγραφικού δεδομένων αναλυτή αερίων ρύπων με ελεγκτή ARDUINO MEGA . Ανάλυση, κανονικοποίηση και συγκριτική μελέτη αποτελεσμάτων 

   Δημόπουλος, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-02)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την δημιουργία καταγραφικού σημάτων αναλυτών ρύπων σε καμινάδες βιομηχανίας ρεύματος 0- 20 mA. Σκοπός μας είναι να αποδείξουμε ότι με την χρήση του Arduinoμπορεί να κατασκευαστεί ...
  • Υβριδική μάθηση στην αλγοριθμική σκέψη 

   Μοσχόπουλος, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-02-28)
   Η εφαρμογή της μικτής μάθησης στα σχολεία είναι ο πιο αποτελεσματικός και ευέλικτος τρόπος μάθησης καθώς συνδυάζει κλασικές μεθόδους διδασκαλίας και εξ΄ αποστάσεως διαδικτυακές μεθόδους διδασκαλίας. Η παρούσα πτυχιακή ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"