Αποτελέσματα 1-20 από 30

   Λίστα θεμάτων
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση [5]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων [5]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Διοίκηση και Οργάνωση Προσωπικού [6]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Εφοδιαστική (Logistics) [3]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Καταναλωτές [1]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Κοινωνική Ευθύνη της Επιχείρησης [1]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Μάρκετινγκ [2]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Μάρκετινγκ::Internet Marketing [4]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Μάρκετινγκ::Έρευνα Αγοράς [1]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Μάρκετινγκ::Ηλεκτρονικό Εμπόριο [4]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Οργανωτική Αλλαγή [3]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης [4]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Στρατηγικός Σχεδιασμός [1]
   TPSH::Επιστήμη Υπολογιστών [1]
   TPSH::Επιστήμη Υπολογιστών::Web Sites - Σχεδίαση [1]
   TPSH::Κοινωνικές Επιστήμες::Δημόσια Διοίκηση [2]
   TPSH::Κοινωνικές Επιστήμες::Δημόσια Διοίκηση::Διαδίκτυο (Internet) στη Δημόσια Διοίκηση [1]
   TPSH::Κοινωνικές Επιστήμες::Εκπαίδευση [1]
   TPSH::Κοινωνικές Επιστήμες::Εμπόριο::Εμπορική Ναυτιλία [1]
   TPSH::Κοινωνικές Επιστήμες::Εργασία::Ασφάλεια Εργαζομένων [1]

    Βιβλιοθήκη A.E.I. Πειραιά Τ.Τ.
    Επικοινωνήστε μαζί μας
    Αποστολή Σχολίων
    Created by ELiDOC
    Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"