Αποτελέσματα 22-41 από 41

   Λίστα θεμάτων
   TPSH::Κοινωνικές Επιστήμες::Δημόσια Διοίκηση [1]
   TPSH::Κοινωνικές Επιστήμες::Δημόσια Διοίκηση::Διαδίκτυο (Internet) στη Δημόσια Διοίκηση [1]
   TPSH::Κοινωνικές Επιστήμες::Εκπαίδευση [1]
   TPSH::Κοινωνικές Επιστήμες::Εκπαίδευση::E-learning [1]
   TPSH::Κοινωνικές Επιστήμες::Εμπόριο::Εμπορική Ναυτιλία [1]
   TPSH::Κοινωνικές Επιστήμες::Εργασία::Ασφάλεια Εργαζομένων [1]
   TPSH::Κοινωνικές Επιστήμες::Μεταφορές [2]
   TPSH::Κοινωνικές Επιστήμες::Οικονομική [1]
   TPSH::Κοινωνικές Επιστήμες::Οικονομική::Δημόσια Οικονομικά [1]
   TPSH::Κοινωνικές Επιστήμες::Οικονομική::Διεθνής Οικονομική [1]
   TPSH::Κοινωνικές Επιστήμες::Οικονομική::Οικονομική Κρίση [1]
   TPSH::Κοινωνικές Επιστήμες::Οικονομική::Τράπεζες και Τραπεζικές Εργασίες [1]
   TPSH::Κοινωνικές Επιστήμες::Οικονομική::Τράπεζες και Τραπεζικές Εργασίες::Internet Banking [1]
   TPSH::Κοινωνικές Επιστήμες::Οικονομική::Χρηματοδότηση [1]
   TPSH::Κοινωνικές Επιστήμες::Οικονομική::Χρηματοοικονομική [1]
   TPSH::Περιβάλλον [1]
   TPSH::Τεχνολογία::Τεχνολογία Τροφίμων [1]
   TPSH::Τουρισμός [4]
   TPSH::Τουρισμός::Ξενοδοχεία [1]
   TPSH::Φιλοσοφία - Ψυχολογία - Θρησκεία::Ψυχολογία [1]

    Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"