Αποτελέσματα 1-20 από 32

      Λίστα θεμάτων
      TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση [5]
      TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Διαχείριση Υλικών [1]
      TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων [5]
      TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Διοίκηση και Οργάνωση Προσωπικού [6]
      TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Εφοδιαστική (Logistics) [3]
      TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Καταναλωτές [1]
      TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Κοινωνική Ευθύνη της Επιχείρησης [1]
      TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Μάρκετινγκ [2]
      TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Μάρκετινγκ::Internet Marketing [5]
      TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Μάρκετινγκ::Έρευνα Αγοράς [1]
      TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Μάρκετινγκ::Ηλεκτρονικό Εμπόριο [4]
      TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Οργανωτική Αλλαγή [2]
      TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης [4]
      TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Στρατηγικός Σχεδιασμός [1]
      TPSH::Επιστήμη Υπολογιστών [1]
      TPSH::Επιστήμη Υπολογιστών::Web Sites - Σχεδίαση [1]
      TPSH::Επιστήμη Υπολογιστών::Διαδίκτυο (Internet) [1]
      TPSH::Κοινωνικές Επιστήμες::Δημόσια Διοίκηση [1]
      TPSH::Κοινωνικές Επιστήμες::Δημόσια Διοίκηση::Διαδίκτυο (Internet) στη Δημόσια Διοίκηση [1]
      TPSH::Κοινωνικές Επιστήμες::Εκπαίδευση [1]

        Βιβλιοθήκη A.E.I. Πειραιά Τ.Τ.
        Επικοινωνήστε μαζί μας
        Αποστολή Σχολίων
        Created by ELiDOC
        Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"