Λογιστική οργάνωση και διαδικασία κοστολόγησης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) παραγωγής χαρτοκιβωτίων

Ιδρυματικό Αποθετήριο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

 

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές