Show simple item record

Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς: μέτρηση της αποτελεσματικότητας των μεθόδων βελτίωσης της απόδοσης των εργαζομένων

dc.contributor.advisorΣαλμόν, Ιωάννης
dc.contributor.authorΤσαντιράκη, Ουρανία
dc.date.accessioned2017-06-16T09:00:55Z
dc.date.available2017-06-16T09:00:55Z
dc.date.issued2017-06
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/3566
dc.description.abstractΗ παρούσα μελέτη εξετάζει τον βαθμό αποτελεσματικότητας των μεθόδων βελτίωσης της απόδοσης των εργαζομένων, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους οι τελευταίοι προσπαθούν να γίνουν κομμάτι της σύγχρονης επαγγελματικής ζωής. Γίνεται μια διεξοδική ανάλυση με τη βοήθεια ενός ερωτηματολογίου που περιλαμβάνει θέματα τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για την καταγραφή των απόψεων. Στη θεωρητική προσέγγιση αναλύεται ο ορός επαγγελματική επιτυχία και οι συνέπειες του στην ζωή των εργαζομένων. Εξετάζεται, ο βαθμός στον όποιο η επαγγελματική ζωή υπερέχει της προσωπική ζωής των εργαζομένων με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να μην βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας και συνεπώς να μην είναι αποδοτικός. Και τέλος, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι ο βαθμός στον οποίο η προσήλωση στην επαγγελματική ζωή μπορεί να οδηγήσει στην εξάντληση (ψυχική και σωματική) των εργαζομένων και συνεπώς σε δραματική μείωση της απόδοσης τους (burnout). Το πλήθος των ερωτηματολόγιων που κρίθηκε απαραίτητο για να καταστεί η ερεύνα αξιόπιστη ορίστηκε στα 150. Οι απαντήσεις που τελικά συλλέχτηκαν ήταν 150. Τα ερωτηματολόγια παραδόθηκαν ηλεκτρονικά στο κοινό. Το δείγμα που επιλέχθηκε, θεωρήθηκε ότι εφόσον εργάζεται ή έχει εργαστεί στο παρελθόν, κατέχει την απαραίτητη γνώση προκειμένου τα ληφθέντα στοιχεία να είναι αξιόπιστα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως η απόδοση των εργαζομένων επηρεάζεται από τις μέθοδούς βελτίωσης σε αρκετό βαθμό. Η συνεχόμενη αύξηση της χρήσης των μεθόδων αυτών, όπως παρουσιάζεται και μέσα από την μελέτη, αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα για την διατήρηση της απόδοσης των εργαζομένων σε υψηλά επίπεδα αλλά και την συνεχή βελτίωση της.el
dc.format.extent105el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.el
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectTPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Διοίκηση και Οργάνωση Προσωπικούel
dc.titleΔιοίκηση ανθρωπίνων πόρων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς: μέτρηση της αποτελεσματικότητας των μεθόδων βελτίωσης της απόδοσης των εργαζομένωνel
dc.title.alternativeHuman resources management in businesses & organizations; measuring the effectiveness of employee’s efficiency improvement methodsel
dc.typeΜεταπτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeΒρυζίδης, Λάζαρος
dc.contributor.committeeΨαρομήλιγκος, Ιωάννης
dc.contributor.masterMBA - Διοίκηση Επιχειρήσεωνel
dc.subject.keywordΕπαγγελματική επιτυχίαel
dc.subject.keywordΑπόδοση εργαζομένωνel
dc.subject.keywordΕπαγγελματική ικανοποίησηel
dc.subject.keywordBurnoutel
dc.subject.keywordΕπαγγελματική εξουθένωσηel
dc.subject.keywordΜέθοδοι βελτίωσης επαγγελματικής απόδοσηςel
dc.subject.keywordΔιοίκηση ανθρωπίνων πόρωνel
dc.subject.keywordΕργασιακό άγχοςel
dc.description.abstracttranslatedThis paper examines the degree of effectiveness of employee’s efficiency improvement methods, as well as the ways in which they are trying to become a part of our professional life. With the use of a questionnaire, which includes related issues, a detailed analysis is performed. At a theoretical level, the term professional success and its consequences in employee’s lives are analyzed. Furthermore, the fact that professional life is superior to personal life and that this contributes to employee’s unbalance, which results to professional and personal problems and workers non efficiency, is reviewed. Additionally, attention was paid to the fact that high levels of professional attachment lead to (psychological and physical) exhaustion and burnout. To make this research credible, the number of questionnaires was set at 150. The number of people who responded to the survey was 150. The questionnaires were delivered electronically to the public. The chosen sample, is considered to possess the necessary knowledge to make the data obtained reliable, since they are currently working or worked at some point of their lives. The survey data proves that the employee’s effectiveness is affected by the efficiency improvement methods to some degree. The efficiency improvement methods use increase, as presented in the study, is a major factor which keeps the worker’s effectiveness stable or to some cases “leads” it to the top.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"