Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Οι παράμετροι της συναισθηματικής νοημοσύνης και της ενσυναίσθησης στην επίτευξη αλλαγής.

Ιδρυματικό Αποθετήριο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

 

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Σαλμόν, Ιωάννης
dc.contributor.author Μεταλληνού, Άννα-Μαρία
dc.contributor.author Φύτρος, Στυλιανός
dc.date.accessioned 2017-09-12T07:37:02Z
dc.date.available 2017-09-12T07:37:02Z
dc.date.issued 2017-09-12
dc.date.submitted 2017-07
dc.identifier.uri http://okeanis.lib.puas.gr/xmlui/handle/123456789/3736
dc.description.abstract Οι σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμοί λειτουργούν σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Θεωρείται απαραίτητη η αναδιοργάνωσή τους, ο ανασχεδιασμός των λειτουργιών τους, καθώς και πάσης φύσεως αλλαγή, όταν τόσο εσωτερικοί όσο και εξωτερικοί παράγοντες το επιβάλλουν. Η φύση των αλλαγών αυτών μπορεί να είναι είτε συνεχής είτε έκτακτη. Άλλες επιχειρήσεις προβαίνουν σε αλλαγές όταν διαφαίνεται εκ των υστέρων η ανάγκη, και άλλες το έχουν στην κουλτούρα τους. Όπως και να έχει όμως, τα προγράμματα αλλαγής δεν εφαρμόζονται από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά τα επιθυμητά αποτελέσματα επιτυγχάνονται μέσω μιας δομημένης διαδικασίας διαχείρισης. Η διαχείριση της αλλαγής διακρίνεται, στην διαχείριση των υλικών πόρων, όπως οι πόροι που απαιτούνται και τα χρονοδιαγράμματα, και από την άλλη πλευρά στη διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα. Σε αυτό τον άξονα της αλλαγής θα επικεντρωθούμε στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής. Συγκεκριμένα, στα κεφάλαια που θα ακολουθήσουν θα αναλυθεί η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων , η οργανωσιακή κουλτούρα και τα μοντέλα της, η διαχείριση αλλαγής και η σημαντικότητα της καθώς και η συστημική θεωρία και τα εργαλεία της. Αναμφισβήτητα η σημερινή αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων στηρίζεται στα άυλα στοιχεία. Για παράδειγμα, στην ικανοποίηση των υπαλλήλων και στη ψυχολογία με την οποία αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που αφορούν αυτούς και την επιχείρηση (εσωτερικό περιβάλλον), καθώς και την ικανοποίηση των πελατών (εξωτερικό περιβάλλον). Η ανάλυση της συγκεκριμένης διάστασης θα γίνει με την εννοιολογική προσέγγιση του όρου της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και του τρόπου με τον οποίο συνδέεται με την αλλαγή. el
dc.format.extent 110 el
dc.language.iso el el
dc.publisher Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. el
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Διοίκηση και Οργάνωση Προσωπικού el
dc.subject TPSH::Φιλοσοφία - Ψυχολογία - Θρησκεία::Ψυχολογία el
dc.subject TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Οργανωτική Αλλαγή el
dc.title Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Οι παράμετροι της συναισθηματικής νοημοσύνης και της ενσυναίσθησης στην επίτευξη αλλαγής. el
dc.type Μεταπτυχιακή εργασία el
dc.contributor.committee Βρυζίδης, Λάζαρος
dc.contributor.committee Ψαρομήλιγκος, Ιωάννης
dc.contributor.master MBA - Διοίκηση Επιχειρήσεων el
dc.subject.keyword Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων el
dc.subject.keyword Οργανωσιακή κουλτούρα el
dc.subject.keyword Διαχείριση αλλαγής el
dc.subject.keyword Συστημική θεωρία el
dc.subject.keyword Συναισθηματική νοημοσύνη el
dc.description.abstracttranslated Contemporary enterprises and organizations run in a constantly changing environment. Their restructure and redesign of their functions as well as any other change is considered a necessity when external and internal factors impose them. These changes can be continuous or extraordinary. Some enterprises change when the need arises a posteriori, others have incorporated change in their culture. In any of these cases, changes are not made from one day to another and any desirable results are achieved through a well structured procedure of management. Change management is divided in material resources management relating to the material resources needed and timetables and in human resources management. This shall be the main focus of the dissertation hereby. More specifically, the following chapters will provide an analysis of the human resources management, the organizational culture and its models, the change management and its significance as well as the systemic theory and its tools. Undoubtedly, the effectiveness of enterprises today is based on intangible factors. For example, on employee satisfaction and the psychological traits employees depend on in order to face any issues relating to them or the enterprise (internal environment), as well as on client satisfaction (external environment). The analysis of this specific dimension will be performed by conceptually approaching the term Emotional Intelligence and the way it interacts with change. el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο:

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Εκτός από όπου επισημαίνεται κάτι διαφορετικό, η άδεια αυτού του τεκμηρίου περιγράφεται ως Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα