Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisorΔρόσος, Χρήστος
dc.contributor.authorΠιτσαδιώτης, Κωνσταντίνος
dc.date.accessioned2017-09-12T10:23:25Z
dc.date.available2017-09-12T10:23:25Z
dc.date.issued2017-09-12
dc.date.submitted2017-09
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib.puas.gr/xmlui/handle/123456789/3739
dc.description.abstractΗ πτυχιακή εργασία πραγματεύεται τη μοντελοποίηση και προσομοίωση, δηλαδή θα περιγραφούν βασικές έννοιες συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, μοντελοπόιησης και προσομοίωσης και βασικοί νόμοι φυσικής και βασικά μαθηματικά και στη συνέχεια θα αναλυθούν βασικές μέθοδοι μοντελοποίησης όπως είναι η συνάρτηση μεταφοράς, τα λειτουργικά διαγράμματα, τα διαγράμματα ροής, τον αντίστροφο μετασχηματισμό Laplace και την χρονική απόκριση της εξόδου συστήματος 1ης και 2ης τάξης και εύρεση του χώρου κατάστασης δηλαδή, θα βρεθούν οι μεταβλητές κατάστασης, εξισώσεις κατάστασης, ιδιοτιμές, ιδιοδιανύσματα, η ελεγξιμότητα και παρατηρησιμότητα ενός συστήματος. Θα αναλυθούν και μέθοδοι προσομοίωσης με το MATLAB και το Simulink σε ηλεκτρονικό υπολογιστή .el
dc.format.extent159el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.el
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectTPSH::Τεχνολογία::Αυτόματος Έλεγχοςel
dc.titleΜοντελοποίηση και προσομοίωσηel
dc.typeΠτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeΔρόσος, Χρήστος
dc.contributor.committeeΠυρομάλης, Δημήτριος
dc.contributor.committeeΠαπουτσιδάκης, Μιχάλης
dc.contributor.departmentΤμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.el
dc.contributor.facultyΣχολή Τεχνολογικών Εφαρμογώνel
dc.subject.keywordΣυνάρτηση μεταφοράςel
dc.subject.keywordΧώρος κατάστασηςel
dc.subject.keywordMATLABel
dc.subject.keywordSimulinkel
dc.subject.keywordΜοντελοποίησηel
dc.subject.keywordΠροσομοίωσηel
dc.subject.keywordΣυστήματα αυτόματου ελέγχουel
dc.description.abstracttranslatedThis thesis deals modeling and simulation, namely will describe basic meanings of automatic control systems, modeling and simulation as well as and basic laws of physics and basic mathematics and subsequently will analyze basic methods of modeling as it is the transfer function, block diagrams, flow diagrams, inverse Laplace and time response of the first and second order system output and the computation of state space namely, will find the state variables, state equations, eigenvalues, eigenvectors , the controllability and observability of a system. Will analyze and methods of simulation with MATLAB and Simulink in computer.el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Εκτός από όπου επισημαίνεται κάτι διαφορετικό, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Βιβλιοθήκη A.E.I. Πειραιά Τ.Τ.
Επικοινωνήστε μαζί μας
Αποστολή Σχολίων
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"