Show simple item record

Η εξέλιξη του Δημόσιου Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ. και οι αλλαγές στην άσκηση της αρμοδιότητας του προληπτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο

dc.contributor.advisorΓκούμας, Σπυρίδων
dc.contributor.authorΚοσμά, Σταματία
dc.date.accessioned2018-05-09T11:44:19Z
dc.date.available2018-05-09T11:44:19Z
dc.date.issued2017-10-21
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/4294
dc.description.abstractΟ τρόπος με τον οποίο θα διαχειρίζονταν το δημόσιο χρήμα η πρώτη Ελληνική Κυβέρνηση αμέσως μετά την έναρξη της Επαναστάσεως του 1821, ήταν ένας από τους κυριότερους προβληματισμούς της. Ως λύση από τότε προτάθηκε η σύσταση ενός δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με την πάροδο των χρόνων αποδόθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο ο τίτλος του «θεματοφύλακα του δημοσίου χρήματος».Το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο της χώρας μας, ακόμη και σήμερα έχει ως έργο του την ορθή διαχείριση των δημοσίων δαπανών και εσόδων. Ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιείται για την επίτευξη του έργου αυτού είναι ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών. Ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών νομοθετήθηκε λίγο μετά την ίδρυση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και σκοπός άσκησής του ήταν ο έλεγχος της νομιμότητας και της κανονικότητας των δαπανών που εκτελούσε το Κράτος ( Υπουργεία, Δημόσιοι Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου). Με την εκπόνηση της παρούσας εργασίας θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τις επερχόμενες αλλαγές στην άσκηση της αρμοδιότητας του προληπτικού ελέγχου, ο οποίος ενώ με βάση το άρθρο 98 του αναθεωρημένου Συντάγματος του 2001 αποτελεί μία εκ των αρμοδιοτήτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, παύει πλέον να ασκείται από αυτό και εκπίπτει των αρμοδιοτήτων του. Με τον Νόμο 4270/14, ο οποίος αποτελεί ενσωμάτωση στην Ελληνική έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2011/85/ΕΕ, παραχωρείτε η αρμοδιότητα του προληπτικού ελέγχου στις οικονομικές υπηρεσίες των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Στόχος μας, αφού αναλύσουμε όλο το θεωρητικό υπόβαθρο και παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου που διεξήγαμε, είναι να περιγράψουμε και να αναδείξουμε πιθανά προβλήματα που θα προκύψουν από τις αλλαγές αυτές.el
dc.format.extent133el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.el
dc.subjectTPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Λογιστική::Ελεγκτικήel
dc.subjectTPSH::Κοινωνικές Επιστήμες::Δημόσια Διοίκησηel
dc.subjectTPSH::Κοινωνικές Επιστήμες::Οικονομική::Δημόσια Οικονομικάel
dc.titleΗ εξέλιξη του Δημόσιου Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ. και οι αλλαγές στην άσκηση της αρμοδιότητας του προληπτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριοel
dc.title.alternativeThe evolution of the Public Accounting of Legal Entities of Public Law and the changes in the implementation of prudential control competence by the Court of Auditorsel
dc.typeΜεταπτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeΔεδούλη, Αικατερίνη
dc.contributor.committeeΛεκαράκου, Αικατερίνη
dc.contributor.masterΔημόσια Οικονομική και Πολιτικήel
dc.subject.keywordΔημόσιο λογιστικόel
dc.subject.keywordΝομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίουel
dc.subject.keywordΝ.Π.Δ.Δ.el
dc.subject.keywordΕλεγκτικό Συνέδριοel
dc.subject.keywordΠροληπτικός έλεγχοςel
dc.description.abstracttranslatedOne of the main concerns of the first Greek government, after the 1821 Revolution, was to find the best way to manage the public money. As a solution it was proposed to establish a court, the Court of Auditors. Over the years, the title of “the guardians of public money” has been assigned to the Court of Auditors. The Court of Auditors, the Supreme Financial Court of our country, still has today the task of properly managing the public expenditure and revenue. One of the tools used for accomplishing this task is prudential control. Prudential expenditure control was legislated shortly after the establishment of the Court of Auditors and its purpose was to verify the legality and regularity of the expenditure incurred by the state (Ministries, Public Organizations and Entities of Public Law). In this dissertation, we will try to analyze the upcoming changes in the implementation of prudential control, which, although under Article 98 of the revised 2001 Constitution is one of the Court’s competences, stops to be exercised by it and is not under its authorities any more. With the law 4270/14, which adopts the European Directive 2011/85/EE as an integral part of the Greek legal order, the prudential control is given to the Financial Services of General Government entities. Our goal, after analyzing the whole theoretical background and presenting the results of our field research, is to describe and pinpoint the potential problems that will arise from the changes.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"