Show simple item record

Ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών υποσυστημάτων OFDM με την αναπτυξιακή πλατφόρμα ZedBoard Zynq-7000 ARM/FPGA SoC

dc.contributor.advisorΚαραμπέτσος, Σωτήριος
dc.contributor.authorΜπακογιάννης, Δημήτριος
dc.date.accessioned2020-10-29T12:04:25Z
dc.date.available2020-10-29T12:04:25Z
dc.date.issued2020-10-27
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/5456
dc.description.abstractH παρούσα διπλωματική εργασία απαρτίζεται από τέσσερα κύρια κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της ορθογωνικής πολυπλεξίας διαίρεσης συχνότητας (OFDM), καθώς και οι παράμετροι που χρειάζονται να ληφθούν υπόψιν για την ανάπτυξη και υλοποίηση τηλεπικοινωνιακών υποσυστημάτων βασισμένων επάνω σε αυτήν. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται η μεθοδολογία σχεδίασης μέσω λογισμικού και αναλύονται οι αναπτυξιακές πλατφόρμες που αξιοποιούνται για τα συστήματα ραδιοεπικοινωνιών μέσω λογισμικού, όπως η ZedBoard, η AD-FMCOMMS4-EBZ και το Matlab. Αναφέρονται τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν και επιπλέον περιγράφεται η αρχιτεκτονική και η αρχή λειτουργίας των επί μέρους εξαρτημάτων του εργαστηριακού εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε για αυτήν την εργασία όπως και ένας αναλυτικός οδηγός για την σύνδεση και την αποκατάσταση της επικοινωνίας μεταξύ του εξοπλισμού αυτού και ενός προγραμματιστικού περιβάλλοντος σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται η κατασκευή ενός OFDM πομποδέκτη βάση των παραμέτρων των δύο προηγούμενων κεφαλαίων και εξετάζεται η λειτουργία του, για διάφορες ψηφιακές διαμορφώσεις. Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας αυτής, αναφέρονται τα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκειά της, γίνονται διάφοροι σχολιασμοί για τα αποτελέσματα των μετρήσεων που πάρθηκαν καθώς εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με την λειτουργικότητα και την αξιοπιστία της συνολικής κατασκευής.el
dc.format.extent88el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.el
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectTPSH::Τεχνολογία::Τηλεπικοινωνία::Ασύρματα Επικοινωνιακά Συστήματαel
dc.titleΑνάπτυξη τηλεπικοινωνιακών υποσυστημάτων OFDM με την αναπτυξιακή πλατφόρμα ZedBoard Zynq-7000 ARM/FPGA SoCel
dc.title.alternativeOFDM telecommunication subsystems with the ZedBoard Zynq-7000 ARM/FPGA SoC development boardel
dc.typeΠτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeΖέρβας, Ευάγγελος
dc.contributor.committeeΝασιόπουλος, Αθανάσιος
dc.contributor.departmentΤμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.el
dc.contributor.facultyΣχολή Τεχνολογικών Εφαρμογώνel
dc.subject.keywordMATLABel
dc.subject.keywordΑσύρματα δίκτυαel
dc.subject.keywordΤηλεπικοινωνίεςel
dc.subject.keywordΠομποδέκτηςel
dc.subject.keywordOFDMel
dc.description.abstracttranslatedThe current diploma thesis, consists of four main chapters. The first chapter includes the theoretical background of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) , as well as the parameters that need to be considered for the development and implementation of telecommunication subsystems, that are based on it. The second chapter consists of the examination of software design radiocommunication methodology and the analysis of the development platforms, that are being used for the software defined radiocommunication systems ,such as ZedBoard, AD-FMCOMMS4-EBZ and Matlab .The offered advantages are concluded, and also the architecture and the operating principle of the individual components of the laboratory equipment that was used for this assignment, as well as an analytic guide for the connection and restoration of the communication, between this equipment and a computer programming environment. The third chapter describes the construction of an OFDM transceiver based on the parameters of the two previous chapters and examines its operation for multiple digital modulations. In the fourth and last chapter of this assignment, the problems that came up during its course are being referred and several comments for the measurement results are being written. Last but not least, conclusions about functionality and reliability of the total construction are drawn.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"