Now showing items 9-25 of 25

  • Είδη επιστημονικής έρευνας και εφαρμογές 

   Αρκούδη, Παναγιώτα; Γεωργακοπούλου, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-11-10)
   Η εν λόγω εργασία ασχολείται με την μελέτη των ειδών επιστημονικής έρευνας και της εφαρμογές τους. Ξεκινώντας την ανάλυσή μας παραθέτουμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την πρώτη εμφάνιση της έρευνας και τους λόγους που ...
  • Επενδύσεις στον τουρισμό ευεξίας - Ανάπτυξη ενός business plan 

   Στυλιαράς, Κωνσταντίνος; Παππά, Γκλόρια (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018)
   Η παρούσα εργασία ασχολείται με τον τουρισμό ευεξίας, μια εναλλακτική μορφή τουρισμού, η οποία κατά την άποψη των συγγραφέων δεν έχει την ανάλογη αναγνωρισιμότητα στο βαθμό που θα έπρεπε να έχει, σε σχέση με την αναγνωρισιμότητα ...
  • Επιρροή του online marketing και των social media στη καταναλωτική συμπεριφορά 

   Κονόμη, Ειρήνη (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η παρακάτω εργασία πραγματεύεται τη δυναμική των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) να επηρεάσουν τη καταναλωτική συμπεριφορά μέσω των εργαλείων του marketing. Σε καιρούς που οι χρήστες των social media αυξάνονται ...
  • Εργαλεία δειγματοληπτικής έρευνας 

   Λιώλης, Χαράλαμπος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
  • Εφαρμογές οικονομικών συναρτήσεων 

   Κώτσου, Καλλιόπη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02)
   Στην παρούσα εργασία αποδεικνύεται η χρησιμότητα των οικονομικών συναρτήσεων στις οικονομικές σχέσεις ενός φυσικού προσώπου και μιας επιχείρησης. Αρχικά αναφέρονται κάποιες βασικές οικονομικές έννοιες και ποιοι ασχολήθηκαν ...
  • Εφαρμογές των μαθηματικών θεωριών πολέμου στη διοικητική των επιχειρήσεων 

   Σκορδούλης, Μιχαήλ (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-04)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η έρευνα και η αποτύπωση της δυνατότητας της εφαρμογής στις επιχειρήσεις ορισμένων από τις πιο ευρέως γνωστές μαθηματικές θεωρίες πολέμου. Κατά τη διάρκεια Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ...
  • Θεωρητική ανάλυση στα είδη έρευνας: Ποσοτική και ποιοτική 

   Αργυρίου, Γεώργιος; Κασσού, Βαρβάρα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
  • Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας 

   Μπασδαγιάννης, Σωτήριος; Πετροκόκκινος, Αλέξανδρος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-06)
   Στην παρούσα εργασία θα μιλήσουμε για κάποια κομμάτια της κλιματικής αλλαγής σε σχέση με την οικονομία αλλά και την εναλλακτική μορφή ενέργειας. Το πότε άρχισε να απασχολεί όλο αυτό την κοινωνία. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε ...
  • Κοινωνική αποδοχή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

   Χατζηγιαννάκης, Νικόλαος; Δερβεντλής, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-07-07)
   Η εργασία παρουσιάζει τις Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις δυνατότητες εφαρμογής τους στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Γίνεται σύγκριση με τις συμβατικές μορφές ενέργειας και παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα των ΑΠΕ για ...
  • Μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι εταιρίες δημοσκοπήσεων 

   Ζέρβα, Αγγελική; Νερατζίνη, Σταματία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-04)
   Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής μας είναι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι εταιρίες δημοσκοπήσεων. Αρχικά γίνεται αναφορά σε θεωρητικό πλαίσιο της έννοιας και του ρόλου των δημοσκοπήσεων. Εν συνεχεία, αναλύονται οι μέθοδοι ...
  • Μελέτη ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και εφαρμογές 

   Κορδάς, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06)
   Στην συγκεκριμένη εργασία έχει δοθεί έμφαση στα αιολικά πάρκα και το ρόλο που καταλαμβάνουν στην προσπάθεια εφαρμογής των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, καθώς και στα φωτοβολταϊκά πάρκα και τα φωτοβολταϊκά γενικά, που έχουν ...
  • Οικονομικές εφαρμογές μαθηματικών 

   Μοσχόβας, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06)
   Η παρούσα εργασία αποτελεί μία σύνθεση και ενοποίηση ορισμένων βασικών εννοιών των Οικονομικών Μαθηματικών με σκοπό να γίνει μία διεξοδική ανάλυση σε ότι αφορά τον απλό και σύνθετο ανατοκισμό και τις οικονομικές συναρτήσεις. ...
  • Πράσινες επενδύσεις / Αξιολόγηση από την πλευρά του καταναλωτή 

   Φανουργάκη, Ιωάννα; Μαυρούδη, Ιωάννα-Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02)
   Το θέμα της παρούσας εργασίας είναι οι πράσινες επενδύσεις, εστιάζοντας στην παράμετρο της κοινωνικής τους αποδοχής. Η αναγκαιότητα ενασχόλησης με το συγκεκριμένο ζήτημα πηγάζει από την τρέχουσα οικονομική ύφεση, το ...
  • Προσέλκυση προσωπικού. Η περίπτωση εταιριών κινητής τηλεφωνίας 

   Γουρνάκης, Παναγιώτης Δ. (ΤΕΙ Πειραιά, 2013-11-30)
  • Σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 

   Μεχίλης, Άρης (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές και τις πιο αναπτυσσόμενες επιστήμες των τελευταίων δεκαετιών. Η παρούσα πτυχιακή εργασία με θέμα «Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα ...
  • Στατιστικός έλεγχος ποιότητας και εφαρμογές 

   Κούτουλα, Σοφία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017)
   Η ιστορία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας ξεκινά από τις αρχές του 20ου αιώνα στη Μεγάλη Βρετανία όταν για πρώτη φορά άρχισαν να τίθεται συγκριμένα πρότυπα για τη διασφάλισή της στα εργαστήρια που είχαν αρχίσει τη λειτουργία ...
  • Στατιστικός ελεγχος ποιότητας και πιθανότητα αποδοχής πληθυσμού 

   Δαφέρμος, Στέφανος; Μαυραγάνης, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-08-09)
   In recent years, Statistical Quality Control has been integrated into many industries, such as the industrial field and the financial sector, but in particular in most sectors dealing with production such as the production ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"