Now showing items 224-243 of 935

  • Βασικές αρχές και τα πρότυπα της λογιστικής 

   Γαλάνη, Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-17)
   Η λογιστική νοηματοδοτείται μέσα από το κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο στο οποίο συμμετέχει. Οι κοινωνικές και τεχνικές πτυχές αλληλεπιδρούν και η εξέλιξη της λογιστικής οδήγησε στη σύνδεση όλων των οργανωτικών δομών μιας ...
  • Βελτίωση των υποδομών και των τρόπων διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με την βοήθεια νέων τεχνολογιών. 

   Χατζημιχαήλ, Γεωργία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-11)
   Η ραγδαία εξέλιξη της Τεχνολογίας που χαρακτηρίζει την εποχή μας καθώς και η εξάπλωση της σε όλους σχεδόν τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και κυρίως στoν ακαδημαϊκό τομέα, συντελεί στην διαμόρφωση νέων τάσεων. ...
  • Βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ 

   Φράγκου, Χριστίνα; Χάλκου, Μαρία (ΤΕΙ Πειραιά, 2012)
  • Βιολογικά προϊόντα 

   Λασηθιωτάκη, Μπέλλα; Μαγκουρίλου, Παναγιώτα; Ροζακέας, Ευάγγελος (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
   Η παρούσα πτυχιακή μελετά την έννοια της βιολογικής γεωργίας καθώς και την ανάπτυξη της αγοράς και τις προτιμήσεις των καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά προϊόντα και στον κόσμο. Τα τελευταία χρόνια τα προϊόντα βιολογικής ...
  • Βιομηχανική ιδιοκτησία 

   Μαραγκουδάκη, Αρτεμησία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016)
   Η πτυχιακή εργασία πραγματεύεται θέματα σχετικά με το δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ειδικότερα στο πρώτο κεφάλαιο, το εισαγωγικό, γίνεται μια ανάλυση σχετικά με το τι περιλαμβάνει η εργασία αυτή. Το δεύτερο κεφάλαιο ...
  • Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στην νήσο Τήνο «Ο θρησκευτικός τουρισμός και η ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού» 

   Δελατόλας, Μάριος; Δελατόλας, Άγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-28)
   Σκοπός της παρούσης πτυχιακής εργασίας, αναφέρεται η συλλογή, καταγραφή και ανάλυση στοιχείων που αφορούν την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού στο νησί της Τήνου και να προβάλει το πόσο ...
  • Γεωργία και επιδοτούμενα προγράμματα. Ανάλυση και σύγκριση επιδοτούμενων γεωργικών προϊόντων. Πρόταση επένδυσης 

   Κατσαντώνης, Νικόλαος (ΤΕΙ Πειραιά, 2013-09)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία, έχει ως βασικό σκοπό την ανάλυση και σύγκριση επιδοτούμενων γεωργικών προϊόντων ενώ θα παρουσιαστεί και μια τελική πρόταση επένδυσης. Για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού, η εργασία χωρίζεται ...
  • Γυναίκες και ευέλικτες μορφές απασχόλησης 

   Μπλιάγκου, Ελισσάβετ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-09-23)
   Το αντικείμενο της συγκεκριμένης εργασίας είναι οι ευέλικτες μορφές εργασίας και το αντίκτυπο τους στον γυναικείο πληθυσμό. Καθώς επίσης και η ισότητα των ευκαιριών ανάμεσα στα δυο φύλα. Σκοπός της εργασίας είναι η παρατήρηση ...
  • Γυναικεία και νεανική επιχειρηματικότητα 

   Γούνα, Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-03-27)
   Γυναικεία και Νεανική επιχειρηματικότητα. Δύο έννοιες που εάν αξιοποιηθούν σωστά μπορούν να προσφέρουν τεράστια οφέλη στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Οι δύο αυτές μορφές έχουν κάνει σημαντικά βήματα τις τελευταίες ...
  • Γυναικεία και νεανική επιχειρηματικότητα 

   Γούνα, Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2021-05-10)
   Γυναικεία και Νεανική επιχειρηματικότητα. Δύο έννοιες που εάν αξιοποιηθούν σωστά μπορούν να προσφέρουν περάστια οφέλη στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Οι δύο αυτές μορφές έχουν κάνει σημαντικά βήματα τις τελευταίες ...
  • Δασμοί και Τελωνειακή Ένωση 

   Τσάμπουρας, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-02-27)
   Η πτυχιακή αναφέρει και αναλύει την έννοια των δασμών αλλά και η λειτουργία τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για το θετικά στοιχεία που φέρνει στα μέλη στα οποία τους αφορά και της σχέσης που έχουν τα μέλη της Ευρώπης με τις ...
  • Δήμος Παιανίας 

   Σίμωση, Βασιλική (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10-19)
   Ο σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να αναφερθώ στο Δήμο Παιανίας. Σε αυτό το Δήμο ανήκει η πόλη της Παιανίας και η πόλη των Γλυκών Νερών. Η Παιανία αλλά και τα Γλυκά Νερά είναι δύο όμορφες πόλεις με αξιοθέατα που ...
  • Δήμος Σαρωνικού 

   Ζεκάκος, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-01)
   Στην παρούσα εργασία, στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται μία γνωριμία με το Δήμο Σαρωνικού. Αναλύονται και παρουσιάζονται θέματα σχετικά με τη διοίκηση, τις υπηρεσίες και το νομικό πλαίσιο κοινωνικής αλληλεγγύης, πολιτισμού ...
  • Δημόσιες δαπάνες και κοινωνική ασφάλιση 

   Ιωακειμίδης, Σωτήριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-30)
   Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να διερευνηθούν οι δημόσιες δαπάνες καθώς και η σχέση τους με την κοινωνική ασφάλιση. Μέσα από την ανάλυση, ο αναγνώστης μπορεί να εκφέρει μια άποψη για το πώς κατανέμονται οι ...
  • Δημόσιες σχέσεις και διαχείριση πελατών και παραπόνων 

   Καράκουλα, Στυλιανή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06)
   Από την αρχαία εποχή η δύναμη του λόγου αποτέλεσε θεμελιώδες μέσο για την έκφραση της ανθρώπινης σκέψης και για την αρμονική συνύπαρξη μεταξύ ανθρώπων αλλά και των κοινωνιών. Η επικοινωνία αυτή που αναπτύχθηκε και εξελίσσεται ...
  • Δίκαιο ανταγωνισμού 

   Μάρα, Σοφία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-21)
   Ο ελεύθερος ανταγωνισμός αποτελεί σημαντικό μέρος της οικονομικής προόδου. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη προσφορά βέλτιστων τιμών για τους καταναλωτές, αλλά και μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα. Ακόμη, μέσω του δικαίου ...
  • Διάρθρωση και λογιστική οργάνωση της εταιρείας Μύλοι Κρήτης 

   Μαστοράκης, Γεώργιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2013-04)
   Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της οργάνωσης λογιστηρίου μιας από της μεγαλύτερες εταιρείες Κρήτης την εταιρεία «Κυλινδρόμυλοι Κρήτης Α.Ε.» Πρώτα από όλα θα αναφερθεί το ιστορικό της εταιρείας και ακολούθως ...
  • Διαδικασίες ίδρυσης ΑΕ στα Βαλκάνια 

   Ντίσα, Φλάιντερ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-12)
   Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η περιγραφή της διαδικασίας ίδρυσης μιας Ανώνυμης Εταιρείας στα βαλκάνια. Πριν παρουσιαστούν λεπτομερώς οι διαδικασίες που ακολουθούνται ανά χώρα είναι Σκόπιμο να αναφερθούμε ...
  • Διαδικτυακή παρουσίαση μιας ξενοδοχειακής μονάδας 

   Χιωτίδη, Δανάη - Μαρία; Χάικος, Κωνσταντίνος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Οι τεχνολογίες διαδικτύου είναι ένας τομέας με τον οποίο θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος ο καθένας μας σήμερα ανεξάρτητα από τη ειδικότητα που σπουδάζει και το επάγγελμα που ασκεί.Οι τεχνολογίες διαδικτύου απαιτούν καλές ...
  • Διαδικτυακό μάρκετινγκ και η εταιρική παρουσίαση της Focus on Group (Εταιρία παροχής υπηρεσιών διαδικτύου) 

   Μουρίκης, Μιχαήλ; Κόλλιας, Αναστάσιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση και παρουσία του θέματος εκείνου που απασχολεί τις περισσότερες επιχειρήσεις στις μέρες μας, του διαδικτυακού μάρκετινγκ. Αναλυτικότερα: Στην πρώτη ενότητα, γίνεται μια ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"