Now showing items 264-283 of 935

  • Έλεγχος και εποπτεία στις τράπεζες 

   Ταντάρου, Κωνσταντίνα; Φωτόπουλος, Δημήτριος (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
   Στην παρούσα εργασία αναλύονται οι προσπάθειες των οικονομικών αρχών ώστε οι καταθέτες να νιώθουν ασφάλεια και εμπιστοσύνη για τις αποταμιεύσεις τους στις τράπεζες. Έτσι δημιούργησαν μια επιτροπή ώστε να θεσπίσει κάποιους ...
  • Έρευνα για τη δομή των Ιδρυμάτων Τεχνολογικού Τομέα Εκπαίδευσης 

   Κονιδάρη, Μαρία; Σουλιώτης, Δημήτριος; Σκαρπέτη, Μαρίνα-Χαρίκλεια (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06)
   Στη συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία ερευνάται η δομή των ιδρυμάτων τεχνολογικού τομέα εκπαίδευσης της Ελλάδας, με βάση τα σημερινά δεδομένα. Στόχος της έρευνας είναι η παρουσίαση των αλλαγών που εισήχθηκαν στην τεχνολογική ...
  • Έρευνα και προσέγγιση της κινέζικης αγοράς για την ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα 

   Σταυρόπουλος, Ευάγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-02-06)
   Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να αποτελέσει ένα ωφέλιμο και εύχρηστο εργαλείο ανάλυσης της πορείας της κινέζικης αγοράς ως προς την ανάπτυξη της στον τουρισμό της Ελλάδας, επιχειρώντας να συμβάλει στην καλύτερη ...
  • Εθελοντισμός: Εθελοντικές δράσεις στην Ελλάδα 

   Μωραϊτη, Βασιλική (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-03-21)
   Το θέμα που ακολουθεί στην παρακάτω εργασία, έχει σχέση με τoν Εθελοντισμό και κυρίως με την Εθελοντική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Γίνονται αναφορές στην έννοια του εθελοντισμού σήμερα, στις διάφορες μορφές εθελοντισμού ...
  • Εισαγωγή στη μηχανογραφημένη λογιστική 

   Ζωητός, Κωνσταντίνος (ΤΕΙ Πειραιά, 2013-06)
  • Εισαγωγή στην ΙΚΕ 

   Πολίτη, Στυλιανή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05-18)
   Μία καινούργια σελίδα στο χώρο του εταιρικού δικαίου και του επιχειρείν ξεκινά. Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, είναι η νέα μορφή εταιρείας, η οποία εισάγεται στο εμπορικό γίγνεσθαι της χώρας με τον πρόσφατο νόμο ...
  • Ελεγκτικό επάγγελμα στην Ελλάδα 

   Λέκκα, Χρυσούλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05-27)
   Ο έλεγχος γεννήθηκε σχεδόν ταυτόχρονα με την ανάγκη για λογιστική παρακολούθηση. Μέσα στο πέρασμα των χρόνων και το συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον της Ελλάδας αλλά και διεθνώς η ελεγκτική ως θεσμός και ...
  • Ελευθερία κινήσεων κεφαλαίων 

   Τυρόπουλος, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-02)
   Η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων περιγράφεται στα άρθρα 40 έως 45 της συμφωνίας για την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων εντός της ΕΕ. Αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις ελευθερίες που στηρίζουν την εσωτερική αγορά της ...
  • Ελληνικά ομόλογα (GGB'S) : η πορεία τους, η αναδιάρθρωσή τους και ο ρόλος τους στην ελληνική οικονομία 

   Μακροβασιλείου, Μαρία; Παναγιωτοπούλου, Χρυσούλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10)
   Η εργασία που ακολουθεί μας αναλύει τις αιτίες και τους λόγους που το Ελληνικό κράτος βρέθηκε αντιμέτωπο με την σημαντικότερη οικονομική κρίση των τελευταίων ετών. Επιπλέον περιλαμβάνει τους τρόπους που επιδιώχθηκε να ...
  • Ελληνικές τράπεζες σε περίοδο κρίσης 

   Πατέλος, Αθανάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-01-16)
   Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα τις ελληνικές τράπεζες και ειδικότερα την εν γένει λειτουργιά τους στην περίοδο της οικονομικής κρίσης καθώς και πως οφείλουν να προσπεράσουν τον σκόπελο της ύφεσης κυρίως μέσω του Μάρκετινγκ. ...
  • Εμπορικές εταιρείες 

   Κώνστα, Βασιλική (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
  • Εμπορικό σήμα και ευρεσιτεχνίες 

   Βρεττού, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-29)
   Ο σκοπός της υπάρχουσας εργασίας είναι να περιγράψει την τρέχουσα θέση του εμπορικού σήματος και της ευρεσιτεχνίας στην οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Επιπλέον, στόχο έχει να αποσαφηνίσει τις παραπάνω έννοιες ...
  • Εναλλακτικές μορφές επενδύσεων 

   Υφαντής, Κωνσταντίνος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
  • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού 

   Καραμπίκας, Παντελής (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό να μελετήσει τις διάφορες εναλλακτικές μορφές τουρισμού που έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα, καθώς και αυτές που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν λόγο των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που ...
  • Εναλλακτικός τουρισμός στην Ελλάδα και τις ανταγωνίστριες Μεσογειακές χώρες. Εξέλιξη και E-Marketing 

   Πενθερουδάκη, Ηλέκτρα; Γαλάνη, Άρτεμις (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Ο τουρισμός είναι ένας από τους πιο αναπτυγμένους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας. Αποτελεί μεγάλη πηγή εσόδων για πολλές χώρες οι οποίες βασίζονται σε αυτό τον τομέα. Οι περισσότερες χώρες όπως και η Ελλάδα δεν επαρκούνται ...
  • Εναλλακτικοί τρόποι Marketing 

   Μπουρούτης, Παναγιώτης; Καββαδίας, Δημήτριος (ΤΕΙ Πειραιά, 2011)
  • Ενδοκοινοτικές συναλλαγές και λογιστική απεικόνιση 

   Σταυρόπουλος, Αλέξανδρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10)
   Η παρακάτω εργασία περιλαμβάνει ορισμούς βασικών εννοιών που σχετίζονται με τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την ευκολότερη χρήση των θεμάτων και διαδικασιών που μπορεί να προκύψουν. ...
  • Ενέγγυος πίστωση 

   Κοκκαλιάρης, Άγγελος (ΤΕΙ Πειραιά, 2012)
   Στην εργασία αυτή αναπτύσσω αρχικά το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και τη λειτουργία του στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, αναφέρομαι στους Τραπεζικούς Κινδύνους για να αναπτύξω την έννοια της Ενέγγυας Πίστωσης και τον τρόπο που ...
  • Εξαγορά και συγχώνευση : η περίπτωση της τράπεζας Πειραιώς 

   Μπαλαμής, Λεωνίδας; Φαρμάκης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-11)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζονται οι μέθοδοι εξαγοράς και συγχώνευσης εταιρειών με επίκεντρο τις τελευταίες εξαγορές της «Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.» που αφορούν την Αγροτική τράπεζα ,τις Κυπριακές τράπεζες στην ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"