Now showing items 334-353 of 935

  • Η ανάπτυξη του Δήμου Αλίμου 

   Παπαβασιλείου, Ευάγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017)
   Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό την παρουσίαση της εξελικτικής πορείας του Δήμου Αλίμου. Βασικός άξονας για τη λήψη πληροφοριών πάνω στο συγκεκριμένο θέμα αποτέλεσε το πενταετές επιχειρηματικό σχέδιο του ...
  • Η ανάπτυξη του Δήμου Γαλατσίου 

   Βασιλείου, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-09)
   Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη της πορείας ανάπτυξης του δήμου Γαλατσίου. Χρησιμοποιώντας ως κεντρικό άξονα το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου για την περίοδο 2014-2019, καθώς και τα οικονομικά ...
  • Η ανάπτυξη του δήμου Δωρίδος 

   Καναρά, Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-01-18)
   Η παρoύσα πτυχιακή έχει ως στόχo τƞv µελἑτƞ τoυ πρoυπoλoγισµoύ τoυ Δήµoυ Δωρίδoς. Ʃυγκεκριµἑvα θα εστιἁσει τo πώς λειτoυργεί τo oικovoµικό κoµµἁτι και πoιες είvαι oι διεργασίες πoυ γίvovται. Аvαλυτικἁ: Ʃτo πρώτo κεφἁλαιo ...
  • Η ανάπτυξη του δήμου Κορυδαλλού 

   Τζόλλι, Σιντορέλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-09-13)
   Η Παρούσα Πτυχιακή Εργασία, με τίτλο «Η Ανάπτυξη του Δήμου Κορυδαλλού», αναφέρεται στην υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου σε όλους τους τομείς ενώ εξειδικεύεται στην Οικονομική Πορεία της Κοινότητας
  • Η ανάπτυξη του Δήμου Μαραθώνα 

   Ίσσαρη, Βαρβάρα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02-08)
   Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η προβολή της ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνα, η εξέλιξη του από κοινότητα σε αυτοδύναμο Δήμο, καθώς και οι αλλαγές που υπέστη με το πέρασμα των ετών. Γίνεται ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων ...
  • Η ανάπτυξη του δήμου Νέας Ιωνίας 

   Λυκογεώργος, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-24)
   Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η προβολή της ανάπτυξης του Δήμου Νέας Ιωνίας, η εξέλιξη του από οικισμό σε αυτοδύναμο Δήμο, καθώς και οι αλλαγές που υπέστη με το πέρασμα των ετών. Γίνεται ανάλυση των οικονομικών ...
  • Η ανάπτυξη του Δήμου Πετρούπολης 

   Πολλάτου, Γεωργία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-05-09)
   Με τη σύνταξη της παρούσας πτυχιακής εργασίας γίνεται μία προσπάθεια να εξετασθούν οι παράγοντες που αφορούν και μάλιστα καθορίζουν την εξελικτική πορεία του Δήμου Πετρούπολης. Για την απόσπαση πληροφοριών, σχετικά με ...
  • Η ανάπτυξη του Δήμου Πετρούπολης και του Δήμου Μοσχάτου 

   Κεφάλα, Καίτη; Τσουρκάνου, Άννα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05-30)
   Η παρούσα εργασία εκπονείται στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών μας με στόχο να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τη διάρκεια φοίτησης μας. Η συγκεκριμένη εργασία έχει στόχο την ανάδειξη της πορείας των Δήμων ...
  • Η ανάπτυξη του νησιού της Θήρας 

   Αλεφραγκή, Ειρήνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-02)
   Οι αναγνώστες του περιοδικού Travel and Leisure σε ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε την ανέδειξαν το ομορφότερο νησιωτικό προορισμό του κόσμου. Τα τελευταία χρόνια την επισκέπτονται κάθε καλοκαίρι περίπου στα 2 εκατομμύρια ...
  • Η ανάπτυξη του νομού Θεσπρωτίας 

   Γάκης, Σταύρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-29)
   Η εργασία αναφέρεται στους παράγοντες που βοήθησαν στην ανάπτυξη του Νομού Θεσπρωτίας. Στην της εργασίας περιγράφεται η περιφέρεια και οι νομοί της Ηπείρου και στην συνέχεια επικεντρώνεται στον Νομό Θεσπρωτίας και καταγράφονται ...
  • Η ανεργία στην Ελλάδα της κρίσης 

   Παπαγιάνναρος, Γεώργιος; Σκορδά, Νεκταρία - Μελίνα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
  • Η ανεργία τα τελευταία 10 χρόνια στην Ελλάδα. Σύγκριση με άλλες χώρες 

   Παπαϊωάννου, Ιωάννα (ΤΕΙ Πειραιά, 2012)
   Η ανεργία αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά κοινωνικά προβλήματα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες. Μέσα από μια σειρά ερευνών που έχουν γίνει πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, έχει ...
  • Η ανεργία ως κοινωνικό και οικονομικό φαινόμενο στην περίοδο που διανύουμε 

   Γκότση, Βασιλική; Κώνστα, Παναγιώτα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
  • Η ανταπόκριση των ελλήνων καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο 

   Ντερζώτη, Γαρυφαλλιά (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-02)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία δημιουργήθηκε με σκοπό να ενημερώσει όχι μόνο όσους ενδιαφέρονται για το ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά και για όσους επιθυμούν να το γνωρίσουν. Αναλύεται ο βασικός παράγοντας διαδίκτυο, μιας και χωρίς ...
  • Η αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός αυτής 

   Κωστελίδου, Αικατερίνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-03)
   Ο σύγχρονος άνθρωπος απολαμβάνει περισσότερη ελευθερία από ποτέ, αφού τα θεμελιώδη δικαιώματά του πλέον είναι και κατοχυρωμένα νομικά. Είτε μέσα σε κοινωνικές εργατοδομές είτε μεμονωμένα άτομα αντιστέκονται στην καταπάτηση ...
  • Η αξιολόγηση του δημόσιου τομέα και το ενιαίο μισθολόγιο 

   Ρότσι, Τζόνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-02-02)
   Η εργασία αυτή αναλύει τον ρόλο του δημόσιου τομέα, και το ενιαίο μισθολόγιο που εφαρμόζεται σε αυτό και ποιο συγκεκριμένα δίνει ποιο πολύ βάση στις τελευταίες μεταρρυθμίσεις που υπέστη ο τομέας αυτός. Διευκρινίζει με ...
  • Η αρχή της ίσης μεταχείρισης των δύο φύλων στον εργασιακό τομέα 

   Γκουσάτου, Ροξάνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07-20)
   Στην κάτωθι εργασία, γίνεται μια ανάλυση στην ίση μεταχείριση των δύο φύλων στον εργασιακό τομέα. Παρατίθενται βασικές αρχές που διέπουν την ίση μεταχείριση καθώς και το νομικό πλαίσιο που την κατοχυρώνει τόσο στην Ελλάδα ...
  • Η αρχή της ισότητας στην εργασία 

   Κατσίδη, Αικατερίνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-04-08)
  • Η αύξηση των εταιριών χρονομεριστικής μίσθωσης (Timesharing) 

   Βασίλου, Αμαλία; Σκρέκη, Νικολέττα (ΤΕΙ Πειραιά, 2011)

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"