Now showing items 574-593 of 935

  • Ν. 4308/2014 : Συγκριτική μελέτη των 15 πρώτων άρθρων με τον καταργούμενο Κ.Φ.Α.Σ. 

   Παπαγεωργίου, Ευάγγελος; Κυριακουλέας, Ηλίας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-01-24)
   Πηγή έμπνευσης για το θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας, αποτελεί ο νέος νόμος 4308/2014, που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015, έπειτα από την ψήφιση του νομοσχεδίου στις 20 Νοεμβρίου 2014. Ο νόμος αυτός, ...
  • Ναυλώσεις πλοίων 

   Τουλάκη, Παρασκευή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10-19)
   Η παρούσα Πτυχιακή Εργασία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των προπτυχιακών σπουδών μου στο Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής του ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ και έχει ως θέμα της «Ναυλώσεις των Πλοίων». Γενικότερα, στη σύγχρονη ...
  • Ναυπήγηση πλοίου 

   Κρητικός, Επαμεινώνδας (ΤΕΙ Πειραιά, 2012)
  • Ναυπηγική βιομηχανία Ελλάδας και εξωτερικού 

   Τσολάκου, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06)
   Η εργασία αυτή έχει ως κύριο θέμα τα ναυπηγεία της Ελλάδας και την σύγκριση τους με τα ναυπηγεία της Άπω Ανατολής. Σκοπός της εργασίας μου δηλαδή, είναι η ανάλυση των ελληνικών ναυπηγείων και ναυπηγοεπισκευαστικών ζωνών ...
  • Ναυτιλία και περιβάλλον: Η επιρροή της ναυτιλίας στο θαλάσσιο περιβάλλον: Τελικά αφορά μόνο το περιβάλλον ή και τον ίδιο τον άνθρωπο; 

   Σπανού, Ευσταθία (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Στόχος της παρούσας εργασίας είναι: να προσφέρει στον αναγνώστη μια προσέγγιση του ζητήματος της μόλυνσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, σε συνάρτηση με την ναυτιλιακή δραστηριότητα, να αναφερθούν τρόποι που θα συμβάλλουν ...
  • Ναυτιλία και τουρισμός στην Ελλάδα 

   Ψαριανός, Φίλιππος; Παπαζαφείρης, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-11-07)
   Η συγκεκριμένη εργασία έγινε με σκοπό να παρουσιάσει την παρούσα κατάσταση του τουρισμού κρουαζιέρας στην Ελλάδα, καθώς και να προσδιορίσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει ο συγκεκριμένος κλάδος. ...
  • Ναυτιλιακές εταιρείες στην περίοδο της κρίσης. Περιπτώσεις Minoan Lines και Blue Star Ferries 

   Αθανασιάδου, Σεβαστή-Δέσποινα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-02-24)
   Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των δύο μεγάλων εταιρειών Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε.(Minoan Lines) και την Blue Star Ferries. Οι δύο εταιρείες ανήκουν στον κλάδο της ...
  • Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου ΑΕ 

   Ζαμπνάρη, Αγγελική (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
   Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό πολλούς τομείς και της ελληνικής οικονομίας. Ο τομέας της ναυτιλίας και ιδιαίτερα της επιβατηγού ναυτιλίας ο οποίος επηρεάζει άμεσα πολλούς ...
  • Νέα επιχειρηματικότητα συνδεόμενη με καινοτομίες και νέες τεχνολογίες 

   Κωστιδάκης, Παράσχος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06)
   Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να εξηγήσει και να αναλύσει την έννοια της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και την σύνδεση αυτών με τις νέες τεχνολογίες. Η εργασία αυτή θα ασχοληθεί με την σύγχρονη επιχειρηματικότητα, ...
  • Νέες μορφές χρηματοδότησης επιχειρήσεων: Leasing & Factoring 

   Θεού, Ευαγγελία (ΤΕΙ Πειραιά, 2013-07)
  • Νεανική επιχειρηματικότητα 

   Ντόκας, Ευάγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   Για να κατανοήσουμε καλύτερα και σε βάθος το θέμα της νεανικής επιχειρηματικότητας και γενικότερα τον κόσμο των επιχειρήσεων, η εργασία χωρίστηκε σε τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία προσπάθεια να οριστεί η ...
  • Νεανική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα - Επιχειρήσεις start-up 

   Κάλλης, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   Η πτυχιακή εργασία αυτή, λοιπόν, με θέμα << ΝΕΑΝΙΚΉ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ START-UP >> έγινε με σκοπό την ανάλυση και την διερεύνηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ιδιαίτερα της νεανικής, ...
  • Νεανική και γυναικεία επιχειρηματικότητα για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης στον αγροτικό τομέα και ενίσχυση αυτής μέσω προγραμμάτων χρηματοδότησης 

   Κώστα, Ιωάννα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-02-17)
   Η παρούσα εργασία εστιάζει στην χρησιμότητα, στην εφαρμογή και στην χρηματοδότηση της γυναικείας και της νεανικής επιχειρηματικότητας στον αγροτικό τομέα, όπως αυτή διαμορφώθηκε στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Αρχικά ...
  • Νεοφυής επιχειρηματικότητα 

   Ηλιάδης, Στυλιανός (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017)
   Η χρηματοπιστωτική κρίση που ξέσπασε το 2007 από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε συνδυασμό με τα μεγάλα δημοσιονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα οδήγησαν όπως ήταν αναμενόμενο την ελληνική οικονομία σε περαιτέρω ...
  • Ξένη αγορά συναλλάγματος, Forex 

   Μαστοράκης, Γιώργος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι η έρευνα κατανόηση και ανάλυση της διεθνούς αγοράς συναλλάγματος αλλιώς γνωστή και ως FOREX(FO=foreign EX=exchange).Ο λόγος που επιλέγει αυτό το θέμα για την εργασία είναι ότι είναι η ...
  • Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος 

   Ρουμελιώτης, Ευάγγελος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Τо Ξέπλυμα Χρήματος συνίσταται στη διαδικασία διоχέτευσης των εσόδων από παράνоμες δραστηριότητες στо оικоνоμικό κύκλωμα κατά τέτоιо τρόπо, ώστε να μην είναι εφικτός о πρоσδιоρισμός της πηγής τоυς. Σε όλες τις μεγάλες ...
  • Ο ανταγωνιστικός ρόλος του Franchise στην εποχή των αγορών 

   Χαϊρεδίνογλου, Μαρία (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Στις μέρες μας, με την έντονη αύξηση του ανταγωνισμού, καθώς και με τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης σε πάρα πολλούς τομείς δραστηριότητας, η επέκταση κάθε επιχείρησης είναι μια ριψοκίνδυνη απόφαση και απαιτεί σημαντικές ...
  • Ο δήμος Κορινθίων 

   Βασίλας, Βάιος; Κωνσταντογιάννης, Μιχαήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   Η εκπόνηση της παρούσας εργασίας παρέχει την ευκαιρία στον αναγνώστη να γνωρίσει τον δήμο Κορινθίων. Το κύριο θέμα της εργασίας είναι το οικονομικό επίπεδο του δήμου, όμως δεν παραλείψαμε να αναφερθούμε και στην ιστορία ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"