Now showing items 692-711 of 935

  • Σήμα- Επωνυμία - Διακριτικός τίτλος επιχείρησης 

   Παπαγεωργάκη, Χριστίνα - Ελευθερία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-21)
   Μεγάλη σημασία αποδίδουν οι επιχειρήσεις σήμερα όχι μόνο στο όνομα του προϊόντος, αλλά και στο σήμα ή τον διακριτικό τίτλο που θα έχουν προκειμένου να αναλάβουν ενεργό ρόλο στον κλάδο που δραστηριοποιούνται. Ειδικές έρευνες ...
  • Στατιστική ανάλυση μισθοδοσίας της Ελλάδας 

   Στέφα, Ευαγγελία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-05-25)
   Η εργασία αυτή έχει ως κύριο θέμα την ανάλυση μισθοδοσίας στην Ελλάδα. Σκοπός της εργασίας είναι να δείξουμε την πτώση των μισθών στην Ελλάδα πριν και μετά τα μνημόνια. Στα πρώτα κεφάλαια θα αναλύσουμε την έννοια του ...
  • Στοιχεία κόστους και κοστολόγηση προϊόντων Οικογένεια Στεργίου 

   Γιαννουκάς, Ξενοφών; Λίτσκας, Θωμάς (ΤΕΙ Πειραιά, 2012)
   Η παρούσα εργασία αφορά στα στοιχεία κόστους και στην κοστολόγηση προϊόντων, που βρίσκουν εφαρμογή στην εταιρία ΄΄Ε. & Κ. Στεργίου & ΣΙΑ Ο.Ε.΄΄. Η συγκεκριμένη επιχείρηση ανήκει στον ευρύτερο χώρο του κλάδου ειδών διατροφής ...
  • Στοιχεία της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

   Πασαλίδης, Αριστοτέλης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-11-24)
  • Στρατηγικές ανάπτυξης και καινοτομίας του κλάδου της ελληνικής τσιμεντοβιομηχανίας 

   Μακρυνόρης, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-05-25)
   Ο κλάδος των κατασκευών συρρικνώθηκε και ως εκ τούτου επέφερε σφοδρές συνέπειες σε συναφείς κλάδους που αναφέρονται επί το πλείστον στην εσωτερική αγορά, όπως η τσιμεντοβιομηχανία, η χαλυβουργία και η διέλαση αλουμινίου. ...
  • Στρατηγικές διαφήμισης τουριστικών γραφείων 

   Μαρωνίτη, Τριανταφυλλιά (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Αντικείμενο μελέτης της παρούσας πτυχιακής εργασίας θα αποτελέσει η εξέταση του κλάδου των τουριστικών γραφείων, η πορεία καθώς και οι στρατηγικές που ακολουθούν όσον αφορά το μάρκετινγκ.. Η θετική πορεία του κλάδου ...
  • Στρατηγικές επιβίωσης των ελληνικών επιχειρήσεων στην οικονομική κρίση 

   Μπακατσής, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-09-23)
   Η παρούσα εργασία αναδεικνύει όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις μέσα στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης που περνάει τα τελευταία χρόνια η ελληνική οικονομία. Παρουσιάζονται, επίσης, οι ...
  • Στρατηγική marketing και υλοποίηση της στην εταιρία LOREAL 

   Δαβέττα, Ανθή; Νικολούζου, Αλεξάνδρα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Στην εποχή που διανύουμε, οπού η κρίση έχει επηρεάσει όλους τους κλάδους της οικονομίας καθώς και τον τρόπο ζωής τον καταναλωτών, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να βρουν εκείνη την στρατηγική που θα προωθήσουν τα προϊόντα σε ...
  • Στρατηγική ανάλυση της AbbVie Φαρμακευτικής Α.Ε. 

   Δάρρα, Βικτώρια (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-11)
   Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της πτυχιακής µου εργασίας και σκοπό έχει να παρουσιάσει τη στρατηγική και την πολιτική της εταιρείας AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.. Η AbbVie είναι μία πολυεθνική βιοφαρμακευτική ...
  • Στρατηγική ανάλυση της ADMIRAL 

   Κοψιδά, Μαρία; Μήτσου, Λάζαρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10-11)
   Η Διεθνής Αθλητική ΕΠΕ (ADMIRAL) ιδρύθηκε το 1977 από τον Παναγάκο Π. και τον Μάρκογλου Κ. Η εταιρεία ξεκίνησε τα πρώτα της βήματα ιδρύοντας ένα κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα, έχει 144 καταστήματα σε Ελλάδα, Κύπρο ...
  • Στρατηγική ανάλυση της AVON 

   Κακανάκου, Νικολέττα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05-04)
   Στην παρούσα εργασία βασικό στόχο αποτελεί η στρατηγική ανάλυση του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί η Avon Products, Inc. και η πρόταση αποτελεσματικών στρατηγικών που θα μπορούσε να ακολουθήσει μακροπρόθεσμα. Η εργασία ...
  • Στρατηγική ανάλυση της Chipita International 

   Ρούσσης, Ευκλείδης; Μίλος, Σπύρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-25)
   Όλες οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε ένα ανταγωνιστικό και άκρως σύνθετο περιβάλλον το οποίο επηρεάζει την διαμόρφωση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους. Πολιτικές οικονομικές κοινωνικές και τεχνολογικές μεταβολές ...
  • Στρατηγική ανάλυση της εταιρείας "Creta Farms" 

   Μυρλίδης, Ιωάννης; Τσιαμπούλας, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-02)
   Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα της Στρατηγικής Ανάλυσης της εταιρείας Creta Farms. Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ανάλυσης S.W.O.T., καθώς επίσης και του μοντέλου των 5 δυνάμεων του M. Porter. Αρχικά, θα γίνει ...
  • Στρατηγική ανάλυση της εταιρείας "Σμυριδωρυχεία Νάξου" 

   Μανωλά, Παρασκευή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-09-24)
   Το βασικότερο θεμέλιο της επιτυχίας κάθε εγχειρήματος μίας επιχείρησης σε ένα συνεχές μεταβαλλόμενο περιβάλλον είναι η διαμόρφωση επιχειρηματικής στρατηγικής. Μέσα από την εφαρμογή της επιχειρηματικής στρατηγικής απεικονίζεται ...
  • Στρατηγική ανάλυση της εταιρείας Frigoglass 

   Καρατζά, Σταυρούλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06)
   Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας στον τομέα της Λογιστικής του τμήματος Διοίκησης και Οικονομίας του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Σκοπός της πτυχιακής αυτής ...
  • Στρατηγική ανάλυση της εταιρείας McDonald's ΑΕ. 

   Ρισβά, Χρύσα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-12-11)
   Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της Πτυχιακής μου εργασίας και έχει σκοπό την παρουσίαση της στρατηγικής ανάλυσης της εταιρείας McDonald’s. Η εργασία χωρίζεται σε τρία τμήματα. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζει γενικές ...
  • Στρατηγική ανάλυση της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 

   Ζανιά, Παρασκευή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-23)
   Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι να παρουσιάσουμε τη στρατηγική διοίκηση μιας επιχείρησης, καθώς θα εξετάσουμε και την εφαρμογή της σε μία συγκεκριμένη εταιρεία που αφορά τον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας. Θα ...
  • Στρατηγική ανάλυση της ΕΥΔΑΠ 

   Τσάνα, Σωτηρία; Σιούτη, Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-12-20)
   Η εργασία αυτή έχει ως στόχο την στρατηγική ανάλυση της εταιρείας ύδρευσης και αποχέτευσης. Αρχικά γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή για το παρελθόν και την ανασύστασή της, στην συνέχεια αναφερόμαστε γενικά στις ...
  • Στρατηγική ανάλυση του εξωτερικού και εσωτερικού εταιρικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων-περίπτωση ελληνικής επιχείρησης BIC-ΒΙΟΛΕΞ Α.Ε 

   Φωτιάδης, Θεόδωρος-Γρηγόριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-04)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο τη διερεύνηση της στρατηγικής ανάλυσης μιας επιχείρησης καθώς και την απόδοση αυτής, παραθέτοντας ως παράδειγμα την εφαρμογή της στην επιχείρηση BIC-ΒΙΟΛΕΞ Α.Ε. Για τον σκοπό αυτό ...
  • Στρατηγική ανάπτυξης της EUROBANK EFG στο διεθνή τομέα πριν την οικονομική κρίση στην Ελλάδα 

   Μαντάς, Κωνσταντίνος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Στην εργασία που θα ακολουθήσει θα παρουσιάσουμε τη στρατηγική της Eurobank EFG στον Διεθνή τομέα σε μια κρίσιμη καμπή του χρηματοπιστωτικού τομέα και της Διεθνούς Οικονομίας γενικότερα. Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"