Now showing items 523-542 of 935

  • Κοινωνική επιχειρηματικότητα 

   Κουβάτση, Αντωνία (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Τα τελευταία χρόνια, στην Ελλάδα, παρατηρείται μια ραγδαία αύξηση της Κοινωνικής Οικονομίας και των Κοινωνικών επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα, με την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης, η παρουσία των κοινωνικών επιχειρήσεων και οι ...
  • Κοινωνική και νεανική επιχειρηματικότητα 

   Κατσούδα, Δήμητρα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Σκοπός της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας με θέμα «την κοινωνική και νεανική επιχειρηματικότητα » είναι η τόσο κατανόηση των εννοιών και η παρουσίασης της τάσης αυτών των νέων μορφών επιχειρηματικότητας, σε εθνικό αλλά ...
  • Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων 

   Παλλάς, Βασίλειος; Κολιτσόπουλος, Απόστολος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η παρούσα μελέτη πρόκειται να ασχοληθεί με το θέμα της κοστολόγησης και θα ολοκληρωθεί μέσα από έξι κεφάλαια, όπου πιο αναλυτικά, στο πρώτο θα οριστούν οι βασικές έννοιες της κοστολόγησης και οι βασικές κατηγορίες κόστους. ...
  • Κοστολόγηση γραφικών τεχνών 

   Λογοθέτη, Ιουλία - Ευθυμία; Μανιάτη, Μαρία (ΤΕΙ Πειραιά, 2012)
   Η κοστολόγηση εστιάζει στο σύνολο των ενεργειών που πραγματοποιούνται στα πλαίσια μιας οικονομικής μονάδας με σκοπό τη συγκέντρωση, κατάταξη, καταγραφή και επιμερισμό των δαπανών της επιχείρησης ώστε να προσδιοριστεί ...
  • Κοστολόγηση μονάδων υγείας 

   Κάλφα, Μαρίνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09-20)
   Η παρούσα πτυχιακή έχει ως θέμα την κοστολόγηση Μονάδων Υγείας και την παρουσίαση των λογιστικών συστημάτων που ακολουθούν. Αναλυτικότερα, γίνεται μια αναφορά στους όρους του κόστους, της κοστολόγησης και στο σκοπό της ...
  • Κρατικές ενισχύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

   Αθανασίου, Σταύρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-12-12)
  • Κρίση στη ναυτιλία και δείκτες ναυλαγοράς 

   Μπαρμπαλιά, Έλλη - Νεκταρία (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
  • Κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών 

   Σπηλιωτόπουλος, Παναγιώτης; Λιάκος, Άρτης (ΤΕΙ Πειραιά, 2013-03)
  • Ληξιπρόθεσμες οφειλές 

   Ατσόνιος, Άγγελος (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
  • Λογιστής στο διαδίκτυο 

   Χούμος, Μάριος Γουλιέλμος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η συνεχής εξέλιξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης έχει προσφέρει δυνατότητες χρήσης του διαδικτύου στις καθημερινές δραστηριότητες του λογιστή. Παρόλα αυτά, λόγω του μεγάλου κατακερματισμού των εργασιών, όπως λογιστικών, ...
  • Λογιστικά πληροφοριακά συστήματα και η συμβολή τους στη λογιστική διαχείριση των επιχειρήσεων 

   Παπαδημητρίου, Χαρίλαος; Χατζηαποστόλου, Ορφέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05-04)
   Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η εξέλιξη της λογιστικής συγκριτικά με το παρελθόν καθώς και την επιρροή που δέχτηκε από την τεχνολογία, ιδίως από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τα συναφή υπολογιστικά προγράμματα, με ...
  • Λογιστικές απάτες και τρόποι αντιμετώπισής τους 

   Καφτάνης, Βαγγέλης; Κατσαρός, Κωνσταντίνος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Στην εποχή της οικονομικής κρίσης και της κρίσης αξιών, καλπάζουν φαινόμενα λογιστικών απατών και φοροδιαφυγής, για την κερδοφορία της κάθε επιχείρησης και των μελών της. Τα οικονομικά και λογιστικά σκάνδαλα που συνέβησαν ...
  • Λογιστικές απάτες και τρόποι αντιμετώπισης 

   Αντωνόπουλος, Ευάγγελος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Στην παρούσα εργασία θα γίνει αναφορά όπως αυτή εμφανίζετε μέσα από την βιβλιογραφία, στην έννοια της λογιστικής απάτης (ή παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων), φαινόμενο που μας απασχολεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. ...
  • Λογιστικές εργασίες τέλους χρήσης 

   Κουβαράκης, Ευτύχιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στις εργασίες που γίνονται από κάθε λογιστή στο τέλος της κάθε διαχειριστικής περιόδου. Με τη φράση εργασίες τέλους χρήσης εννοούμε ένα σύνολο λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών μέσα από ...
  • Λογιστική & λογιστική ηθική 

   Μπίλας, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-04)
   Στην εργασία που ακολουθεί θα γίνει εκτενής αναφορά στη Λογιστική Επιστήμη καθώς και στη δεοντολογία και ηθική που διέπουν το λογιστικό επάγγελμα. Παρουσιάζονται ο ρόλος, τα χαρακτηριστικά και η σπουδαιότητα του λογιστικού ...
  • Λογιστική oργάνωση ΠΑΕ Ατρόμητος 

   Κούτσικος, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-07-02)
   Αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη των οικονομικών καταστάσεων της ΠΑΕ Ατρόμητος για την περίοδο 2012 – 2016, μέσω της χρήσης αριθμοδεικτών που κάλυπταν κάθε πτυχή λειτουργίας της, όπως είναι η ρευστότητα, ...
  • Λογιστική ανάλυση της επιχείρησης 

   Λαγουβάρδος, Γεώργιος; Λαγουβάρδου, Ιωάννα (ΤΕΙ Πειραιά, 2012-05)
  • Λογιστική και μάρκετινγκ επιχείρησης βιολογικών προϊόντων (Κορρές) 

   Αρκουμάνη, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-14)
   Στην εργασία μου παραθέτω εξ΄ αρχής τι εννοούμε με τον όρο βιολογικά προϊόντα και τα οφέλη τους , την πορεία τους στην ελληνική και όχι μόνο αγορά καθώς και τα εμπόδια εξάπλωσης τους στο αγοραστικό κοινό.Στη συνέχεια ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"