Now showing items 25-44 of 46

  • Στρατηγική ανάλυση της AbbVie Φαρμακευτικής Α.Ε. 

   Δάρρα, Βικτώρια (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-11)
   Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της πτυχιακής µου εργασίας και σκοπό έχει να παρουσιάσει τη στρατηγική και την πολιτική της εταιρείας AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.. Η AbbVie είναι μία πολυεθνική βιοφαρμακευτική ...
  • Στρατηγική ανάλυση της ADMIRAL 

   Κοψιδά, Μαρία; Μήτσου, Λάζαρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10-11)
   Η Διεθνής Αθλητική ΕΠΕ (ADMIRAL) ιδρύθηκε το 1977 από τον Παναγάκο Π. και τον Μάρκογλου Κ. Η εταιρεία ξεκίνησε τα πρώτα της βήματα ιδρύοντας ένα κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα, έχει 144 καταστήματα σε Ελλάδα, Κύπρο ...
  • Στρατηγική ανάλυση της AVON 

   Κακανάκου, Νικολέττα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05-04)
   Στην παρούσα εργασία βασικό στόχο αποτελεί η στρατηγική ανάλυση του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί η Avon Products, Inc. και η πρόταση αποτελεσματικών στρατηγικών που θα μπορούσε να ακολουθήσει μακροπρόθεσμα. Η εργασία ...
  • Στρατηγική ανάλυση της Chipita International 

   Ρούσσης, Ευκλείδης; Μίλος, Σπύρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-25)
   Όλες οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε ένα ανταγωνιστικό και άκρως σύνθετο περιβάλλον το οποίο επηρεάζει την διαμόρφωση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους. Πολιτικές οικονομικές κοινωνικές και τεχνολογικές μεταβολές ...
  • Στρατηγική ανάλυση της εταιρείας "Creta Farms" 

   Μυρλίδης, Ιωάννης; Τσιαμπούλας, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-02)
   Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα της Στρατηγικής Ανάλυσης της εταιρείας Creta Farms. Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ανάλυσης S.W.O.T., καθώς επίσης και του μοντέλου των 5 δυνάμεων του M. Porter. Αρχικά, θα γίνει ...
  • Στρατηγική ανάλυση της εταιρείας "Σμυριδωρυχεία Νάξου" 

   Μανωλά, Παρασκευή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-09-24)
   Το βασικότερο θεμέλιο της επιτυχίας κάθε εγχειρήματος μίας επιχείρησης σε ένα συνεχές μεταβαλλόμενο περιβάλλον είναι η διαμόρφωση επιχειρηματικής στρατηγικής. Μέσα από την εφαρμογή της επιχειρηματικής στρατηγικής απεικονίζεται ...
  • Στρατηγική ανάλυση της εταιρείας Frigoglass 

   Καρατζά, Σταυρούλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06)
   Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας στον τομέα της Λογιστικής του τμήματος Διοίκησης και Οικονομίας του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Σκοπός της πτυχιακής αυτής ...
  • Στρατηγική ανάλυση της εταιρείας McDonald's ΑΕ. 

   Ρισβά, Χρύσα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-12-11)
   Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της Πτυχιακής μου εργασίας και έχει σκοπό την παρουσίαση της στρατηγικής ανάλυσης της εταιρείας McDonald’s. Η εργασία χωρίζεται σε τρία τμήματα. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζει γενικές ...
  • Στρατηγική ανάλυση της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 

   Ζανιά, Παρασκευή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-23)
   Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι να παρουσιάσουμε τη στρατηγική διοίκηση μιας επιχείρησης, καθώς θα εξετάσουμε και την εφαρμογή της σε μία συγκεκριμένη εταιρεία που αφορά τον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας. Θα ...
  • Στρατηγική ανάλυση της ΕΥΔΑΠ 

   Τσάνα, Σωτηρία; Σιούτη, Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-12-20)
   Η εργασία αυτή έχει ως στόχο την στρατηγική ανάλυση της εταιρείας ύδρευσης και αποχέτευσης. Αρχικά γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή για το παρελθόν και την ανασύστασή της, στην συνέχεια αναφερόμαστε γενικά στις ...
  • Στρατηγική ανάλυση του εξωτερικού και εσωτερικού εταιρικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων-περίπτωση ελληνικής επιχείρησης BIC-ΒΙΟΛΕΞ Α.Ε 

   Φωτιάδης, Θεόδωρος-Γρηγόριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-04)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο τη διερεύνηση της στρατηγικής ανάλυσης μιας επιχείρησης καθώς και την απόδοση αυτής, παραθέτοντας ως παράδειγμα την εφαρμογή της στην επιχείρηση BIC-ΒΙΟΛΕΞ Α.Ε. Για τον σκοπό αυτό ...
  • Στρατηγική της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος 

   Φιλίππου - Ψυχογυιός, Νικόλαος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχεις ως βασικό στόχο την ανάλυση της στρατηγικής πάνω στην οποία βασίζεται και πορεύεται η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γενικότερα αλλά και σε περιόδους οικονομικής κρίσης όπως αυτή που βιώνει η ...
  • Στρατηγική της εταιρείας INTERAMERICAN 

   Φαφούτη, Αικατερίνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-02)
   Η πορεία που έχει κι ακολουθεί μια επιχείρηση είναι κάτι το οποίο στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στα χαρακτηριστικά που έχουν οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρει. Για να μπορέσει όμως μια επιχείρηση να λειτουργήσει είναι ...
  • Στρατηγική των ομίλων υγείας στην Ελλάδα.Μελέτες περιπτώσεων:Υγεία & Ιατρικό Αθηνών 

   Κανακάρη, Ευγενία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02-02)
   Ο Ιδιωτικός Τομέας Υγείας είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός κλάδος για την ελληνική οικονομία, με κερδοφορία και προοπτικές ανάπτυξης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ωστόσο, η οικονομική ύφεση των τελευταίων ετών σε ...
  • Συγκριτική έρευνα ικανοποίησης προσωπικού σε αθηναϊκή εφημερίδα, περίπτωση Ελεύθερου Τύπου 

   Χρονοπούλου, Μυρτώ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05-23)
   Η μέτρηση της εργασιακής ικανοποίησης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Η εργασιακή ικανοποίηση συνδέεται με την απόδοση του εργαζομένου καθώς συμβάλλει στην ...
  • Σχέσεις εργασίας και ομαδικές απολύσεις 

   Παϊκόπουλος, Θεόδωρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05)
   Οι εργασιακές σχέσεις όπως εξαρτημένη εργασία, τα είδη απασχόλησης, τα ωράρια εργασίας, οι αποδοχές, οι αργιες, οι άδειες, οι απολύσεις και οι ομαδικές απολύσεις και που έχουν πεδίο εφαρμογής, ποια η διαδικασία ομαδικών ...
  • Τα έσοδα και τα έξοδα μιας χρονιάς από μια επιχείρηση. Μελέτη περίπτωσης Praktiker 

   Σούχλας, Αλέξανδρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-27)
   Η εν λόγω εργασία συντάθηκε στα πλαίσια της χρηματοοικονομικής κατάστασης μιας επιχείρησης και συγκεκριμένα για τα έσοδα τα έξοδα του παραρτήματος της Praktiker στην χώρα μας. Η εταιρεία Praktiker είναι μια από τις μεγαλύτερες ...
  • Το επάγγελμα του λογιστή-φοροτεχνικού στην Ελλάδα 

   Μίαρη, Ελένη-Χριστοδούλη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-01-14)
   Τα τελευταία χρόνια οι ποικίλες αλλαγές, οι οποίες έχουν σημειωθεί σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας μας, έχουν μεταβάλει τον τρόπο σχεδιασμού και λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας. Αρκετές από αυτές τις ...
  • Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος 

   Παλούμπης, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-13)
   Η παρούσα εργασία έχει ως κύριο θέμα την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες φαινόμενο που συχνά εμφανίζεται με την ονομασία ως ξέπλυμα χρήματος. Όλο και περισσότερα χρήματα προέρχονται από εγκληματικές ...
  • Το παρεμπόριο στους κλάδους των καυσίμων και του καπνού στην Ελλάδα 

   Νότου, Κωνσταντίνα; Δαραμάρα, Αθηνά (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-11)
   Σε αυτή την εργασία γίνετε προσπάθεια προσέγγισης των θεμάτων της παραοικονομίας, της φοροδιαφυγής, του παραεμπορίου και του λαθρεμπορίου σε γενικό επίπεδο εστιάζοντας πιο αναλυτικά στο λαθρεμπόριο καυσίμων και τσιγάρων. ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"