Το Ιδρυματικό Αποθετήριο είναι μια ψηφιακή υπηρεσία που συγκεντρώνει, τεκμηριώνει και προβάλλει την επιστημονική παραγωγή του Ιδρύματος. Τα αποθετήρια αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την διατήρηση του κληροδοτήματος ενός οργανισμού, καθώς διευκολύνουν την ψηφιακή διατήρηση και την ακαδημαϊκή επικοινωνία.

Επιλέξτε κοινότητα για να πλοηγηθείτε στις συλλογές της.

Πτυχιακές Εργασίες
 • Νευρωνικά δίκτυα και εφαρμογή τους στην αναγνώριση χαρακτήρων 

  Μαλανδράκης, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05-17)
  Η παρούσα πτυχιακή καταπιάνεται με τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. Αφότου παρουσιαστούν οι θεμελιώδεις τους έννοιες, οι αρχιτεκτονικές τους, καθώς και οι πιο γνωστές μέθοδοι εκπαίδευσής τους, υλοποιείται σε matlab εφαρμογή ...
 • Ασφάλεια και εφαρμογές cloud computing 

  Τσεσμελής, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05-07)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία ¨Ασφάλεια και εφαρμογές του Cloud Computing¨ εκπονήθηκε βάση του προγράμματος σπουδών του τμήματος μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του πανεπιστήμιου Πειραιά Τ.Τ.. Επιλέγοντας την ...
 • Θαλάσσια συστήματα ελέγχου πρόωσης και κίνησης πλοίων και δομών ωκεανών 

  Ζαχαρόπουλος, Βασίλειος
  Παρουσιάζω τα συστήματα ελέγχου θαλάσσης, τα συστήματα ελέγχου προώθησης, περιγράφω την ηλεκτρική προώθηση και τον όρο DP πλοία.
 • Σύστημα αναγνώρισης και κατάταξης χρωμάτων 

  Μεμέτ, Μουράτ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05-24)
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι μελέτη αλλά και η υλοποίηση ενός συστήματος το οποίο θα λαμβάνει εικόνες αντικειμένων, θα τις αναλύει και θα τις κατατάσσει κατάλληλα, ώστε να είναι δυνατή η εκφώνηση του σχετικού ...
 • Η ιστορική εξέλιξη των τεχνολογιών ραδιοφώνου και τηλεόρασης - επισκόπηση και οπτικοποίηση 

  Παράι, Ράινερ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05-24)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρονται οι τεχνολογίες μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών σημάτων, ο τρόπος μετάδοσης τους, καθώς επίσης και η εξέλιξη της μετάδοσης τις τελευταίες δεκαετίες. Συγκεκριμένα γίνεται ιστορική ανάδρομη ...

Προβολή περισσότερων


Βιβλιοθήκη A.E.I. Πειραιά Τ.Τ.
Επικοινωνήστε μαζί μας
Αποστολή Σχολίων
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"