Αποτελέσματα 1-20 από 4381

  • Σχεδίαση και κατασκευή ανελκυστήρα με αντίβαρο με Arduino 

   Γεωργαντάς, Φίλιππος; Περλιάνης, Άγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-11-19)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την σχεδίαση και κατασκευή μοντέλου ανελκυστήρα με αντίβαρο και αυτοματισμό σε Arduino. Οι ανελκυστήρες και τα ανυψωτικά μηχανήματα υπάρχουν από τα αρχαία χρόνια σε πολλούς πολιτισμούς ...
  • Ηλεκτρονική μάθηση 

   Παναγιωτοπούλου, Αικατερίνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-09)
  • Σχεδίαση με το σύστημα Inventor σειράς ενδοπροθέσεων 

   Κολεντίνης, Βασίλειος; Στεφανόπουλος, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-10-29)
   Οι Ενδοπροθέσεις είναι τεχνητά κατασκευασμένα στοιχεία τα οποία αντικαθιστούν τις φυσικές αρθρώσεις των οστών του ανθρώπινου σώματος. Κατασκευάζονται κυρίως από κράματα ανθεκτικών και παράλληλα ανενεργών υλικών. Οι ...
  • Κατασκευή και διαστασιολόγηση ηλεκτρικής μηχανής 

   Μαύρος, Αλέξανδρος; Βατικιώτης, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-09-20)
  • Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενοποίησης 

   Βιδιαδάκης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-10)
   Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των καθηκόντων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Αρχικά, πραγματοποιείται μία ιστορική αναδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής ...
  • Η χρήση των ρομπότ στην θεραπεία του αυτισμού 

   Παπαδόπουλος, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-11-08)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σκοπό την μελέτη της χρήσης διάφορων ρομπότ για την θεραπεία και πρόγνωση του αυτισμού. Τα τελευταία χρόνια γίνονται διάφορες έρευνες για το εάν και πώς τα ρομπότ θα μπορούσαν να βοηθήσουν ...
  • Μοντελοποίηση φυσικών συστημάτων με την χρήση του Simscape 

   Κάπαϊ, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-11-12)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο την επεξήγηση της λειτουργίας του προγράμματος Simscape. Το Simscape είναι ένα πρόγραμμα για την μοντελοποίηση και την προσομοίωση δυναμικών και multi-domain φυσικών συστημάτων μέσα ...
  • Κατασκευή διαδικτυακού ιστότοπου παιχνιδιών 

   Μπογιατζάρας, Λάζαρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-11)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως θέμα τη σχεδίαση και υλοποίηση ενός διαδικτυακού ιστότοπου ο οποίος περιέχει βιντεοπαιχνίδια. Αρχικά γίνεται μια ιστορική αναδρομή πάνω στην έννοια του βιντεοπαιχνιδιού και ειδικότερα των ...
  • Εφαρμογές πλοήγησης σε ρομποτικά συστήματα 

   Αλέπης, Αναστάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-11-08)
   Ο σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η δημιουργία αλγόριθμού, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την πλοήγηση ενός ρομποτικού συστήματος μέσα σε ένα άγνωστο περιβάλλον. Για τον σχεδιασμό του αλγορίθμου χρησιμοποιήθηκε το ...
  • Ανάπτυξη νευρωνικών δικτύων με χρήση μεθόδων εξελικτικής υπολογιστικής. Εφαρμογή στην ταξινόμηση βιοϊατρικών σημάτων 

   Κατράδη, Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-11-07)
   Σε αυτή τη διπλωματική εργασία επιχειρείται η δημιουργία ενός συνδυασμού γενετικού αλγορίθμου μαζί με τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. Η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε, εφαρμόσθηκε στην ανάλυση και των διαχωρισμό των διαφορετικών ...
  • Διερεύνηση της κόπωσης των ναυτικών στην ελληνική ακτοπλοΐα 

   Φράγκου, Ιωάννα- Άννα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2018-10)
   Η Ελλάδα είναι μια νησιωτική χώρα με παράδοση στην ναυτική τέχνη από την αρχαιότητα. Από τότε ως και τις μέρες μας σκοπός είναι τα ταξίδια να γίνονται με ασφάλεια. Η ασφάλεια αυτή ωστόσο διακυβεύεται από διάφορους παράγοντες, ...
  • Κατασκευή κατοικίας με χρήση τρισδιάστατου εκτυπωτή και οικονομοτεχνική σύγκριση με συμβατή κατοικία 

   Πασά, Ηλίας; Εμίν Χουσείν, Σουνάι (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-10-23)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία σκοπεύει να δείξει την κατασκευή κατοικίας με 3D εκτυπωτή και την οικονομετρική σύγκριση με συμβατή κατοικία. Περιγράφει, την ακολουθία της τρισδιάστατης εκτύπωσης από τη σύλληψη της ιδέας και ...
  • Τηλεκατευθυνόμενο αμαξίδιο με ασύρματο έλεγχο στο χέρι 

   Σιμόπουλος, Συμεών; Σπυρούλιας, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-11-08)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως θέμα της την κατασκευή και την θεωρητική περιγραφή ενός τηλεκατευθυνόμενου αμαξιδίου, το οποίο δέχεται εντολές για την κίνηση του με απομακρυσμένο έλεγχο. Βασιζόμενοι στη βιβλιογραφική ...
  • Έρευνα έξυπνων μετρητών στο λιμάνι του Πειραιά 

   Παπαδόπουλος, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2018-10)
   Ο σκοπός αυτής της εργασίας αφορά την Έρευνα και Εγκατάσταση έξυπνων μετρητών στο λιμάνι του Πειραιά. Η μεθοδολογία της έρευνας θα στηριχθεί κυρίως σε δευτερογενή δεδομένα όσο αφορά το θεωρητικό κομμάτι και την μελέτη ενώ ...
  • Εξ αποστάσεως έλεγχος παχυμετρήσεων και συγκολλήσεων με τη μέθοδο των υπερήχων 

   Μαρούγκας, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2018-10)
   Η παχυμέτρηση με υπερήχους είναι η πλέον διαδεδομένη και συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος για την αποτίμηση της μείωσης πάχους λόγω διάβρωσης στη βιομηχανία. Στην παρούσα διατριβή γίνεται σύντομη παρουσίαση του μη καταστροφικού ...
  • Μελέτη Η/Μ διαταραχών κινητής τηλεφωνίας 

   Αργυρού, Νικοκλής; Abdelsayed, Ahmed Marei Abdelrehim (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-11-08)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία θα μελετηθούν οι διαταραχές Η/Μ πεδίου κινητής τηλεφωνίας υπό διαφορετικές συνθήκες κλήσης και απόστασης από τον εκπομπό Θα μελετηθεί η επίδραση της τεχνολογίας του κινητού, του παρόχου και της ...
  • Περιβαλλοντική αξιολόγηση κινδύνου λιμένων βασική μελέτη: λιμένας Περάματος 

   Λαγουδάκη, Δανάη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2018-10)
   Μεγάλο μέρος της ευημερίας του κόσμου σήμερα έχει παραχθεί ή διευκολυνθεί από τους θαλάσσιους λιμένες και τις συναφείς δραστηριότητες τους. Τις τελευταίες δεκαετίες, τα λιμάνια αυξήθηκαν μαζί με την αναδυόμενη παγκόσμια ...
  • Πρόωση πλοίων και πράσινη ναυτιλία 

   Τσικούρας, Μάριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2018-10)
   Στην διπλωματική αυτή εργασία, κάνοντας αρχικά μια ιστορική αναδρομή , θα προσπαθήσουμε να δείξουμε στον αναγνώστη τα πρώτα βήματα της ναυσιπλοΐας , έχοντας ως σκοπό την κατανόηση της σημαντικότητάς της. Ύστερα στο επόμενο ...
  • Τεχνοοικονομική ανάλυση SCRUBBERS 

   Μπακατσέλος, Θρασύβουλος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2018-10)
   Αυτή η διατριβή στοχεύει να βοηθήσει τους πλοιοκτήτες να κατανοήσουν τους διαφορετικούς τύπους των καυσίμων μεταξύ των τριών εναλλακτικών επιλογών που αναφέρθηκαν προηγουμένως, με έμφαση στη χρήση HFO με scrubbers όταν ...
  • Αντιεκρηκτικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πλοίων 

   Μαρούγκας, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2018-10)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται μια αναφορά στις αντιεκρηκτικές εγκαταστάσεις πλοίων, την διαβάθμιση των εκρηκτικών περιοχών σύμφωνα με τους Διεθνής Κανονισμούς όπως το IEC και τις κατευθυντήριες οδηγίες και τους ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"