Αποτελέσματα 1-20 από 4487

  • Σύγκριση τρόπων διεξαγωγής των διοικητικών λειτουργιών σε μια ατομική και μία πολυεθνική επιχείρηση 

   Πιτσικάλης, Ζαχαρίας; Γεωργιάδης, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05)
   Οι βασικές διοικητικές λειτουργίες που λίγο πολύ υπάρχουν σε όλα τα είδη επιχειρήσεων είναι οι εξής: ο Προγραμματισμός (Planning), η Οργάνωση (Organizing), η Διεύθυνση (Directing) και ο Έλεγχος (Controlling). Σε μία ατομική ...
  • Εφαρμογές μηχανικής όρασης 

   Καζαντζής, Παύλος; Βαμβακούσης, Μιχαήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-01)
   Οι εφαρμογές μηχανικής όρασης τα τελευταία χρόνια έχουν εξελιχθεί σε μεγάλο βαθμό με αποτέλεσμα να κατατάσσονται στο επίκεντρο των περισσοτέρων εφαρμογών και σύγχρονων αναγκών του ανθρώπου. Από την εξέλιξη των Συστημάτων ...
  • Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τη χρήση αριθμοδεικτών 

   Χοτζάρα, Τζούλιο (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019)
   Η εργασία αυτή γράφτηκε με σκοπό να δείξει τη χρησιμότητα της ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ειδικότερα με τη χρήση αριθμοδεικτών. Οι δύο εταιρείες που αναλύονται παρακάτω είναι δύο κολοσσοί και πρόκειται για ...
  • Ανάλυση χρηματοοικονοικών καταστάσεων της ΑΓΕΤ Ηρακλής 

   Bogicevic, Jelena (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-01-23)
   Η εργασία αυτή δημιουργήθηκε στα πλαίσια των σπουδών μου στο τμήμα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και ως σκοπό έχει την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τσιμεντοβιομηχανίας ...
  • Ανάλυση λειτουργίας και συντήρησης ηλεκτρονικών ισχύος στους συρμούς του μετρό 

   Σαρασίτης, Θεόδωρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-01)
   Στη συγκεκριμένη εργασία, αρχικά ο αναγνώστης λαμβάνει μία γενική εικόνα για τα συστήματα έλξης γενικότερα και ειδικότερα τα συστήματα των σύγχρονων σιδηροδρομικών εφαρμογών. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται στοιχεία του δικτύου ...
  • Έξυπνα κτίρια και συστήματα διαχείρισης τους 

   Σπηλιόπουλος, Κωνσταντίνος; Σκαντζής, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-12-21)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται το πρόβλημα της ορθής προτυποποίησης των έξυπνων κτιρίων, που συνιστούν σημαντικό δομικό στοιχείων των έξυπνων και βιώσιμων πόλεων. Σκοπό έχει να αναλύσει και να συγκρίνει τα διεθνή ...
  • Πλατφόρμα υπηρεσιών έξυπνης πόλης για τον εντοπισμό,την ανίχνευση και την καταμέτρηση ατόμων 

   Εμμανουήλ, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-02-08)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανίχνευση της κίνησης των ανθρώπων σε πραγματικό χρόνο και τις πολύτιμες πληροφορίες που μπορούν να συλλεχθούν μέσα από αυτή την διαδικασία. Η ροή των ανθρώπων σε μία ...
  • Ασύρματη κίνηση ρομποτικού βραχίονα με την κίνηση χεριού 

   Κουντούρης, Βατίστας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-09)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία συντάχθηκε με σκοπό να αναλυθεί η ασύρματη κίνηση του ρομποτικού βραχίονα, με έλεγχο από τις κινήσεις του αριστερού χεριού. Εν συντομία ανάλογα από τις κινήσεις που εκτελεί το χέρι, πραγματοποίει ...
  • Ελληνικές τράπεζες σε περίοδο κρίσης 

   Πατέλος, Αθανάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-01-16)
   Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα τις ελληνικές τράπεζες και ειδικότερα την εν γένει λειτουργιά τους στην περίοδο της οικονομικής κρίσης καθώς και πως οφείλουν να προσπεράσουν τον σκόπελο της ύφεσης κυρίως μέσω του Μάρκετινγκ. ...
  • Μελέτη και κατασκευή διάταξης ομαλής εκκίνησης και πέδησης τριφασικού ασύγχρονου κινητήρα μέσω ηλεκτρονικού ομαλού εκκινητή 

   Παναγιώτου, Παντελής; Σούρμπης, Δημοσθένης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-01-24)
   Η παρούσα πτυχιακή έχει ως στόχο να παρουσιάσει τους τριφασικούς ασύγχρονους κινητήρες (λειτουργία, εκκίνηση – πέδηση, έλεγχος στροφών) ενώ εστιάζει στην λειτουργία των ομαλών ηλεκτρονικών εκκινητών, οι οποίοι και αποτελούν ...
  • Αυτόνομος IoT μετεωρολογικός σταθμός 

   Βαλσαμάκης, Κωνσταντίνος; Νικολιδάκης, Στυλιανός (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-12-13)
   Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η μέτρηση και η καταγραφή των καιρικών συνθηκών καθώς και η πρόβλεψη των καιρικών φαινομένων ενός μικροκλίματος. Αρχικά με τη χρήση αισθητήρων μετράται υγρασία, θερμοκρασία, ατμοσφαιρική ...
  • Συστήματα διαχείρισης και ελέγχου παραγωγής πακετοποίησης 

   Διόγος, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-02)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την περιγραφή των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου παραγωγής, τα μέσα, τους τρόπους, τις δομές, τις λειτουργίες και τα οφέλη που πλαισιώνουν τα συστήματα αυτά σε μια βιομηχανική ...
  • Έξυπνο νοσοκομείο 

   Oικονόμου, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-01)
   Η παρούσα εργασία, μέσα από τη μελέτη βιβλιογραφικών αναφορών, αναλύει τους τεχνολογικούς εξοπλισμούς που χρησιμοποιούνται σε κτήρια υγείας, στα οποία εργάζεται και εξυπηρετείται μεγάλος αριθμός ατόμων καθημερινά, με ...
  • Παρακολούθηση λειτουργιών αυτοκινήτου με χρήση bluetooth και εφαρμογής android 

   Αλεξόπουλος, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-01-28)
   Το παρόν αποτελεί το θεωρητικό πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνεται η πτυχιακή εργασία σχετικά με την ανάπτυξη και χρήση bluetooth, OBD2-ELM327, arduino και εφαρμογές για κινητά και tablets, ώστε να μπορούν να ελέγχονται κάποιες, ...
  • Σχεδίαση και ανάπτυξη smartphone εφαρμογών με σύγχρονες τεχνολογίες σε android studio 

   Θεοδώρου, Αλέξανδρος; Σταύρου, Βιολέττα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-02-07)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη μιας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούν το λογισμικό Android της Google. Η επιλογή του θέματος έγινε σύμφωνα με το γεγονός ότι στη σύγχρονη εποχή ...
  • Επιπτώσεις των capital controls στην Ελλάδα 

   Κρεμμύδας, Κυρίακος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-01-17)
   Αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των επιπτώσεων, που είχαν η επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων ή capital controls στον τραπεζικό κλάδο από το 2015, όπου επιβλήθηκαν μέχρι και σήμερα.
  • Μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων 

   Γζουντέλλης, Οδυσσέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-02-07)
   Οι περισσότεροι από εμάς σκεφτόμαστε τους υπολογιστές ως lap-top, PCs. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές περισσότερες μικρές συσκευές υπολογισμού σε λειτουργία, όλες γύρω από μας. Κάθε μία από αυτές τις συσκευές μπορεί να θεωρηθεί ...
  • Έξυπνο σπίτι στο σύννεφο 

   Μελέτης, Χρήστος; Αγκοπιάν, Εμμανουήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-02-05)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη συστήματος ελέγχου οικιακών συσκευών. Σε αυτό το πεδίο έχουν αναπτυχθεί ιστορικά αρκετά συστήματα, κάθε ένα από τα οποία έχει ορισμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. ...
  • Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. 

   Καραντής, Σπυρίδων (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-01)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία, έχει ως αντικείμενο την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της φαρμακευτικής βιομηχανίας ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. Με την χρήση των αριθμοδεικτών θα αναλύσουμε τις οικονομικές καταστάσεις της ΒΙΑΝΕΞ ...
  • Έρευνα και προσέγγιση της κινέζικης αγοράς για την ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα 

   Σταυρόπουλος, Ευάγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-02-06)
   Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να αποτελέσει ένα ωφέλιμο και εύχρηστο εργαλείο ανάλυσης της πορείας της κινέζικης αγοράς ως προς την ανάπτυξη της στον τουρισμό της Ελλάδας, επιχειρώντας να συμβάλει στην καλύτερη ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"