Now showing items 1-20 of 5076

  • 3D Εκτύπωση. Άρση γεωμετρικών περιορισμών. Η νέα βιομηχανική επανάσταση στη δημιουργία εξαρτημάτων 

   Τυρλή, Καλλιρρόη; Καράμπαλης, Ανδρέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-09)
   Η πτυχιακή αυτή έχει σαν στόχο την συναρμολόγηση ενός 3D εκτυπωτή καρτεσιανής γεωμετρίας προκειμένου να γίνουν δοκιμές πάνω στην επεξεργασία των βασικών υλικών. Έγινε παρουσίαση προγράμματος διαχείρισης αρχείων για 3D ...
  • 49ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας 

   Τσιβόλας, Βασίλειος Χρ. (ΤΕΙ Πειραιά, 2008)
  • A framework for achieving an effective problem – solving and decision – making system 

   Kapriniotis, Argiris (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2007-06)
   The initial and fundamental intention of this study is to highlight with specific details the difficulties that every project manager face during the decision making and problem solving processes. More specifically this ...
  • Aerodynamic analysis of Rotor 37 using CFD 

   Γεωργακοπούλου, Ζωή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10)
   Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι η αεροδυναμική ανάλυση της γεωμετρίας του ρότορα 37 όπως αναπτυχθηκε από τη NASA. Αυτή η γεωμετρία αποτελεί μια εκτενώς μελετημένη περίπτωση γεωμετρίας συμπιεστή, για αυτό το λόγο και ...
  • Analyzing the SaaS of e-Commerce platforms market 

   Δωρής, Στυλιανός (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-01)
   Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών πολλά έχουν αλλάξει γύρω μας. Επειδή το πολλά όμως είναι μια πολύ αφηρημένη έννοια, θα επικεντρωθώ στην τεχνολογία και κατά πόσο αυτή έχει επηρεάσει την καθημερινότητά μας. Μέχρι ...
  • Athens International Airport: the impact of the economic crisis on traffic and the way to recovery - a data analytics study 

   Κατσέλη, Σοφία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-03)
   2008’s global recession provoked harsh stagnation or declination on the operation and traffic of European airports as a result of the crisis in the airlines industry. This thesis discusses the impact of the economic crisis ...
  • Augmented reality: incident recording application 

   Τζιταμίδης, Αλέξανδρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01)
   In the scope of this thesis, Extended Reality technologies are researched and studied upon, as well as any software and hardware packages that are supported by each technology. The aim is to make an Augmented Reality ...
  • Aνάλυση της ασφάλειας στις υποδομές του νέφους από την σκοπιά του τελικού χρήστη και του παρόχου υπηρεσιών 

   Γκιώνης, Αργύριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   Στην σύγχρονη εποχή, η πληροφορία και ο εξοπλισμός πληροφορικής αποτελούν περιουσιακό στοιχείο για τον κάθε οργανισμό και χρήζουν προστασίας. Το αντικείμενο που διαπραγματεύεται η εργασία, είναι το θέμα που αφορά την ...
  • Aξιολόγηση προγράμματος Erasmus+ του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. 

   Τελεκφάλβι, Γκαμπριέλα; Ουκπέμπορ, Σοφία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-07-12)
   Το θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας αφορά στη μελέτη της ικανοποίησης των εισερχόμενων φοιτητών Erasmus+ όσον αφορά το Γραφείο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, τις εγκαταστάσεις του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ...
  • Aποκατάσταση και επανάχρηση του «Μακαρονοποιείου» στη Ναύπακτο 

   Κατσούλη, Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-04-12)
   Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΤΟΥ ΜΑΚΑΡΟΝΟΠΟΙΕΙΟΥ ΣΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟ», που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων» του ...
  • Banks and liquidity 

   Patmanidis, Dimitrios S. (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2009-06)
   Today the companies worldwide face the difficulties from the global financial crisis. Many famous organizations from all the business fields collapse due to the lack of liquid assets. After the bankruptcy of Lehman Brothers ...
  • Bitcoin 

   Σαμπατακάκη, Σταματούλα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Το Bitcoin είναι πιθανώς η μεγαλύτερη αλλαγή στο χρηματοοικονομικό σύστημα εδώ και έναν αιώνα. Μεγαλύτερη, ενδεχομένως και από την πρώτη εμφάνιση των πιστωτικών καρτών. Το Bitcoin είναι θα λέγαμε ένα εξελικτικό άλμα μπροστά ...
  • Blockchain challenges in maritime industry: an empirical investigation of the willingness and the main drivers of adoption from the hellenic shipping industry 

   Καπνίσης, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2020-05)
   Shipping is one of the most traditional industries in the world and despite the various efforts that have been made to modernized it in the recent years, significant part of the documents exchanged still have the traditional ...
  • Blockchain, κρυπτογραφία και αποκεντρωμένα δίκτυα: ένα οικοσύστημα εμπιστοσύνης 

   Νικοπούλου, Βασιλική (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-07-16)
   Στην παρούσα εργασία θα μελετηθούν και θα αναλυθούν οι θεμελιώδεις τεχνολογίες του blockchain, της κρυπτογραφίας και των αποκεντρωμένων δικτύων. Ο συνδυασμός των παραπάνω τεχνολογιών, συνηθέστερα αναφερόμενος ως blockchain, ...
  • Boiler controller panel 

   Μαραγκός, Βίκτωρ; Διαμαντόπουλος, Γεράσιμος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-16)
   Η εργασία παρουσιάζει τις λειτουργίες του καυστήρα καθώς και τον τρόπο χρήσης στο πλοίο. H παρουσίαση αυτή, λοιπόν, γίνεται πιο κατανοητή και παραστατική παραθέτοντας σχήματα και πίνακες για την κάθε λειτουργία ή εξάρτημα ...
  • Branding και Social Media: στρατηγικές των brands στα social media στην Ελλάδα: μελέτη περίπτωσης της Nestle 

   Παλόγλου, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-03-07)
   Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε ο ρόλος των social media στην επιτυχημένη στρατηγική branding των εταιριών. Τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα, που απαντήθηκαν με την ολοκλήρωση της εργασίας, είναι: "Γιατί τα brands χρησιμοποιούν ...
  • Bungalows στη Λακωνία 

   Κρατημένου, Διαμάντω; Στρατηγοπούλου, Δήμητρα (ΤΕΙ Πειραιά, 9999)
  • Business negotiation advances 

   Koufopoulou, Fotini E. (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2008-06)
   This is a research about business negotiation advances. Its main purpose is to see, compare and contrast the traditional together with the very last negotiation processes. In this study, we can discern a general overview ...
  • Business plan για κατασκευή νέου πλοίου μεταφοράς LNG: μελέτη περίπτωσης για την ναυτιλιακή εταιρία GasLog 

   Παούρης, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2020-05)
   Τα τελευταία χρόνια το φυσικό αέριο εμφανίζει όλο και μεγαλύτερη ανάπτυξη και διάδοση σε παγκόσμια κλίμακα. Αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή ενέργειας, αφού οι ρυπογόνες ουσίες που εκπέμπονται κατά την καύση και χρήση του ...
  • Bελτιστοποίηση παραμέτρων λειτουργίας συστήματος SCADA εναέριου δικτύου και υποσταθμών έλξης του ΤΡΑΜ Αθηνών 

   Γιαννοπούλου, Χρύσα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10)
   Τα τελευταία χρόνια, οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης της βιομηχανίας,ο αυτοματισμός και ο έλεγχος σύνθετων συστημάτων και εφαρμογών καθώς και η εισαγωγή καινοτομών τεχνολογιών κατέστησε απαραίτητη την ύπαρξη ενός άμεσου και ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"