Πλοηγηθείτε στις υποκατηγορίες για να βρείτε εργασίες σπουδαστών της σχολής και του τμήματος που σας ενδιαφέρει.

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Η Σαντορίνη πριν από το σεισμό της δεκαετίας του 1950 

  Κουτζή, Βασιλική; Παγουλάτος, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020)
  Η εργασία αυτή, είναι ένα ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι σε ένα τόπο που η μορφολογία του, η ιστορία του και η αρχιτεκτονική του, έχουν πολλά να επιδείξουν. Το ίδιο και οι άνθρωποι του τόπου αυτού, της Σαντορίνης, που με ...
 • Wearables και internet of things 

  Στάθης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-09-21)
  Internet of Things (IoT) technology makes people's lives easier in many areas. Smart homes, smart security systems use IoT technology as well as wearable technology. IoT Wearables technology has developed many IoT projects. ...
 • Σύστημα ανάπτυξης και πειραματισμών βασισμένο στο Raspberry Pi 

  Κατσίδης, Χαρίλαος; Καραμπέτσος, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-09-17)
  Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο της, τη δημιουργία μιας εκπαιδευτικής διάταξης πειραματισμών με ηλεκτρονικά στοιχεία βασισμένη στον μικροϋπολογιστή Raspberry Pi 3 B+. Η σκέψη για την υλοποίηση μίας τέτοιας κατασκευής, ...
 • Πρότυπα και δοκιμές αντοχής σε πολυμερή υλικά 

  Ρέτσης, Χρήστος; Φλωροδημήτρης, Χαράλαμπος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07-23)
  Η ανάγκη για τη μελέτη των ιδιοτήτων των πλαστικών υλικών, δημιούργησε τη δυνατότητα μέσω συγκεκριμένων προτύπων να δούμε τη συμπεριφορά τους σε σχέση με τη σωρεία των παραγόντων που επηρεάζουν την αντοχή τους. Η εν λόγω ...
 • Απομακρυσμένος έλεγχος PLC 

  Μίτα, Κλαούντιο (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-09-03)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα παρουσιασθούν δυο μέθοδοι με τους οποίους ο αυτοματιστής θα μπορεί να πετύχει τον απομακρυσμένο έλεγχο ενός PLC. Πιο συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθεί μια ενσωματωμένη λειτουργία που προσφέρουν ...
 • Δημιουργία cms με την χρήση php framework 

  Ευσταθίου, Θεόδωρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-09)
  Το αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η εκπλήρωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης περιεχομένων (Content Management System), δηλαδή μιάς διαδικτυακής εφαρμογής που θα δίνει την δυνατότητα στον χρήστη ...
 • Τεχνικές διαχείρισης και ελέγχου εφαρμοσμένης έρευνας για μηχανικούς 

  Καρατσικάκης, Νικόλαος; Λαδά, Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07-15)
  Η εργασία έχει θέμα τις τεχνικές διαχείρισης και ελέγχου εφαρμοσμένης έρευνας για μηχανικούς. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να αναπτύξει τις τεχνικές διαχείρισης και ελέγχου που επιβάλλεται να εκτελούνται κατά την ...
 • Σχεδίαση πρότυπου συγκροτήματος φιλοξενίας με χρήση μεθόδων εξοικονομήσεως ενέργειας 

  Πεστεματζόγλου, Ευτυχία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-09)
  Η διπλωματική εργασία αυτή πραγματεύεται το πρόβλημα της στέγασης ορφανών παιδιών υπό το πρίσμα της πλήρους κοινωνικής ενσωμάτωσης και ψυχολογικής στήριξης. Οι κατασκευές είναι με τέτοιο τρόπο μελετημένες, δομημένες και ...
 • Πληροφοριακά συστήματα (ΠΣ) και πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα 

  Σκυλάκος, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020)
  Τα τελευταία χρόνια και έπειτα από την τεράστια πρόοδο της τεχνολογίας, η οικονομία έχει γνωρίζει τεράστια άνθηση σε παγκόσμιο επίπεδο και ιδιαίτερα ο κλάδος του εμπορίου έπειτα από την καθαίρεση των συνόρων. Απόρροια ...
 • Επισκόπηση στοιχείων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στα ηλεκτρικά οχήματα 

  Μαρκουλάτος, Αλέξανδρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07-23)
  Στόχος της παρούσας πτυχιακής είναι η παρουσίαση, όπως μαρτυρά και ο τίτλος, των στοιχείων αποθήκευσης ενέργειας στα ηλεκτρικά οχήματα. Αποτελεί βιβλιογραφική μέλετη στην οποία βρίσκονται συγκεντρωμένες όλες οι βασικές ...
 • Έλεγχος βάρους σε γραμμή παραγωγής 

  Πετράτος, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-03)
  Στην παρακάτω πτυχιακή εργασία θα αναφερθούμε στο έλεγχο βάρους και την χρήση του στην βιομηχανία. Αρχικά θα κάνουμε μία ιστορική αναδρομή. Ύστερα θα εξηγηθεί τι είναι και που χρησιμεύει .Πως μας βοηθά η εκπόνηση ενός ...
 • Οικονομοτεχνική ανάλυση για τη δημιουργία τμημάτων τεχνικής υποστήριξης εταιρειών ηλεκτρονικών συστημάτων 

  Καναβός, Παναγιώτης; Τουλούπης, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05-30)
  Η εργασία με την οποία ασχοληθήκαμε πραγματεύεται ένα πολύ σημαντικό κλάδο στον τομέα της καλής λειτουργίας μιας εταιρείας ηλεκτρονικών συστημάτων, την τεχνική υποστήριξη και το πώς πρέπει να στηθεί σε μια μικρομεσαία ...
 • Ασφάλεια στο διαδίκτυο των πραγμάτων 

  Ρήτας, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-08)
  Η παρούσα εργασία αποσκοπεί να μελετήσει κάποια από τα χαρακτηριστικά του IoT καθώς και τα θέματα ασφαλείας των εφαρμογών του. Θα γίνει παρουσίαση των χαρακτηριστικών και των βασικών τεχνολογιών όπως είναι τα το πρωτόκολλο ...
 • Ανάπτυξη εργαστηριακών εφαρμογών σε python για επεξεργασία μεγάλων δεδομένων 

  Ζουλός, Αλκιβιάδης-Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07-27)
  Με την τεράστια ανάπτυξη της τεχνολογίας και την όλο και μεγαλύτερη διάδοση του παγκοσμίου ιστού και των Social media έχει δημιουργηθεί η ανάγκη επεξεργασίας αλλά και ανάλυσης όλο και μεγαλύτερου όγκου δεδομένων και ...
 • Ανάπτυξη εφαρμογής με σκοπό την διαχείριση και επεξεργασία πολλαπλών αρχείων csv, με την χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Python 

  Ηλιόπουλος, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07)
  Όσο η τεχνολογία αναπτύσσεται, τόσο επεκτείνονται και οι δυνατότητες λειτουργίας και απόδοσης των συστημάτων και των εγκαταστάσεων (μηχανήματα κ.λπ.) που χρησιμοποιούνται στην σύγχρονη βιομηχανία. Τα συστήματα αυτομάτου ...
 • Μελέτη αναβάθμισης υβριδικού σταθμού ΑΠΕ για την πλήρη κάλυψη ηλεκτρικών φορτίων του εργαστηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

  Μανάρας, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07-16)
  Η πτυχιακή διερευνά τις δυνατότητες κάλυψης των ενεργειακών αναγκών του εργαστηρίου ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ και του υβριδικού σταθμού που βρίσκεται ήδη εγκατεστημένος και εντοπίζει τα προβλήματα λειτουργίας του καθώς και την δυνατότητα ...
 • Αυτόνομο όχημα - Αυτόματο parking με τη χρήση Raspberry Pi 

  Βασιλόπουλος, Χρήστος; Αναγνωστάκης, Αντώνιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07-12)
  Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό την ανάπτυξη συστημάτων για αυτοματοποιημένο έλεγχο της κίνησης ενός αυτοκινήτου, κάτι το οποίο θα συμβάλει στη διευκόλυνση της χρήσης του καθώς και σε τομείς που θα απέτρεπαν τροχαία ατυχήματα ...
 • Αυτόνομο όχημα - Αποφυγή εμποδίων με την χρήση Raspberry Pi 

  Πούλας, Αριστείδης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07-12)
  Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό την ανάπτυξη συστημάτων για αυτοματοποιημένο έλεγχο της κίνησης ενός αυτοκινήτου, κάτι το οποίο θα συμβάλει στη διευκόλυνση της χρήσης του καθώς και σε τομείς που θα απέτρεπαν τροχαία ατυχήματα ...
 • Αξιολόγηση λειτουργίας και ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων φωτοβολταϊκών πάρκων 

  Μοιρασγέτης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07-16)
  Αποτελεί γεγονός πως τα μεγάλα ποσοστά ηλιοφάνειας στην Ελλάδα (περίπου 336 ημέρες το χρόνο), παρέχουν τη δυνατότητα για ευρεία χρήση φωτοβολταϊκών, τόσο με τη μορφή τοποθέτησης φωτοβολταϊκών στις στέγες κτιρίων για ...
 • Βέλτιστη διαστασιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων 

  Κουρής, Άγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07-16)
  Θέμα της παρούσας μελέτης είναι η βέλτιστη διαστασιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης στην μονάδα επεξεργασίας νοσοκομειακών αποβλήτων (ΕΑΥΜ) της εταιρίας Αποτεφρωτήρας Α.Ε με σκοπό την μέγιστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ...

View more


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"