Πλοηγηθείτε στις υποκατηγορίες για να βρείτε εργασίες σπουδαστών της σχολής και του τμήματος που σας ενδιαφέρει.

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Εφαρμογή ψηφιακός ξεναγός για συσκευή με λειτουργικό android 

  Βέρα, Χριστιάν (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06-04)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη ενός mobile Ψηφιακού Ξεναγού για το λειτουργικό Android. H κυριαρχία των smartphones τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με τα Ελληνικά Τοπία που αποτελούν πόλο έλξης κάθε ...
 • Ασφάλεια και Scada στα πλοία 

  Κουράκος, Θωμάς; Κουρουνάρχης, Αντώνης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05)
 • Ανάπτυξη ενός κατανεμημενου συστήματος σε προγραμματιστικό περιβάλλον android 

  Καραολάνης, Νικόλαος-Ανδριανός; Χατζηπαναγιώτου, Γεώργιος-Ηλίας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06-12)
  H παρούσα εργασία αφορά την δημιουργία ενός Συστήματος Συστάσεων και μίας εφαρμογής android. Στην εφαρμογή αυτη ο χρήστης τοπεθετει την τοποθεσία του και το σύστημα του προτείνει σημεία κοινου ενδιαφέροντος(POI) με βάση ...
 • Τεχνικές επεξεργασίας ήχου στην ηχογράφηση/ ηχοληψία 

  Γαϊτανής, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06-10)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία εξετάζει ψηφιακούς αλλά και αναλογικούς τρόπους επεξεργασίας ήχου μέσα από τεχνικές ηχογραφήσεων και ηχοληψίας, με μεθόδους βελτίωσης της πληροφορίας μέσα από λογισμικό και εφαρμογές ενός Digital ...
 • Βαθιά μάθηση με εφαρμογές στην ιατρική 

  Αθανασίου, Αντώνιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-11-08)
  Η βαθιά μάθηση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης οικογένειας της μηχανικής μάθησης και βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας. Είναι μία τεχνική μηχανικής μάθησης η οποία διδάσκει στους υπολογιστές να πράττουν αυτό που στους ...
 • Ηλεκτρονικά συστήματα ναυσιπλοΐας 

  Λυκουρέζος, Ηλίας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05-12)
  Σήμερα, περισσότερο από το 90% του παγκόσμιου εμπορίου μεταφέρεται δια θαλάσσης, ενώ η παγκόσμια θαλάσσια ναυτιλία αποτελεί ορόσημο τις τελευταίες δεκαετίες (ΟΟΣΑ, 2013). Ταυτόχρονα, η αυξανόμενη εκβιομηχάνιση και ελευθέρωση ...
 • Σύστημα ασφαλείας & απομακρυσμένος έλεγχος οθόνης 

  Σάλλας, Παντελής; Λαμπρινός, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05-31)
 • Το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα 

  Καπίνοβα, Σοφία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05)
  Η παρακάτω εργασία δημιουργήθηκε με σκοπό την ανάλυση του Ελληνικού φορολογικού συστήματος της Ελλάδας . Συγκεκριμένα η εργασία επικεντρώνεται στην φορολογία και τους φόρους που επιβάλλονται στα φυσικά και νομικά πρόσωπα ...
 • Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Λάλιζας Α.Ε. 

  Κεφαλίδης, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-02-25)
  Το θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση της ΛΑΛΙΖΑΣ Α.Ε. Η ΛΑΛΙΖΑΣ Α.Ε ιδρύθηκε το 1982 από τον Σταύρο Λάλιζα. Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων θα γίνει με τη χρήση αριθμοδεικτών ...
 • Αισθητήρες βιομηχανικού αυτοματισμού 

  Λεβέντης, Αντώνιος; Σωτηριάδης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05-31)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο ‘ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ’ έχει ως σκοπό την εισαγωγή του αναγνώστη στο χώρο των αισθητήρων που χρησιμοποιούνται στις βιομηχανίες σήμερα . Κύριο ενδιαφέρον της εργασίας ...
 • H ιστορική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  Λεοντής, Μιχαήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05-17)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματοποιείται μια προσπάθεια περιγραφής της ιστορικής εξέλιξης της Ευρωπαϊκής ένωσης, όπως αυτά μπορούν να καταγραφούν στα όρια μιας πτυχιακής εργασίας. Η εργασία αυτή εξετάζει στο ...
 • Το κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας 

  Μπαραμπούτη, Νεκταρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-04)
  Στην παρούσα εργασία ασχοληθήκαμε με την Επιτροπή της Βασιλείας, και τα κανονιστικά πλαίσια που αυτή έχει δημιουργήσει. Η Επιτροπή εμφανίστηκε το 1974, με σκοπό τη δημιουργία κοινών ρυθμιστικών πλαισίων εντός των κρατών ...
 • Φορολόγηση εμπορικών επιχειρήσεων ΑΕ και ΕΠΕ 

  Παπαδοπούλου, Κωνσταντίνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05-16)
  Στην συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία, εξετάζονται θέματα φορολόγησης, τόσο των Ανώνυμων Εταιρειών όσο και των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Είναι γνωστό πως τα τελευταία έτη με την ροή της οικονομικής κρίσης στην ...
 • Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ΒΙΟΦΩΣ 58 ΕΠΕ 

  Παπαδόπουλος, Μιχαήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05-29)
  Στην εργασία μου θα αναλύσω τις οικονομικές καταστάσεις της ΒΙΟΦΩΣ 58 ΕΠΕ, με τη χρήση των αριθμοδεικτών για τις χρήσεις 2015,2016 και 2017.Επέλεξα προς ανάλυση την τελευταία τριετία για την εγκυρότερη ανάλυση των αποτελεσμάτων ...
 • Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οντότητας Κωτσόβολος Α.Ε. 

  Κιούσης, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05)
  Το θέμα της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Α.Ε. με τη χρήση αριθμοδεικτών. Ως εξωτερικοί αναλυτές επιλέξαμε να αναλύσουμε τις τελευταίες πέντε περιόδους ώστε η ανάλυση ...
 • Μαγνητική αιώρηση μαγνητικά τρένα 

  Ζιαϊ, Έρβης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-12)
  Τα τρένα maglev είναι τα μοναδικά τρένα που δεν έχουν ρόδες που σημαίνει ότι αιωρούνται στης ράγες με την βοήθεια της αιώρησης που έχουν ,και χρησιμοποιούν μαγνητικό πεδίο για να αιωρούνται στης ράγες .Τα μαγνητικά υλικά ...
 • Ανίχνευση θέσης & πορείας οχήματος με χρήση μονάδων GPS-Arduino-GSM 

  Τάχος, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05-08)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία εισαγωγή στους μικροελεγκτές και ειδικότερα στους μικροελεγκτές της οικογένειας Arduino. Στο δεύτερο κεφάλαιο μελετάμε τόσο την ...
 • Εργαστηριακές ασκήσεις με τη χρήση LabView και MyDAQ 

  Μπουρμπούν, Μπερκάν (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 1992-06-14)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, έγινε η υλοποίηση πέντε εργαστηριακών ασκήσεων με τη χρήση του LabView και MyDAQ. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή καθώς και η περιγραφή της συσκευής NI MyDAQ. Στο δεύτερο κεφάλαιο ...
 • Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων ομίλου Μυτιληναίος Α.Ε. 

  Ilia, Enisel (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οντότητας ΜΥΤΗΛΙΝΑΙΟΣ Α.Ε. Όμιλος Επιχειρήσεων, για την τριετία 2016-2018. Η ανάλυση θα πραγματοποιηθεί με την ...

View more


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"