Πλοηγηθείτε στις υποκατηγορίες για να βρείτε εργασίες σπουδαστών της σχολής και του τμήματος που σας ενδιαφέρει.

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Ανάπτυξη PID ελεγκτή θερμοκρασίας με τη βοήθεια Raspberry Pi και Matlab 

  Κρίγκας, Σπυρίδων (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07-02)
  Βασικός σκοπός της εργασίας, είναι η ανάπτυξη ενός PID Controller για τον έλεγχο της θερμοκρασίας χρησιμοποιώντας το Raspberry Pi και το MATLAB. Αρχικά, παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Raspberry Pi καθώς και ...
 • Ανάπτυξη εφαρμογής αυτόματων αλγοριθμικών συναλλαγών κρυπτονομισμάτων 

  Χατσατριάν, Ασότ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα ασχοληθούμε με τον δημιουργία μιας εφαρμογής και ενός API server για εκτέλεση αυτόματων αλγοριθμικών συναλλαγών στις αγορές των κρυπτονομισμάτων. Αρχικά θα αναφερθούμε στην ιστορία των ...
 • Ανάλυση χρονοσειρών με τη μέθοδο Wang-Mendel 

  Φαλλιέρας, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06-29)
  Τα συστήματα ασαφούς λογικής αποφασίζουν την έξοδο τους με τη χρήση κανόνων. Το κυριότερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι μπορούν να επεξεργαστούν δεδομένα πέρα από την δυαδική boolean λογική της ύπαρξης ή μη ενός στοιχείου ...
 • Δημιουργία συστήματος, επεξεργασίας και απεικόνισης δεδομένων από δίκτυο αισθητήρων 

  Γρίβας, Χαράλαμπος; Βαλσάμης-Φαγάς, Ανδρέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-03-10)
  Η παρούσα πτυχιακή έχει σκοπό την ανάπτυξη web περιβάλλοντος για την απεικόνιση δεδομένων δικτύου αισθητήρων. Τα δεδομένα ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα συλλέγονται και θα αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων. Κατόπιν θα ...
 • Σύστημα εποπτείας ελεγχόμενου θερμοκηπίου 

  Τσούνη, Δημήτριος; Κοτσομήτης, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-09-12)
  Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η υλοποίηση ενός συστήματος που με την χρήση μικροελεγκτών μπορεί να παρακολουθεί τις φυσικές παραμέτρους ενός θερμοκηπίου όπως η θερμοκρασία η υγρασία και η υγρασία του εδάφους ...
 • Εγκατάσταση αιολικού πάρκου και επιπτώσεις στην λειτουργία του 

  Καββαδίας, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-09)
  Παρουσίαση όλων των παραμέτρων, των επιπτώσεων και των πλεονεκτημάτων που αφορούν την αιολική ενεργεία αλλά και την εκμετάλλευση της. Ο κύριος στόχος της εργασίας είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων για το αν η εκμετάλλευση της ...
 • Σχεδίαση και κατασκευή CNC φρέζας 

  Κεχαγιάς, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06-11)
  Στη πτυχιακή εργασία θα σχεδιαστεί μια φρέζα CNC με πρόγραμμα ψηφιακής σχεδίασης και θα κατασκευαστεί με την χρήση τρισδιάστατου εκτυπωτή.
 • Πολεοδομική μελέτη Νέας Ιωνίας στο πλαίσιο των στόχων του αστικού παρατηρητηρίου των βιομηχανικών περιοχών Αττικής 

  Σύτι, Μαρία-Μελίνα; Σημισακάκη, Παναγιώτα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-03-12)
  Αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της ανάπτυξης του Δήμου Νέας Ιωνίας μέσα στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος ‘’Αστικό παρατηρητήριο Δήμου Νέας Ιωνίας’’. Σκοπός του αστικού παρατηρητηρίου ...
 • Αυτοματοποιήμενο σύστημα απόρριψης ελλατωματικών προϊόντων σε ταινιόδρομο 

  Κοντογιάννης, Αναστάσιος-Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα αναλυθεί η διαδικασία κατασκευής γραμμής παραγωγής, και πιο συγκεκριμένα ταινιοδρόμων, με σκοπό οι σπουδαστές να κατανοήσουν πόσο σημαντική είναι η αυτοματοποίηση της διαδικασίας παραγωγής ...
 • Προγνωστική συντήρηση και έλεγχος ύδρευσης (σε αντλιοστάσιο) 

  Παναγιωτάκης, Γεώργιος; Λουμίδης, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06)
  Η πτυχιακή εργασία εκθέτει τον τρόπο λειτουργίας των αντλιοστασίων, αναλύοντας τον υπάρχοντα τρόπο συντήρησης και ελέγχου. Εν συνεχεία παραθέτει την χρήση της προγνωστικής συντήρησης ως την πιο ασφαλή και αποτελεσματική ...
 • Η ταξινόμηση ακτινολογικών δεδομένων με τη χρήση νευρωνικών δικτύων 

  Ντουβλέτης, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06)
  Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η χρήση του αλγορίθμου HOG σε περιβάλλον Matlab με στόχο την ταξινόμηση ακτινολογικών εικόνων και στη συνέχεια η δημιουργία και εκπαίδευση νευρωνικού δικτύου για την ταξινόμηση ...
 • Σύγκριση επιχειρησιακού προγράμματος των Δήμων Σπάρτης και Παλαιού Φαλήρου 

  Σαμπατακάκης, Δημήτριος; Παρασκευόπουλος-Τσάτσος, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06-16)
  Το επιστημονικό αντικείμενο μελέτης της παρούσας πτυχιακής εργασίας, όπως θα δούμε και στα επόμενα κεφάλαια, είναι η έννοια του στρατηγικού μάνατζμεντ, στα πλαίσια μια επιχείρησης-οργανισμού. Η έννοια της στρατηγικής, αφορά ...
 • Εφαρμογές μηχανικής όρασης 

  Σωτηργιαννίδης, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τη μελέτη και υλοποίηση των τεχνητών νευρωνικών δικτύων και συγκεκριμένα των συνελικτικών νευρωνικών καθώς και το πως μπορούν να εφαρμοστούν στη μηχανική όραση και συγκεκριμένα ...
 • Εφαρμογές τεχνητών νευρωνικών δικτύων και μηχανικής όρασης 

  Παπαφλωράτος, Ανδρέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06-02)
  Στην συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία θα παρουσιαστούν τρόποι αξιοποίησης των θεωριών της Τεχνητής Νοημοσύνης και των τεχνητών νευρωνικών δικτύων. Σκοπός είναι με την χρήση διαφόρων λογισμικών προγραμμάτων και βιβλιοθηκών ...
 • Η διαφήμιση ως τεχνική πώλησης 

  Περήφανος, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06-19)
  Η διαφήμιση αποτελεί μια αμειβόμενη διαδικασία, η οποία χρησιμοποιεί στρατηγικές και μηνύματα σχετικά με τα οφέλη ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας με κύριο σκοπό την προώθησή του και την επιρροή της συμπεριφοράς του κοινού ...
 • Ανάπτυξη πλατφόρμας IoT για εφαρμογές για μικροελεγκτές 

  Κρίκας, Άγγελος-Ευάγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06)
  Το Internet of Things, μεταφράζοντάς το ακριβώς, σημαίνει "Διαδίκτυο των Πραγμάτων". Ουσιαστικά, είναι ένας όρος που περιλαμβάνει οποιαδήποτε ηλεκτρική ή ηλεκτρονική συσκευή που συνδέεται στο διαδίκτυο χωρίς να είναι ...
 • Σχεδίαση συστήματος αυτόματου παρκαρίσματος αυτοκινήτων σε κλειστούς χώρους 

  Περδικούρης, Ευάγγελος; Κριτσόβας, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06)
  Η εργασία αυτή πραγματεύεται τη σύλληψη ενός μοντέρνου συστήματος αυτόματου πάρκινγκ. Στόχος αυτού του συστήματος, είναι να εμπλακεί σε όσο το δυνατόν λιγότερες ενέργειες, ώστε να σταθμεύσει το όχημα με προσοχή και ασφάλεια ...
 • Απομακρυσμένος έλεγχος Audio Visual συσκευής με διαδικτυακή εφαρμογή 

  Μπρούσαλης, Λεωνίδας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06-09)
  Στόχος αυτής της εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μίας διαδικτυακής εφαρμογής για τον απομακρυσμένο έλεγχο μίας συσκευής Audio Visual, και στην προκειμένη περίπτωση η συσκευή είναι η Blackmagic Videohub. Η εργασία ...
 • Κίνηση δίποδου ρομπότ με arduino και εφαρμογή android 

  Παυλίδης, Ηλίας; Γώγος, Σταμάτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με το πώς ένας χρήστης μπορεί χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις να καταφέρει να χειρίζεται (απλά) ένα δίποδο ρομπότ μέσω της κινητής συσκευής του, αρκεί να είναι smartphone. Πιο συγκεκριμένα ...
 • Χρήση κλωστοϋφαντουργικών χρωστικών στα τρόφιμα 

  Αρμπέρι, Δάφνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06-09)
  Αυτή η διπλωματική εργασία επιδιώκει μια διεξοδική ανάλυση των χρωστικών που χρησιμοποιούνται τόσο στην κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία όσο και στη βιομηχανία τροφίμων. Το πρώτο μέρος της εργασίας αναφέρεται στην ...

View more


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"