Αποτελέσματα 1-20 από 302

   Λίστα θεμάτων
   TPSH::Αρχιτεκτονική - Πολεοδομία [247]
   TPSH::Αρχιτεκτονική - Πολεοδομία::Αρχιτεκτονική Διακόσμηση [3]
   TPSH::Αρχιτεκτονική - Πολεοδομία::Αρχιτεκτονικό Σχέδιο [15]
   TPSH::Αρχιτεκτονική - Πολεοδομία::Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική [97]
   TPSH::Αρχιτεκτονική - Πολεοδομία::Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική::Ηλιακά κτίρια [1]
   TPSH::Αρχιτεκτονική - Πολεοδομία::Έξυπνα Σπίτια [21]
   TPSH::Αρχιτεκτονική - Πολεοδομία::Πολεοδομία [14]
   TPSH::Αρχιτεκτονική - Πολεοδομία::Πολεοδομία::Χωροταξία [19]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση [28]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Διαφήμιση [17]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Διαφήμιση::Δημόσιες σχέσεις [2]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Διαχείριση Έργου (Project Management) [8]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management) [4]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Διαχείριση Υλικών [2]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων [86]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Διοίκηση και Οργάνωση Παραγωγής [2]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Διοίκηση και Οργάνωση Προσωπικού [29]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Διοίκηση Ολικής Ποιότητας [8]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Διοίκηση Ολικής Ποιότητας::Ποιοτικός Έλεγχος [2]
   TPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Διοίκηση Ολικής Ποιότητας::Πρότυπα ISO [6]

    Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"