Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

Ιδρυματικό Αποθετήριο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

 

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

 

Πλοηγηθείτε στις υποκατηγορίες για να βρείτε πτυχιακές εργασίες σπουδαστών του τμήματος που σας ενδιαφέρει.

Συλλογές μέσα σε αυτή την κοινότητα

Πρόσφατες υποβολές

 • Αποστόλου, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-03-19)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων της ATTRATIVO A.E. με την χρήση των πιο διαδεδομένων αριθμοδεικτών βάσει βιβλιογραφίας για τη χρονική περίοδο 2011 έως 2015. Επιλέξαμε ...
 • Παπαδοπούλου, Αικατερίνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-03-19)
  Στο πρώτο κεφάλαιο της μελέτης γίνεται αναφορά στην εννοιολογική ερμηνεία της σύμβασης ορισμένου χρόνου, τους αντικειμενικούς λόγους συναψής της, καθώς και η διαφοροποίησή της σε σχέση με την αντίστοιχη σύμβαση αορίστου ...
 • Κουντουνάκου, Παυλίνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-03-19)
  Γενικότερη περιγραφή και ανάλυση της ATTICA GROUP εταιρείας συμμετοχών, αναφέρονται οικονομικά στοιχεία της εταιρείας και αναλύονται με τους αντίστοιχους αριθμοδείκτες με στόχο την ανάλυση των αποτελεσμάτων. Με την βοήθεια ...
 • Λάγκας, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-03-16)
  Χρηματοοικονομική ανάλυση της ΟΠΑΠ με τη χρήση αριθμοδεικτών
 • Δαρζέντα, Άννα Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-03-13)
  Οι ξενοδοχειακές μονάδες σήμερα καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα πλαίσιο που διαμορφώνεται από τον έντονο ανταγωνισμό, την παγκοσμιοποιημένη οικονομία, αλλά τις συνεχείς αλλαγές εξαιτίας των νέων τεχνολογιών. Εντός αυτού ...

Αναζήτηση στο Αποθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου

Discover

RSS Feeds