Πλοηγηθείτε στις υποκατηγορίες για να βρείτε πτυχιακές εργασίες σπουδαστών του τμήματος που σας ενδιαφέρει.

Συλλογές μέσα σε αυτή την κοινότητα

Πρόσφατες υποβολές

 • Ο θρησκευτικός τουρισμός στην Κύπρο 

  Ιωαννίδου, Ειρήνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-07-09)
  Κύπρος.... αλλιώς << μήλο της έριδος >> για τη καταπληκτική της γεωγραφική θέση. Δεν σταματά να εξελίσσεται ποτέ παρόλα τα εμπόδια που συναντά. Ένας τουρίστας θα σκευτόταν τι θα κερδίσει από την επίσκεψη του στο νησί. ...
 • Επενδύσεις στον τουρισμό ευεξίας - Ανάπτυξη ενός business plan 

  Στυλιαράς, Κωνσταντίνος; Παππά, Γκλόρια (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018)
  Η παρούσα εργασία ασχολείται με τον τουρισμό ευεξίας, μια εναλλακτική μορφή τουρισμού, η οποία κατά την άποψη των συγγραφέων δεν έχει την ανάλογη αναγνωρισιμότητα στο βαθμό που θα έπρεπε να έχει, σε σχέση με την αναγνωρισιμότητα ...
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση με χρήση αριθμοδεικτών των "Motor Oil" και "Ελληνικά Πετρέλαια" 

  Σοφιανίδης, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-07-17)
  Η άμεση εξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας από τους ενεργειακούς κλάδους είναι ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα. Θα πρέπει να θεωρηθεί δεδομένο ότι η ανάπτυξη μιας οικονομίας στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις τιμές της ...
 • Ασώματες ακινητοποιήσεις: συγκριτική μελέτη λογιστικού χειρισμού μεταξύ ΔΛΠ και US GAAP 

  Μπουρελάκος, Λάζαρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06)
  Στην συγκεκριμένη εργασία θα αναφερθούμε στον λογιστικό χειρισμό των Ασώματων ακινητοποιήσεων μεταξύ ΔΛΠ και US GAAP. Στο πρώτο κεφάλαιο θα γίνει μια σύντομη παρουσίαση των ΔΛΠ και των US GAAP. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα ...
 • Οι σύγχρονες τάσεις του διαπολιτισμικού μάνατζμεντ στον τουρισμό και οι προκλήσεις του 21ου αιώνα 

  Μπιρμπιλοπούλου, Ευαγγελία; Αντωνίου, Αντώνιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-07)
  Αρχικά, η εργασία αυτή ασχολείται με τις σύγχρονες τάσεις του διαπολιτισμικού management στον τουρισμό. Έπειτα γίνεται ανάλυση του τουριστικού management διεθνώς. Γίνεται εκτενής αναφορά στις θρησκείες και τον τρόπο που ...
 • Στρατηγική ανάλυση της Chipita International 

  Ρούσσης, Ευκλείδης; Μίλος, Σπύρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-25)
  Όλες οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε ένα ανταγωνιστικό και άκρως σύνθετο περιβάλλον το οποίο επηρεάζει την διαμόρφωση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους. Πολιτικές οικονομικές κοινωνικές και τεχνολογικές μεταβολές ...
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση της εταιρείας <<24 Media>> 

  Βήτας, Αναστάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06)
  Η πρόσβαση των καταναλωτών σε περιεχόμενο και υπηρεσίες Ψυχαγωγίας & ΜΜΕ διευρύνεται παγκοσμίως χάρη στη συνεχώς αυξανόμενη πρόσβαση στο διαδίκτυο και στην εκρηκτική αύξηση που έχει σημειωθεί στη χρήση φορητών έξυπνων ...
 • Η επίδραση του μίγματος μάρκετινγκ στη συμπεριφορά των καταναλωτών στα καλλυντικά προϊόντα 

  Βεντούρη, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05)
  Στην παρούσα εργασία αναλύονται τα καλλυντικά προϊόντα, το μείγμα μάρκετινγκ αυτών και η καταναλωτική συμπεριφορά. Αρχικά, περιλαμβάνει την εισαγωγή, στην οποία παρουσιάζονται ποιος είναι ο σκοπός της εργασίας αυτής, καθώς ...
 • Η οικονομική ανάπτυξη του δήμου Ζακύνθου 

  Χιωτίδης, Χαράλαμπος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-30)
  Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΑΤΕΙ Πειραιά και έχει ως περιοχή μελέτης το νησί της Ζακύνθου. Η περιοχή μελέτης ανήκει στο σύμπλεγμα των Επτανήσων μαζί με την Κέρκυρα, την ...
 • Η εταιρική κοινωνική ευθύνη και ο ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις 

  Μενεξιάδη, Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-22)
  Η παρoύσα πτυχιακή εργασία έχει ως θέμα τηv Εταιρική Κoιvωvική Ευθύvη (ΕΚΕ), τηv oικιoθελή, δηλαδή, δέσμευση τωv επιχειρήσεωv για δράσεις πoυ πρoάγoυv τηv κoιvωvική, oικovoμική, περιβαλλovτική και πoλιτιστική βελτίωση της ...
 • Η ανάπτυξη του δήμου Νέας Ιωνίας 

  Λυκογεώργος, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-24)
  Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η προβολή της ανάπτυξης του Δήμου Νέας Ιωνίας, η εξέλιξη του από οικισμό σε αυτοδύναμο Δήμο, καθώς και οι αλλαγές που υπέστη με το πέρασμα των ετών. Γίνεται ανάλυση των οικονομικών ...
 • Διαφάνεια και ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

  Πισχιτζής, Ανδρέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-20)
  Η παρούσα εργασία, εκπονήθηκε με σκοπό να παρουσιάσει και να αναλύσει ένα σύγχρονο θέμα, την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, που αποσκοπεί στην οικοδόμηση ενός κράτους το οποίο χαρακτηρίζεται από Διαφάνεια και Δικαιοσύνη. Η ...
 • Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας Nestle ΕΛΛΑΣ Α.Ε για τα έτη 2013-2016 

  Γκέργκι, Λουλιέτα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05)
  Η παρούσα εργασία ασχολείται με την ανάλυση της οικονομικής πορείας της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Nestle ΕΛΛΑΣ Α.Ε με τη χρήση της μεθόδου με αριθμοδείκτες. Οι οικονομικές καταστάσεις που χρησιμοποιούνται παρακάτω ...
 • Στρατηγική ανάλυση της εταιρείας Frigoglass 

  Καρατζά, Σταυρούλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06)
  Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας στον τομέα της Λογιστικής του τμήματος Διοίκησης και Οικονομίας του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Σκοπός της πτυχιακής αυτής ...
 • Συστήματα επιχειρησιακής ευφυΐας 

  Κώστογλου, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-28)
  Η διπλωματική αυτή εξετάζει το γνωστικό αντικείμενο της επιχειρησιακής ευφυίας (business intelligence), την λειτουργικότητα της σε επιχειρησιακό και τεχνικό επίπεδο, την συσχέτιση της με την στρατηγική και διοίκηση μιας ...
 • Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας Jumbo Α.Ε.Ε. για τα έτη 2016-2017 

  Κυριακίδη, Αγγελική (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-16)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως θέμα την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της παιχνιδοβιομηχανίας JUMBO A.E.E.. Επομένως θα αναλύσουμε με τη χρήση των πιο διαδεδομένων αριθμοδεικτών, τις οικονομικές καταστάσεις ...
 • Λογιστική oργάνωση ΠΑΕ Ατρόμητος 

  Κούτσικος, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-07-02)
  Αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη των οικονομικών καταστάσεων της ΠΑΕ Ατρόμητος για την περίοδο 2012 – 2016, μέσω της χρήσης αριθμοδεικτών που κάλυπταν κάθε πτυχή λειτουργίας της, όπως είναι η ρευστότητα, ...
 • Ηθική κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων 

  Χότζογλου, Τουρχάν; Μπουδούρ Σαλή, Γκουβέν (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-28)
  Επί χιλιετίες η έννοια της ηθικής υπάρχει στη ζωή των ανθρώπων, καθώς ασχολείται με το πώς αυτοί αντιμετωπίζουν τους άλλους και τα υπόλοιπα όντα, ώστε να προάγεται το κοινωνικό συμφέρον, η πρόοδος, η δημιουργικότητα, η ...
 • Σύγκριση Ελλάδας - Βουλγαρίας: φορολογία, εταιρείες, εμπορικά και ασφαλιστικά 

  Χαρίσης, Ευάγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-08)
  Με την παρούσα εργασία εξετάζεται συγκριτικά το φορολογικό πλαίσιο των δύο όμορων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδας και Βουλγαρίας. Εστιάζοντας κυρίως στο κόστος σύστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων στις δύο ...
 • Η εμπορική παρουσίαση της Lenovo στην ελληνική αγορά 

  Μαϊλάι, Πάολα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-06)
  Από μια μικρή κινέζικη εταιρεία κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών αποκλειστικά για την Κίνα, η Lenovo κατάφερε να αναδειχθεί σε ένα κολοσσό της πληροφορικής με ηγετική θέση στην κατασκευή υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων, ...

Προβολή περισσότερων


Βιβλιοθήκη A.E.I. Πειραιά Τ.Τ.
Επικοινωνήστε μαζί μας
Αποστολή Σχολίων
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"