Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

Ιδρυματικό Αποθετήριο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

 

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

 

Πλοηγηθείτε στις υποκατηγορίες για να βρείτε πτυχιακές εργασίες σπουδαστών του τμήματος που σας ενδιαφέρει.

Συλλογές μέσα σε αυτή την κοινότητα

Πρόσφατες υποβολές

 • Ζανιά, Παρασκευή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01-18)
  Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι να παρουσιάσουμε τη στρατηγική διοίκηση μιας επιχείρησης, καθώς θα εξετάσουμε και την εφαρμογή της σε μία συγκεκριμένη εταιρεία που αφορά τον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας. Θα ...
 • Κουμπούνης, Χαράλαμπος; Μήτσιος, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01-17)
 • Ψειράκη, Ειρήνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01-17)
  Τα κεφάλαια που ακολουθούν επικεντρώνονται στην χρηματοδότηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Αρχικά, το πρώτο κεφάλαιο ξεκινά με την γενική εικόνα του τουρισμού και την σύγχρονη τουριστική περίοδο, ενώ στο δεύτερο ...
 • Σαββόγλου, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01-17)
  Σκοπός αυτής της εργασίας είναι μία ουσιαστική μελέτη του Δήμου Κηφισιάς. Το αποτέλεσμα βασίζεται στη διεξοδική έρευνα των πληροφοριών και οικονομικών στοιχείων καθώς και του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης που παραχωρήθηκαν ...
 • Καυκάκης, Στυλιανός (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01-12)
  Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο προσδιορισμός της σημασίας των πληροφοριακών συστημάτων για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης. Ιδιαίτερη έμφαση μάλιστα δίνεται στα συστήματα τα οποία συμβάλλουν στην συνεργασία των ...

Αναζήτηση στο Αποθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου

Discover

RSS Feeds