Now showing items 1-20 of 1331

  • Aξιολόγηση προγράμματος Erasmus+ του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. 

   Τελεκφάλβι, Γκαμπριέλα; Ουκπέμπορ, Σοφία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-07-12)
   Το θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας αφορά στη μελέτη της ικανοποίησης των εισερχόμενων φοιτητών Erasmus+ όσον αφορά το Γραφείο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, τις εγκαταστάσεις του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ...
  • Bitcoin 

   Σαμπατακάκη, Σταματούλα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Το Bitcoin είναι πιθανώς η μεγαλύτερη αλλαγή στο χρηματοοικονομικό σύστημα εδώ και έναν αιώνα. Μεγαλύτερη, ενδεχομένως και από την πρώτη εμφάνιση των πιστωτικών καρτών. Το Bitcoin είναι θα λέγαμε ένα εξελικτικό άλμα μπροστά ...
  • E-Banking 

   Μπαρτσώτα, Νίκη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03-01)
   Στην παρούσα εργασία θα καταγράψουμε τους ορισμούς που έχουν δοθεί για το e-banking και στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην εξέλιξη της ηλεκτρονικής τραπεζικής τόσο στη χώρα μας όσο και παγκοσμίως.Εν συνεχεία θα διακρίνουμε ...
  • EDI - Ηλεκτρονικές συναλλαγές και ηλεκτρονική τιμολόγηση 

   Μαστραντώνη, Ευβούλη (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
  • Flocafe. Marketing - Management 

   Διαμαντοπούλου, Ελένη (ΤΕΙ Πειραιά, 2012)
  • Franchise 

   Φαμελιάδη, Γεωργία (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-05)
   Η επιλογή να εξετάσω και να επιλέξω το Franchise ως θέμα της πτυχιακής συνέβη γιατί όλο και περισσότερες εταιρίες στους καιρούς μας λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Ένιωθα ότι θέλω να παρατηρήσω περισσότερο την ιδεολογία ...
  • Franchise εταιρείες: Η περίπτωση του Φροντιστηρίου Πουκαμισάς 

   Πετροπούλου, Λαμπρινή (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
  • H Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στις σύγχρονες επιχειρήσεις: Η περίπτωση ToyotaHellas 

   Καρανικόλα, Αναστασία (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-07)
   Η εργασία παρουσιάζει την λειτουργία της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην εταιρείαToyotaHellas, μέλος του ομίλου Inchcapeplc και αποκλειστικός αντιπρόσωπος τον προϊόντων και υπηρεσιών της Toyota στην Ελλάδα και τις ...
  • H θεωρητική διαμάχη των Κέυνς - Χάγιεκ και η επιρροή τους στην οικονομική σκέψη και πολιτική 

   Ματθαιουδάκη, Μαρία (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται και αναλύεται κριτικά η θεωρητική διαμάχη ανάμεσα σε δυο εξέχουσες μορφές της Οικονομικής Επιστήμης, των Κέυνς – Χάγιεκ. Η παρουσίαση εξετάζει το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο ωρίμασε η σκέψη ...
  • H ιστορική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

   Λεοντής, Μιχαήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05-17)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματοποιείται μια προσπάθεια περιγραφής της ιστορικής εξέλιξης της Ευρωπαϊκής ένωσης, όπως αυτά μπορούν να καταγραφούν στα όρια μιας πτυχιακής εργασίας. Η εργασία αυτή εξετάζει στο ...
  • HACCP και ISO η εφαρμογή τους στην τουριστική ναυτιλία 

   Δήμας, Αθανάσιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2012)
  • Leasing - Χρηματοδοτική μίσθωση 

   Κοσυφαρίνης, Νεκτάριος; Χρονόπουλος, Παναγιώτης (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-05)
   Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η «Χρηματοδοτική μίσθωση – leasing» η οποία είναι μία μέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Αναφέρεται σε μία σύγχρονη μεσομακροπρόθεσμη μέθοδο χρηματοδότησης ...
  • Leasing και εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο 

   Παργινός, Ηλίας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-19)
   Κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει το μοντέλο χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing). Το οποίο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις στο εξωτερικό και πλέον έχει εισαχθεί και στην Ελληνική ...
  • Logistics και οικονομική κρίση 

   Βασταρδής, Γεώργιος; Ταξιάρχης, Μηνές (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η προσέγγιση των logistics με επιστημονικούς όρους δεν έχει μακρά ιστορική πορεία αν και στον τρόπο λειτουργίας τους συναντώνται από την αρχαιότητα. Η επιλογή της μεταφοράς παραγόμενων αγαθών ή της αποθήκευσής τους για ...
  • Logistics: μελέτη περίπτωσης της DHL 

   Αντωνόπουλος, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-21)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία είναι βιβλιογραφικού τύπου και έχει ως σκοπό την ανάλυση και την αποσαφήνιση των όρων της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics.Έτσι, στην εργασία γίνεται εκτενής αναφορά στους ορισμούς που ...
  • Marketing plan Mars Hellas 

   Σταματοπούλου, Αγιούλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05-23)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται της δημιουργίας ενός marketing plan, ερμηνεύοντάς την μέσα από την προώθηση και την προβολή των προϊόντων της Mars Hellas στην ελληνική αγορά. Με αυτή τη προσπάθεια προσέγγισης, ...
  • Marketing plan επιχείρησης Floros Group 

   Λάβδας, Αριστείδης (ΤΕΙ Πειραιά, 2012)
   Η παρακάτω πτυχιακή εργασία είναι ένα πλάνο μάρκετινγκ μιας ελληνικής εταιρείας ΦΛΩΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε στο κλάδο των συστημάτων σκίασης. Το πλάνο αυτό εξετάζει την παρούσα κατάσταση της εταιρίας αλλά και των λοιπών στοιχείων ...
  • Mία συγκριτική αξιολόγηση των συνεδριακών κέντρων στην Ελλάδα 

   Βαγιωνή, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-04)
   Αναλύονται τα συνεδριακά κέντρα, οι αίθουσες ξενοδοχείων που μπορούν να φιλοξενήσουν συνέδρια, τα είδη των συνεδρίων που φιλοξενούνται σε κάθε κατηγορία συνεδριακών κέντρων στην Ελλάδα
  • O σύγχρονος ρόλος και οι μελλοντικές προοπτικές της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης 

   Χουρμούζης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03-15)
   Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθεί ο σύγχρονος ρόλος και οι μελλοντικές προοπτικές της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Για το σκοπό αυτό η εργασία δομείται μεθοδολογικά σε θεωρητική βάση, με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"