Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ιδρυματικό Αποθετήριο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

 

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

 

Πτυχιακές εργασίες φοιτητών του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Πρόσφατες υποβολές

 • Κωνσταντίνου, Ηλίας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-15)
  Η παρούσα εργασία ασχολείται με την ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων δύο εκ των σπουδαιότερων ελληνικών ομίλων, των ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και J&P ΑΒΑΞ ΑΕ και επιδιώκει να αναδείξει σημαντικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται ...
 • Καραγιάννης, Μάριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-10)
  Σύμφωνα με τη λογιστική σε δεδουλευμένη βάση, τα έσοδα παρουσιάζονται στη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων όταν κερδίζονται. Το αποτέλεσμα της λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση είναι μια κατάσταση λογαριασμού των αποτελεσμάτων ...
 • Χατζάκης, Αθανάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-08)
  Ο σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να εξετάσει το ζήτημα των τραπεζικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, σε ένα πλαίσιο όπου το διαδίκτυο αποκτά το ρόλο ενός νέου καναλιού διάθεσης των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών και ...
 • Κασδαγλή, Γεωργία- Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-06)
  Η εργασία έχει ως κύριο θέμα την χρηματοοικονομική ανάλυση των εταιρειών ΦΑΓΕ και ΜΕΒΓΑΛ μεταξύ των ετών 2011-2016. Η ανάλυση γίνεται με την χρήση των αριθμοδεικτών, αφού πρώτα έχουμε δεί κάποια βασικά στοιχεία της ...
 • Σαλασίδη, Αντωνία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-03)
  Το φαινόμενο της μαζικής μετανάστευσης των νέων ατόμων απασχολεί τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Η αύξηση αυτού του φαινομένου παρατηρήθηκε ιδιαίτερα με την έλευση της οικονομικής κρίσης η οποία με τα προβλήματα που ...

Αναζήτηση στο Αποθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου

Discover

RSS Feeds