Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ιδρυματικό Αποθετήριο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

 

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

 

Πτυχιακές εργασίες φοιτητών του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Πρόσφατες υποβολές

 • Μιχαλάκη, Αιμιλία - Χριστίνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01-19)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο της, την μετάβαση από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να εξεταστούν οι αλλαγές που προκύπτουν ...
 • Ζανιά, Παρασκευή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01-18)
  Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι να παρουσιάσουμε τη στρατηγική διοίκηση μιας επιχείρησης, καθώς θα εξετάσουμε και την εφαρμογή της σε μία συγκεκριμένη εταιρεία που αφορά τον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας. Θα ...
 • Ψειράκη, Ειρήνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01-17)
  Τα κεφάλαια που ακολουθούν επικεντρώνονται στην χρηματοδότηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Αρχικά, το πρώτο κεφάλαιο ξεκινά με την γενική εικόνα του τουρισμού και την σύγχρονη τουριστική περίοδο, ενώ στο δεύτερο ...
 • Σαββόγλου, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01-17)
  Σκοπός αυτής της εργασίας είναι μία ουσιαστική μελέτη του Δήμου Κηφισιάς. Το αποτέλεσμα βασίζεται στη διεξοδική έρευνα των πληροφοριών και οικονομικών στοιχείων καθώς και του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης που παραχωρήθηκαν ...
 • Καραγκιόζογλου, Ελένη; Κλαδούχου, Αικατερίνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01-12)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αποσαφηνίσουμε τη χρησιμότητα της ανάλυσης και διερεύνησης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με τη βοήθεια των αριθμοδεικτών. Για να επιτευχθεί αυτό έγινε ανάλυση και σύγκριση των ...

Αναζήτηση στο Αποθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου

Discover

RSS Feeds