Πλοήγηση Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ανά Τίτλο

Ιδρυματικό Αποθετήριο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

 

Πλοήγηση Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ανά Τίτλο

Ταξινόμηση κατά: Σειρά: Αποτελέσματα:

 • Bitcoin 
  Σαμπατακάκη, Σταματούλα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-10-31)
  Το Bitcoin είναι πιθανώς η μεγαλύτερη αλλαγή στο χρηματοοικονομικό σύστημα εδώ και έναν αιώνα. Μεγαλύτερη, ενδεχομένως και από την πρώτη εμφάνιση των πιστωτικών καρτών. Το Bitcoin είναι θα λέγαμε ένα εξελικτικό άλμα μπροστά ...
 • E-Banking 
  Μπαρτσώτα, Νίκη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03-16)
  Στην παρούσα εργασία θα καταγράψουμε τους ορισμούς που έχουν δοθεί για το e-banking και στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην εξέλιξη της ηλεκτρονικής τραπεζικής τόσο στη χώρα μας όσο και παγκοσμίως.Εν συνεχεία θα διακρίνουμε ...
 • Διαμαντοπούλου, Ελένη (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-05-09)
 • Franchise 
  Φαμελιάδη, Γεωργία (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-11-01)
  Η επιλογή να εξετάσω και να επιλέξω το Franchise ως θέμα της πτυχιακής συνέβη γιατί όλο και περισσότερες εταιρίες στους καιρούς μας λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Ένιωθα ότι θέλω να παρατηρήσω περισσότερο την ιδεολογία ...
 • Πετροπούλου, Λαμπρινή (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-11-03)
 • Καρανικόλα, Αναστασία (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-11-03)
  Η εργασία παρουσιάζει την λειτουργία της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην εταιρείαToyotaHellas, μέλος του ομίλου Inchcapeplc και αποκλειστικός αντιπρόσωπος τον προϊόντων και υπηρεσιών της Toyota στην Ελλάδα και τις ...
 • Ματθαιουδάκη, Μαρία (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-10-31)
  Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται και αναλύεται κριτικά η θεωρητική διαμάχη ανάμεσα σε δυο εξέχουσες μορφές της Οικονομικής Επιστήμης, των Κέυνς – Χάγιεκ. Η παρουσίαση εξετάζει το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο ωρίμασε η σκέψη ...
 • Κοσυφαρίνης, Νεκτάριος; Χρονόπουλος, Παναγιώτης (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-10-29)
  Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η «Χρηματοδοτική μίσθωση – leasing» η οποία είναι μία μέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Αναφέρεται σε μία σύγχρονη μεσομακροπρόθεσμη μέθοδο χρηματοδότησης ...
 • Αντωνόπουλος, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-21)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία είναι βιβλιογραφικού τύπου και έχει ως σκοπό την ανάλυση και την αποσαφήνιση των όρων της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics.Έτσι, στην εργασία γίνεται εκτενής αναφορά στους ορισμούς που ...
 • Σταματοπούλου, Αγιούλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-09)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται της δημιουργίας ενός marketing plan, ερμηνεύοντάς την μέσα από την προώθηση και την προβολή των προϊόντων της Mars Hellas στην ελληνική αγορά. Με αυτή τη προσπάθεια προσέγγισης, ...
 • Λάβδας, Αριστείδης (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-05-13)
  Η παρακάτω πτυχιακή εργασία είναι ένα πλάνο μάρκετινγκ μιας ελληνικής εταιρείας ΦΛΩΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε στο κλάδο των συστημάτων σκίασης. Το πλάνο αυτό εξετάζει την παρούσα κατάσταση της εταιρίας αλλά και των λοιπών στοιχείων ...
 • Μαυρούλη - Λυσσαίου, Παρασκευή; Χαρίτου, Χρυσάνθη (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-05-12)
  Οι υπεράκτιες εταιρείες -offshore companies-ανθούν σε παγκόσμιο επίπεδο, και αυξάνονται με ραγδαίο ρυθμό στη χώρα μας αλλά και σε πολλές άλλες χώρες εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πλέον ιδιαίτερα διαδεδομένες ...
 • Τσάκουλης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-07-01)
  Η μελέτη αυτή έχει κυρίως πρακτικό χαρακτήρα και γίνεται αναφορά στην ιστορικότητα και εξέλιξη του SAP. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στα οικονομικά transaction του SAP με παραδείγματα βήμα προς βήμα.
 • Αγγέλου, Αθανάσιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-10-30)
 • Ψαθάκης, Χαράλαμπος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09-19)
  Η ροή του χρόνου φέρνει αλλαγές στο περιβάλλον, και τα γεγονότα τα οποία παρουσιάζονται είναι άγνωστα ως προς τη σύσταση και τη χρονική τους εμφάνιση . Η απρόβλεπτη φύση του χρόνου και του μέλλοντος, αναμενόμενα επηρεάζουν ...
 • Νέλλας, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-02-08)
  Η πτυχιακή εργασία με τίτλο ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ αποτελείται από τέσσερα βασικά σκέλη. Το πρώτο σκέλος της παρούσας πτυχιακής εργασίας περιλαμβάνει την έννοια, τον σκοπό και την σημασία του ...
 • Καραγιαννίδη, Στυλιανή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-03)
  Στις παρακάτω σελίδες θα αναπτυχθούν αξιοσημείωτες χρηματοοικονομικές και ιστορικές πληροφορίες για τον τομέα των Χρηματιστηρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το «χρηματοοικονομικό ταξίδι» ξεκινάει με τις βασικές ορολογίες των ...