Πτυχιακές εργασίες φοιτητών της κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Πρόσφατες υποβολές

 • Ανάπτυξη και προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Περίπτωση Νάξου 

  Γιαμπουρά, Ασημίνα
  Η παρούσα εργασία επιδιώκει να αναλύσει τις πτυχές του εναλλακτικού τουρισμού και να τονίσει τη σημασία της διαφοροποίησης από τον μαζικό τουρισμό. Μέσα από το παράδειγμα της νήσου Νάξου, που έχει αναπτύξει ...
 • Τουρισμός και μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

  Μουτσανά, Χρυσαφένια
  Η παρούσα εργασία γίνεται στα πλαίσια απόκτησης πτυχίου για το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ...
 • Πρακτόρευση επιβατηγών πλοίων 

  Πολίτη, Ευτυχία-Μαρία
  Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην επιβατηγό ναυτιλία. Έγινε μια διερεύνηση του θέματος σχετικά με την ιστορία των πλοίων και προσεγγίστηκε το πως και σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται τα επιβατηγά πλοία. Η επιβατηγός ναυτιλία ...
 • Στάδια ναυπήγησης κρουαζιερόπλοιου και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος 

  Σαχάς, Απόστολος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-03-06)
  Η παρούσα μελέτη αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της πτυχιακής εργασίας με θέμα «Στάδια ναυπήγησης κρουαζιερόπλοιου και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος». Σκοπός της πτυχιακής είναι η αναλυτική παρουσίαση του τρόπου ναυπήγησης ...
 • Η Ζάκυνθος ως τουριστικός προορισμός 

  Δημήτρη, Ελόνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-03-06)
  Η Πτυχιακή εργασία που ακολουθεί με θέμα << Η Ζάκυνθος ως τουριστικός προορισμός>> έχει ως στόχο την μελέτη και την γνωριμία του νησιού από την τουριστική πλευρά και τον βαθμό ικανοποίησης που νιώθουν οι τουρίστες με την ...
 • Η μαρίνα Αλίμου και η συμβολή της στην τουριστική ανάπτυξη. 

  Δημητρακόπουλος, Σωτήριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-03-06)
  Η μεγαλύτερη αλλά και σημαντικότερη μορφή εισοδήματος για μια χώρα σαν την Ελλάδα δεν μπορεί να είναι άλλη από την βιομηχανία του Τουρισμού. Ο τουρισμός στην Ελλάδα έχει συμβάλει σημαντικά τόσο στην οικονομική ανάπτυξη της ...
 • Ρωσία ως τουριστικός προορισμός 

  Μπογκομόλοβα, Αικατερίνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-03-06)
  Η τουριστική βιομηχανία είναι μια από τις μεγαλύτερες σε παγκόσμιο επίπεδο και τουρισμός γενικότερα παίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία μιας χώρας υποδοχής. Η χώρα φιλοξενίας δεν επιδέχεται μόνο οικονομικές επιδράσεις από ...
 • Ο αρχαιολογικός χώρος της Ελευσίνας και ο ρόλος του στην ανάπτυξη του τουρισμού. 

  Χατζηλάϊος, Εμμανουήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-02-27)
  Η παρούσα μελέτη που διεξήχθη μέσα στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας με θέμα ‘’Ο αρχαιολογικός χώρος της Ελευσίνας και ο ρόλος του στην ανάπτυξη του τουρισμού’’ περιλαμβάνει την καταγραφή ενός κοινωνικού συνόλου που αφορά την ...
 • Λειτουργία τμήματος οροφοκομίας ξενοδοχειακής επιχείρησης 

  Μήτση, Ιριάννα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-02-27)
 • Οργάνωση και διοίκηση online τουριστικών γραφείων , Μελέτη περίπτωσης: e-travel 

  Πρίφτη, Πάουλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-02-27)
  Η παρούσα εργασία ασχολείται με την οργάνωση και διοίκηση ενός τουριστικού γραφείου. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, αρχικά, γίνεται αναφορά στη σημασία του τουρισμού και στην αναγκαιότητα ίδρυσης γραφείων ...
 • Το διαπολιτισμικό μάνατζμεντ και η ανάλυση θεωρίας του geert hofstede. 

  Σακκά, Σωτηρία-Μαρία; Λεμπέση, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-02-27)
  Ο Geert Hofstede είναι ερευνητής στα πεδία των οργανωτικών μελετών και πιο συγκεκριμένα στην οργανωσιακή κουλτούρα, όπως επίσης και στην οικονομική πολιτική και διαχείριση. Είναι ένας πολύ γνωστός πρωτοπόρος στην έρευνα ...
 • Περιεχόμενο που έχει παραχθεί από τους χρήστες και η επιδρασή του,στις επωνυμίες 

  Βίδη, Νεσίλντα; Πάλο, Μαρία-Χριστίνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-02-27)
  Η παρούσα εργασία επιχειρεί να κατανοήσει τι είναι τα περιεχόμενα που έχουν παραχθεί από τους χρήστες και τον τρόπο με τον οποίο τα περιεχόμενα αυτά επιδρούν στις επωνυμίες. Η αποκαλούμενη «ψηφιακή» ζωή του χρήστη έχει ...
 • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού : σεξουαλικός τουρισμός 

  Παπαδόπουλος, Αλέξανδρος; Κυπαρίση, Σταυρούλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-02-13)
  Συνοπτικά η πτυχιακή αυτή εργασία στοχεύει στην έρευνα και ανάπτυξη της έννοιας του τουρισμού πορνείας, της ανάγκης δηλαδή του ανθρώπου να ψυχαγωγηθεί σαρκικά με κάποιον άλλον άνθρωπο με αντάλλαγμα χρημάτων μεταφέροντας ...
 • Ο ηλεκτρονικός τουρισμός στην Ελλάδα - Η περίπτωση της Airtickets 

  Ζαϊούσι, Μαριάννα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-12-20)
  Όπως προκύπτει από την Ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία, καθώς επίσης και από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, ο ηλεκτρονικός τουρισμός αποτελεί τη σημαντικότερη μορφή τουρισμού στις μέρες μας. Με την ανάπτυξη της ...
 • Η επίδραση του περιβάλλοντος και του παρόχου υπηρεσιών στη δημιουργία αξίας: ο ξενοδοχειακός κλάδος 

  Llangozi, Hatixhe (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-03)
  Η παρούσα εργασία μελέτησε την περιβαλλοντική επίδραση και του παρόχου υπηρεσιών αναφορικά με τη δημιουργία αξίας. Εμβάθυνση δόθηκε στο ξενοδοχειακό τομέα. Μελετήθηκε η ιδανική λειτουργία του εργασιακού περιβάλλοντος και ...
 • Η γεωστρατηγική συγκυρία του Αιγαίου και η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής 

  Πετμέζης, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-24)
  Η παρούσα Πτυχιακή Εργασία, πραγματεύεται το θέμα «Η Γεωστρατηγική συγκυρία του Αιγαίου στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής». Αρχικά, παρουσιάζονται βασικά στοιχεία για το Αιγαίο Πέλαγος, όπως είναι το φυσικό περιβάλλον, ...
 • Αλβανία ως τουριστικός προορισμός 

  Κοδήμα, Μαριγκλένα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-24)
  Στην παρούσα Πτυχιακή Εργασία, μελετάται το θέμα: Η Αλβανία ως τουριστικός προορισμός. Ειδικότερα, αρχικά γίνεται μια ιστορική αναδρομή στις σημαντικότερες στιγμής της Αλβανίας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, ενώ αναφέρονται ...
 • Οργάνωση και διοίκηση μιας επιχείρησης μπόουλινγκ. Μελέτη περίπτωσης Cosmos Bowling ΕΠΕ 

  Μαρκοζάνη, Ειρήνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-14)
  Στην εργασία αυτή θα αναφερθούμε στην οργάνωση και τη διοίκηση μιας επιχείρησης μπόουλινγκ χωρίς όμως να σταθούμε μόνο σε αυτό. Θα γνωρίσουμε τις αίθουσες μπόουλινγκ που υπάρχουν στην περιφέρεια αλλά θα δούμε και την ιστορία ...
 • Οικονομική ανάλυση εταιρειών τροφίμου για την τελευταία πενταετία της οικονομικής κρίσης 

  Φαφαλιού, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-14)
  Μέσω της εν λόγω εργασίας επιχειρείται να αναλυθεί ο ελληνικός κλάδος των τροφίμων και ποτών μετά την εμφάνιση της κρίσης. Για τον λόγο αυτό επιλέχθηκαν 20 εισηγμένες εταιρείες του κλάδου στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ...
 • Η επίδραση των κινηματογραφικών ταινιών στο τουρισμό 

  Γουρουντής, Αναστάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-12)
  Στην εργασία αυτή θα γίνει ανάλυση στις θετικές επιδράσεις που έχει μια κινηματογραφική ταινία στον τουρισμό. Το εμφανές πλεονέκτημα που προσφέρει άμεσα μια κινηματογραφική παραγωγή, είναι η προώθηση του τόπου όπου γυρίζεται ...

Προβολή περισσότερων


Βιβλιοθήκη A.E.I. Πειραιά Τ.Τ.
Επικοινωνήστε μαζί μας
Αποστολή Σχολίων
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"