Πλοήγηση ανά Τίτλο

Ιδρυματικό Αποθετήριο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

 

Πλοήγηση ανά Τίτλο

Ταξινόμηση κατά: Σειρά: Αποτελέσματα:

 • Αρκουδάρης, Ηλίας Α. (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-10-20)
  Η παρούσα εργασία εξετάζει τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος πώλησης τηλεκατευθυνόμενων αυτοκινήτων και των εξαρτημάτων τους , με τη βοήθεια ενός ανοικτού κώδικα Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου που θα ...
 • Στέφος, Δημήτριος; 'Αντη, Πούλο (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02-03)
  Μελέτη της κατασκευής, των μηχανικών ιδιοτήτων και των μηχανισμών λειτουργίας των κραμάτων μνήμης σχήματος και διερεύνηση των δυνατοτήτων χρήσης τους σε εμπορικές εφαρμογές, σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς.
 • Στρατής, Αλβέρτος; Μισύρης, Χριστόδουλος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02-23)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τις διασυνδέσεις μου μπορούν να επιτευχθούν με την χρήση του LabView. Γίνεται ανάλυση των τεχνολογιών που δίνουν την δυνατότητα αποστολής και λήψης δεδομένων, αλλά και ελέγχου του ...
 • Τσουκαλάς, Διονύσης (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-05-28)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, με θέμα LASER ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, θα αναπτύξουμε στα πρώτα κεφάλαια τις γενικές αρχές του φωτός καθώς επίσης και τις γενικές αρχές που διέπουν τα laser. Θα προσπαθήσουμε ...
 • Xanthou, Melpomeni G. (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2013-10-15)
  Globalization is more than out-sourcing and leading global virtual cross-cultural teams for delivering desirable results. The purpose of this thesis is to present the aspects that affect global project performance such ...
 • Zagoras, Nikitas E. (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2013-10-15)
  This research aims to discover if Lean Six Sigma can add value on an organization that specializes in Mission Critical Facility construction projects. The type of facility that will concern us the most is the Data Center. ...
 • Κοσυφαρίνης, Νεκτάριος; Χρονόπουλος, Παναγιώτης (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-10-29)
  Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η «Χρηματοδοτική μίσθωση – leasing» η οποία είναι μία μέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Αναφέρεται σε μία σύγχρονη μεσομακροπρόθεσμη μέθοδο χρηματοδότησης ...
 • Arsenis, Dionysios (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2013-10-15)
  This thesis draws lessons learned from a major project closing by a state owned enterprise in Greece. The apparent failure of leadership to overcome the challenges and capitalize on opportunities is examined. The literature ...
 • Βασταρδής, Γεώργιος; Ταξιάρχης, Μηνές (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-08-18)
  Η προσέγγιση των logistics με επιστημονικούς όρους δεν έχει μακρά ιστορική πορεία αν και στον τρόπο λειτουργίας τους συναντώνται από την αρχαιότητα. Η επιλογή της μεταφοράς παραγόμενων αγαθών ή της αποθήκευσής τους για ...
 • Αντωνόπουλος, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-21)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία είναι βιβλιογραφικού τύπου και έχει ως σκοπό την ανάλυση και την αποσαφήνιση των όρων της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics.Έτσι, στην εργασία γίνεται εκτενής αναφορά στους ορισμούς που ...
 • Betihava, Maria (ΤΕΙ ΠειραιάKingston University London, 2013-10-16)
 • Σταματοπούλου, Αγιούλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-09)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται της δημιουργίας ενός marketing plan, ερμηνεύοντάς την μέσα από την προώθηση και την προβολή των προϊόντων της Mars Hellas στην ελληνική αγορά. Με αυτή τη προσπάθεια προσέγγισης, ...
 • Λάβδας, Αριστείδης (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-05-13)
  Η παρακάτω πτυχιακή εργασία είναι ένα πλάνο μάρκετινγκ μιας ελληνικής εταιρείας ΦΛΩΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε στο κλάδο των συστημάτων σκίασης. Το πλάνο αυτό εξετάζει την παρούσα κατάσταση της εταιρίας αλλά και των λοιπών στοιχείων ...
 • Manias, Panagiotis (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2013-10-15)
  The European Union, in order to help countries with low development, has created a Community Support Framework (CSF). Greece is one of the countries that will receive the fourth structural assistance budget. The period ...
 • Γεωργίου, Δημήτριος Α. (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-05-27)
 • Levakos, Panagiotis Ch. (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2013-10-14)
  Employee motivation is a complicate subject. The essential need of implementing employee has been of concern for organizations because it has been proved that motivation is one of the deciding factors in work performance ...
 • Giannisopoulos, Matthaios I. (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2013-10-11)
  Very often the performance of project teams begins to decrease during project implementation. Project manager should find methods and techniques to overcome this transitory loss of concentration. This Thesis is describing ...
 • Μπεμπεδέλης, Γρηγόριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-26)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρετε αναλυτικά σε όλα τα στάδια της μελέτης και εγκατάστασης ενός φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 10Kw σε δώμα κτιρίου, διασυνδεδεμένο με το ηλεκτρικό δίκτυο της ΔΕΗ. Στην αρχή γίνεται μια ...