• Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

      Σόκαλης, Δημήτριος; Μίχα, Χριστίνα (ΤΕΙ Πειραιά, 2011)
      Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση των εταιρειών, ΠΑΣΣΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ & ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ Α.Β.Ε.Ε, Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ και ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.ΑΝΩΝΥΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ...

      Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"