• Εφαρμογές της πληροφορικής σε άτομα με ειδικές ανάγκες 

      Στύλιος, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06)
      Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τις εφαρμογές της πληροφορικής σε άτομα με ειδικές δεξιότητες. Η πληροφορική τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται σε αρκετούς τομείς της καθημερινότητάς μας και αναπτύσσεται με ...

      Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"