• Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα στο αυτοκίνητο 

   Παπαδάκης, Άγγελος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η εργασία αυτή αναλύει τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στο αυτοκίνητο. Αναφέρονται τα κλωστοϋφαντουργικά αντικείμενα, οι μέθοδοι κατασκευής τους, οι ιδιότητες που πρέπει να διαθέτουν, καθώς και οι ...

   Βιβλιοθήκη A.E.I. Πειραιά Τ.Τ.
   Επικοινωνήστε μαζί μας
   Αποστολή Σχολίων
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"