Πλοήγηση ανά Τμήμα "Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε."

Ιδρυματικό Αποθετήριο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

 

Πλοήγηση ανά Τμήμα "Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε."

Ταξινόμηση κατά: Σειρά: Αποτελέσματα:

 • Γκιώνης, Αργύριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-23)
  Στην σύγχρονη εποχή, η πληροφορία και ο εξοπλισμός πληροφορικής αποτελούν περιουσιακό στοιχείο για τον κάθε οργανισμό και χρήζουν προστασίας. Το αντικείμενο που διαπραγματεύεται η εργασία, είναι το θέμα που αφορά την ...
 • Γκουλούντ, Σάλουα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2015-12-21)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τη σχεδίαση και δημιουργία ιστοσελίδας Ηλεκτρονικού Εμπορίου, ευρέως γνωστό ως e-commerce όπου το εμπόριο παροχής αγαθών και υπηρεσιών πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά ...
 • Καρελάς, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01-18)
  Οι επιχειρήσεις προσπαθούν να αποφύγουν και να αντιμετωπίσουν σε καθημερινή βάση, διάφορες απειλές για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων τους. Οι απειλές αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τον οικονομικό κίνδυνο, τον ...
 • Μούρτου, Αλεξία; Κυράνας, Αναστάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-28)
  Φαίνεται να διανύουμε μία νέα εποχή στην τεχνολογία των υπολογιστών που πολλοί αποκαλούν το Διαδίκτυο των πραγμάτων (the Internet of Things (IoT)). Μηχανή με μηχανή, μηχανή στην υποδομή, μηχανή στο περιβάλλον, το Διαδίκτυο ...
 • Στρατής, Αλβέρτος; Μισύρης, Χριστόδουλος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02-23)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τις διασυνδέσεις μου μπορούν να επιτευχθούν με την χρήση του LabView. Γίνεται ανάλυση των τεχνολογιών που δίνουν την δυνατότητα αποστολής και λήψης δεδομένων, αλλά και ελέγχου του ...
 • Παπαδόπουλος, Παντελής (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-01-26)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελείται από οδηγούς χρήσης του Joomla. Αρχικά, αναλύονται κάποια Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (Joomla, WordPress κ.α.) ως προς τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους. Στην συνέχεια ...
 • Μεντζελόπουλος, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01-19)
  The thesis introduces the user on how to create physical systems using SIMSCAPE and run simulations for these systems. The thesis walks the reader through the process of getting familiar with the MATLAB and Simscape ...
 • Μηλιώνη, Ιωάννα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-03-11)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζονται η γλώσσα προγραμματισμού Python και το πρόγραμμα, που αποτελεί και γλώσσα προγραμματισμού, Matlab. Η παρουσίαση αυτή έχει ως σκοπό να βοηθήσει στον εντοπισμό των διαφορών ανάμεσα ...
 • Οικονομόπουλος, Βλάσιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-10-21)
  Το θέμα της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι "Οι Άδειες Λογισμικού και οι Πατέντες".Θα προσπαθήσω λοιπόν παρακάτω,να εξηγήσω τι είναι το λογισμικό και ποια είδη λογισμικού υπάρχουν,τι είναι οι πατέντες και τέλος τι είναι,ποιες ...
 • Γαρδικιώτη, Ασπασία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-27)
  Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη θεωρία στοχαστικών διαδικασιών και στατιστικών μεθόδων για την πρόβλεψη φρακταλικών χρονοσειρών μακράς μνήμης ληφθείσες από τις γεωφυσικές μελέτες. Η κίνηση Brown είναι ένα στοχαστικό ...
 • Ραδίτσας, Νικόλαος; Καλούμενος, Αντώνης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-07-25)
  Η παρούσα πτυχιακή είναι μια γενική αναφορά στα επιμέρους κομμάτια που προαναφέρθηκαν, δηλαδή το διαδίκτυο των πραμάτων, τα δίκτυα πέμπτης γενιάς όπως επίσης γίνεται και μια αναδρομή στις προηγούμενες γενιές και τέλος στο ...
 • Κονίδης, Αναστάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02-22)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό να αναλύσει και προσομοιώσει Αναλογικά και Ψηφιακά Σ.Α.Ε καθώς και τους ελεγκτές τριών όρων στο Labview. Η προσομοίωση (εξομοίωση) προσφέρει στov αναλυτή και σχεδιαστή συστημάτων ...
 • Βασιλάκη, Γεωργία; Βε, Παρασκευή (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-10-21)
 • Λιουδάκης, Μιχαήλ; Αλεξανδράκης, Ελευθέριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-02)
  Στόχος της πτυχιακής αυτής είναι η ανάλυση συναισθήματος σε ελληνικό κείμενο, το οποίο έχει εξαχθεί από κοινωνικά δίκτυα. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν διάφορες τεχνικές για την επίτευξη του στόχου αυτού με την χρήση δύο σετ ...
 • Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-01)
  Το παρών έγγραφο αποτελεί την πιο δυνατή προσπάθεια ανάλυσης της λειτουργί- ας της Engine. Το έγγραφο λοιπόν χωρίζεται σε 3 μεγάλα κομμάτια. 1. Εισαγωγή Ξεκινάω με μια περιγραφή της, καθώς και την απαρίθμηση των επιμέρους ...
 • Κρεζίας, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03-29)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιού στρατηγικής με χρήση της μηχανής Unity. Χρησιμοποιείται η γλώσσα προγραμματισμού C#. Γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή στα ...
 • Σπέντζας, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01-08)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιών με χρήση της game engine Unity. H ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιών είναι ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της βιομηχανίας της διασκέδασης και ένας πολύ ...
 • Μεϊμάρη, Μαρία; Καμαρινού, Σταυρούλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-01-16)
  H νοηματική γλώσσα είναι η φυσική γλώσσα της κοινότητας των Κωφών. Η ιδιαιτερότητά της συγκριτικά με τις υπόλοιπες γλώσσες, είναι πως οι κανόνες βάσει των οποίων επιτυγχάνεται η επικοινωνία, δεν είναι προφορικοί, αλλά ...
 • Ρέντης, Γεώργιος-Ραφαήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-05-12)
  Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με στόχο την παροχή γνώσεων και πληροφοριών από επαγγελματίες προς ενδιαφερόμενους χρήστες. Η λειτουργία της εφαρμογής βασίζεται στην ανάρτηση ...
 • Γκούρα, Ιωάννα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-01-12)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής αυτόματης αναγνώρισης χαρακτήρων κειμένου. Στα πρώτα κεφάλαια αναφερθήκαμε σε βασικές έννοιες και χρήσεις της επεξεργασίας ψηφιακής εικόνας και ...